Oireet

Tuhriminen (encopresis; ks. myös artikkeli Lapsen tuhriminen) tarkoittaa tahatonta ulostamista, joka ilmenee ulosteen ajoittaisena valumisena housuihin. Tuhriminen on harvinaisempaa kuin ummetus, ja sitä esiintyy noin 1 %:lla 5–7-vuotiaista lapsista. Leikki-iässä tuhrimista esiintyy niin tytöillä kuin pojillakin, mutta kouluiässä tuhriminen on erityisesti poikien ongelma. Usein tuhriminen on satunnaista, esimerkiksi jännitykseen liittyvää. Lapsi voi myös "unohtaa" käydä ajoissa WC:ssä. Tilapäinen tuhriminen paranee useimmiten itsestään. Tuhriminen voi liittyä myös kasteluongelmaan, jolloin molemmat asiat on syytä tuoda esiin lääkärikäynnillä.

Pitempiaikainen tuhriminen liittyy yleensä ummetukseen, jolloin löysä suolen sisältö valuu paksusuoleen kertyneen ulostetulpan ohitse (ylivuototuhriminen). Tällöin ulostetarve tulee usein niin nopeasti, että lapsi ei ennätä WC:hen. Ulosteen valuminen voi aiheuttaa myös peräaukon ympäristön kutinaa ja raapimista. Hajuhaitat saattavat aiheuttaa lapsen kiusatuksi tulemista ja eristäytymistä. Tuhriminen ei ole tahallista, vaan liittyy suolen toimintaan.

Ehkäisy ja hoito

Jos tuhriminen on häiritsevän runsasta, asiasta kannatta käydä keskustelemassa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Pitempiaikaisen tuhrimisen syynä on siis yleensä ummetus, jonka hoito poistaa myös tuhrimisongelman. Tähän liittyy paksusuolen tyhjentäminen ja löysien ulosteiden aikaansaaminen esim. ulostuslääkkeillä (laksatiiveilla) sekä säännöllisten WC-käyntien opettelu. Joskus harvoin kyse on suolen hermotushäiriöstä tai mielenterveysongelmasta, jolloin näiden perusongelmien hoito on keskeistä.

Käytettyjä lähteitä

Hussong J, Mattheus H, Wachs S, Equit M, Gontard. Evaluation of bladder and bowel training program for therapy-resistant children and incontinence. J Pediatr Urol 2021 Feb 2; S1477.