Synnytyksen käynnistymisen mekanismi on monelta osin vielä selvittämättä, ja niinpä ei tiedetä, miksi osalla naisista raskaus kestää yli 42 viikkoa. Yliaikaisuuden syyt ovat tuntemattomat. Taustalla on arveltu esiintyvän suvuittaisuutta. Yliaikaisuuden riskitekijöitä ovat ensisynnyttäjyys, ylipaino, yli 30 vuoden ikä ja aiempi yliaikaisuus. Joskus taustalla voi olla kohtulihaksen toimintahäiriöitä, mutta ne tunnetaan erittäin huonosti.

Tutkimukset

Ensimmäinen arviokäynti äitiyspolikinikalla yliaikaisuuden vuoksi sovitaan yleensä 10 -12 päivää lasketun ajan jälkeen silloin, kun raskaus on muuten sujunut normaalisti.

Yli 35-vuotiaat synnyttäjät, raskausdiabeetikot ja muut riskiraskaudet (verenpaineen kohoaminen, sikiön kasvunhidastuma) tutkitaan äitiyspoliklinikalla pääsääntöisesti jo rv 41 täyttyessä.

Äitiyspoliklinikalla sikiön vointia seurataan tavallisesti ultraäänitutkimuksen ja sykekäyrän (KTG) avulla. Ultraäänitutkimuksessa kiinnitetään huomiota sikiön kokoon, liikkeisiin ja lapsiveden määrään.

Hoito ja ehkäisy

Yliaikainen raskaus on riskiraskaus. Vanhenevan istukan kyky kuljettaa happea sikiölle heikkenee. On hyvä tietää, että seurantakäynneillä arvioidaan äidin ja sikiön tilanne, eikä käynti automaattisesti merkitse sitä, että aloitetaan kohdunkaulan kypsytys lääkehoidolla tai synnytys käynnistetään. Käynnistysmenetelmän valinta riippuu äidin sairauksista, aiempien synnytysten kulusta, sikiön voinnista ja kohdunsuun tilanteesta.

Synnytyksen käynnistymiseen ei voi itse vaikuttaa. Tärkeintä on seurannan avulla varmistaa, että istukka toimii edelleen normaalisti ja sikiö voi hyvin.

Kirjallisuutta

  1. Timonen s. Yliaikainen raskaus. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 461-463.