Angioedeemaa on 15–20 %:lla väestöstä ainakin kerran elämässään. Sillä tarkoitetaan pienen ihoalueen tai limakalvon, esimerkiksi huulen, kielen, nielun, sormen, käsivarren, silmäluomen tai posken, turpoamista (kuva ). Ilmiöstä käytetään myös vanhempaa kirjoitusasua angioödeema. Angioedeemat voidaan jakaa tavallisiin, joita on yli 99 % tapauksista, ja perinnöllisiin, hereditaarisiin angioedeemiin (HAE), joita on alle 1 % tapauksista.

Kuva

Angioedeema (turvotus) kasvoissa. Angioedeema eli ”allerginen turvotus” kasvoissa. Turvotus on tyypillisesti voimakkain silmien ympäristössä, ja iho punoittaa paikoin. Ks. Angioedeema (”allerginen turvotus”).

Angioedeemat voidaan jakaa myös syntymekanisminsa mukaan 1) syöttösoluvälitteisiin, 2) bradykiniinivälitteisiin ja 3) ilman tunnettua syytä kehittyviin turvotuksiin.

Angioedeeman syyt

Syöttösoluvälitteiselle angioedeemalle on tyypillistä samanaikainen nokkosihottuma (ks. Nokkosihottuma eli urtikaria) ja kutina sekä toisinaan myös nieluturvotus, hengenahdistus ja verenpaineen lasku. Syöttösoluista vapautuu välittäjäaineita (mm. histamiinia), jotka laajentavat ihon verisuonia ja lisäävät nesteen tihkumista kudokseen. Tällä mekanismilla syntyy angioedeema, joka liittyy pitkäaikaiseen eli krooniseen nokkosihottumaan (urtikariaan), systeemiseen mastosytoosiin sekä allergisiin reaktioihin tai anafylaksiaan. Allergian aiheuttaja voi olla ruoka-aine, kuten maapähkinä, pistävä hyönteinen, kuten mehiläinen tai ampiainen, tai lääke, kuten asetyylisalisyylihappo tai steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet. Turvotus kehittyy voimakkaimmilleen minuuteissa tai muutamassa kymmenessä minuutissa. Se kestää 1–3 vuorokautta ja häviää merkkiä jättämättä.

Bradykiniinivälitteisessä angioedeemassa ei ole nokkosihottumaa eikä kutinaa, mutta siihen voi liittyä punoittava kutiamaton ihottuma (erythema marginatum), voimakasta vatsakipua, äkillistä voimakasta väsymystä ja päänsärkyä. Tällä mekanismilla syntyy perinnöllinen angioedeema (HAE) ja angioedeema, joka liittyy tiettyjen verenpainelääkkeiden käyttöön. Tällaisia verenpainelääkkeitä ovat ns. angiotensiinireseptorin salpaajat (lääkkeen vaikuttavan aineen nimessä pääte '-sartaani') ja ns. ACE:n estäjät (lääkeaineen nimessä pääte '-priili'). Mainittujen lääkkeiden aiheuttama angioedeema voi tulla jo ensimmäisestä lääkeannoksesta, useimmin kuitenkin 3–4 kuukauden kuluttua lääkityksen alusta, mutta joskus vasta kahden hoitovuoden jälkeen. Turvotus tulee satunnaisesti päivien, joskus viikkojen välein.

Perinnöllistä angioedeemaa (HAE) on Suomessa 100–150 ihmisellä. Se esiintyy suvuittain. Oireilu alkaa lähes aina alle 30-vuotiaana. HAE-taudissa yksi bradykiniinin tuottoa säätelevistä tekijöistä, C1-inhibiittori, puuttuu tai toimii huonosti, ja bradykiniinia pääsee kertymään. Turvotus kehittyy voimakkaimmilleen 8–12 tunnin sisällä ja häviää joskus vasta viiden vuorokauden kuluttua.

Angioedeeman syntymekanismi on osassa tapauksia tuntematon. Tällaisia turvotuksia on mm. infektioiden yhteydessä, tai ne voivat olla joidenkin lääkkeiden (mm. kalsiumkanavan salpaajat, amiodaroni, metoprololi, risperidoni ja paroksetiini) tai yrttivalmisteiden laukaisemia. Turvotukseen ei liity nokkosihottumaa.

Toteaminen

Angioedeemaa diagnosoitaessa on tärkeintä hyvät esitiedot. Käyttökelpoisia laboratoriotutkimuksia ei juurikaan ole: syöttösoluvälitteisessä angioedeemassa voidaan oireiden aikana ottaa seerumin tryptaasikoe (anafylaksian osoittamiseksi) ja perinnöllistä angioedeemaa epäiltäessä ns. HAE-paketti.

Jos nokkosihottumaan liittyvän huulten, suun ja nielun angioedeeman epäillään johtuvan ruoka-allergiasta, tehdään iho- ja verikokeita.

Hoito

Tavallisessa angioedeemassa antihistamiini ei auta, mutta mahdolliseen samanaikaiseen nokkosihottumaan se yleensä tehoaa. Hydrokortisonitabletit (esim. Kyypakkaus® tai Ampikyy® sisältävät 50 mg hydrokortisonia) helpottavat turvotusta yleensä jonkin verran, samoin turvonneen kohdan hautominen kylmällä.

Lääkärin hoitokeinoja ovat syöttösoluvälitteisessä angioedeemassa prednisoloni ja hengitysteitä ahtauttavassa anafylaktisessa reaktiossa adrenaliini-injektio. Nämä hoidot määrätään tavallisesti myös kotiin ensiapulääkkeiksi.

Bradykiniinivälitteisen angioedeeman kohtaushoitona käytetään bradykiniinin estäjää ikatibanttia, C1-esteraasin estäjää tai traneksaamihappoa. Kortisonista, antihistamiinista tai adrenaliinista ei ole apua.

Milloin hoitoon?

Hoitoon hakeudutaan välittömästi, jos

  • turvotus on kielessä tai nielussa ja se on ahtauttamassa hengitysteitä tai
  • turvotukseen liittyy laaja-alainen nokkosihottuma ja verenpaineen lasku (anafylaksia) tai
  • turvotusten lisäksi on kovia, aaltomaisia vatsakipuja.

Perinnöllistä angioedeemaa sairastavat noudattavat hoitavan lääkärin ohjeita kohtaushoidosta. Jos angioedeemaan liittyy nokkosihottumaa eivätkä turvotusoireet ole kovin häiritseviä, hakeudutaan hoitoon lähiviikkoina. Jos turvotus on toistuvaa, mutta se ei ahtauta hengitysteitä, noudatetaan hoitavan lääkärin ohjeita.

Ehkäisy

Tavallista angioedeemaa ei voida ehkäistä. Verenpaine- ja särkylääkkeistä johtuvissa tapauksissa vältetään mainittuja lääkkeitä. Niitä korvaavia lääkkeitä on saatavilla. HAE-kohtauksia voidaan ehkäistä mm. traneksaamihapolla.

Käytettyjä lähteitä

Bouchard LJ, Hyry H, Meri S. Perinnöllinen angioödeema. Duodecim 2012;128(24):2547–54

Inomata N. Recent advances in drug-induced angioedema. Allergol Int 2012;61(4):545-57. PMID: 23183389

Longhurst H, Cicardi M. Hereditary angio-oedema. Lancet 2012;379(9814):474-81. PMID: 22305226

Gulec M, Caliskaner Z, Kartal O ym. Not all ACE inhibitor related angioedema is always evident: a case which is misdiagnosed as panic attack and speech disorder. Allergol Immunopathol (Madr) 2007;35(6):278-9. PMID: 18047821

Li HH. Angioedema. eMedicine (vaatii käyttäjätunnuksen).

Zuraw B. An overview of angioedema. UpToDate (vaatii käyttäjätunnuksen).