Tuhrimisesta kärsivä lapsi ulostaa toistuvasti sopimattomissa paikoissa. Ulosteet ovat yleensä kiinteydeltään normaaleja.

Yli puolet lapsista oppii siistiksi 18–24 kuukauden ikään mennessä ja lähes kaikki lapset kahden ja puolen vuoden ikään mennessä. Jos lapsi ei ole oppinut siistiksi neljän vuoden iässä, usein toistuvaa housuihin tai vuoteeseen ulostamista pidetään poikkeavana ja sitä kutsutaan tuhrimiseksi (enkopreesi). Tuhriminen voi olla osin seurausta ummetuksesta tai se ilmenee ilman samanaikaista ummetusta. Tuhrimista voi ilmetä myös lapsilla, jotka ovat jo oppineet siistiksi.

Tuhriminen on jonkin verran yleisempää pojilla kuin tytöillä. Viikoittaista tuhrimista ilmenee vajaalla prosentilla ja harvemmin ilmenevää tuhrimista noin 5 %:lla alle 8-vuotiaista pojista. Tytöillä vastaavat luvut ovat noin 0,1 % ja 2 %. Tuhriminen on ongelmana usein pitkäaikainen mutta jatkuu vain hyvin harvoin murrosikään ja aikuisuuteen.

Tuhriminen ilmenee kastelusta poiketen yleensä päiväsaikaan.

Tuhriminen on olemukseltaan monisyinen. Joskus taustalla voivat olla erilaiset ruumiilliset sairaudet, joskus peräaukon haavauma tai ripuli. Usein tuhriminen on osin psyykkisperäistä. Se voi olla ulostamiseen tai WC-pyttyyn liittyvää pelkoa, joskus taustalla olevan masentuneisuuden oire, joskus elämäntilanteeseen liittyvä regressiivinen oire (palaaminen pikkulapsen asteelle), joskus keino ilmaista omaa uhmaa.

Itsehoito

Tuhrimisesta kärsivää lasta ei tule koskaan rangaista ja paheksua, koska nämä vain pahentavat tilannetta. Rankaisua ja paheksuntaa paljon parempi keino on sovitut pienet palkinnot oikeaan paikkaan ulostamisesta tai tuhrimisesta vapaasta päivästä. Vanhempien riitaisuus, ongelmat ja rasittuneisuus saattavat lisätä lapsen tuhrimisalttiutta.

Milloin hoitoon

Jos tuhriminen on usein toistuvaa ja jatkuvaa, ongelman vuoksi kannattaa aina kääntyä lastenlääkärin tai lastenpsykiatrin puoleen. Ongelman taustalla voi olla jokin hoitamaton ruumiillinen tai psykiatrinen sairaus. Tuhrimista voidaan useimmiten olennaisesti lievittää erilaisilla käyttäytymisterapeuttisilla keinoilla.