Koeputkihedelmöityshoidon tuloksena saadaan noin 60–70 %:ssa kierroista useita alkioita, joista vain yksi siirretään kohtuun. Jäljelle jääneet hyvälaatuiset alkiot voidaan pakastaa tulevaa käyttöä varten. Alkioiden pakastus on tärkeä osa koeputkihedelmöitystä, sillä sen avulla hoito on saatu turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi. Suomessa noin puolet koeputkihedelmöityksessä alkunsa saaneista lapsista syntyy pakastetun alkion siirron jälkeen.

Alkion pakastuksen merkitys

Kun siirretään vain yksi alkio kerrallaan, voidaan välttää monisikiöraskautta. Monisikiöraskaus on aiemmin ollut merkittävä hedelmöityshoitojen haitta. Alkionsiirtoa ei aina voi tehdä välittömästi hedelmöityshoidon aikana, jos hoitoon liittyy haittavaikutuksia, kuten hyperstimulaatio-oireyhtymä. Kun yhdellä lääkehoitokierrolla saadaan useampia alkioita, voidaan pakastuksen avulla päästä useampiin alkionsiirtokertoihin ja näin raskauden todennäköisyys kasvaa. Kolmen alkionsiirron jälkeen jo yli puolet pareista on saanut ainakin yhden lapsen.

Pakastus ja sulatus

Alkioiden jäädyttäminen tapahtuu asteittain tarkoitusta varten suunnitellussa laitteessa, kunnes säilytyslämpötila on saavutettu. Uudempi menetelmä on nopea alkion pakastus, ns. vitrifikaatio, joka on korvannut vanhemman ns. hitaan pakastusmenetelmän. Vitrifikaatio soveltuu sekä munasolujen että alkion pakastukseen riippumatta alkion jakautumisvaiheesta.

Alkioita säilytetään syväjäädytettynä nestetypessä –196 °C:n lämpötilassa. Nykymenetelmillä noin 90 % alkioista on siirtokelpoisia sulatuksen jälkeen. Alkioiden säilytysaika ei vaikuta niiden laatuun sulatuksen jälkeen. Alkion kannalta ratkaisevat vaiheet ovat itse pakastus ja sulatus.

Pakastetun alkion siirto

Alkiot voidaan siirtää omassa normaalissa kuukautiskierrossa ilman hormonivalmisteita, jos kierto on säännöllinen. Tarvittaessa voidaan käyttää munarakkulakypsytyshoitoa, esim. letrotsolia. Oikea ajankohta määritetään virtsakokeen (LH-testi) avulla. Alkion sulatuksen ajankohta määräytyy alkion iän mukaan; tavallisesti siirto on noin 3–5 vrk ovulaation (munasolun irtoamisajankohta) jälkeen. Kierron jälkipuolella käytetään yleensä emättimen kautta annosteltavaa keltarauhashormonia kahden viikon ajan. Suun kautta käytettävää keltarauhashormonia (dydrogesteroni) voi harkita vaihtoehtona.

Jos oma kierto ei ole säännöllinen eikä munarakkulan kypsytys lääkehoidolla onnistu, käytetään korvaavaa hormonihoitoa. Hoito alkaa estrogeenitableteilla (joskus käytetään myös estrogeenilaastaria), joiden avulla kohdun limakalvo paksuuntuu. Emättimen kautta käytettävä keltarauhashormonihoito alkaa 2–5 vrk ennen alkion sulatusta. Jos lääkityskierrossa alkaa raskaus, hormonihoito voidaan lopettaa vasta 8.–9. raskausviikon jälkeen.

Alkioiden siirto on lyhyt toimenpide; ks. Koeputkihedelmöitys.

Pakastetut alkiot ovat pariskunnan yhteistä omaisuutta, ja niiden säilytys ja myöhempi käyttö edellyttää allekirjoitettuja sopimuksia parin ja hoitopaikan välillä. Toimintaa säätelevät hedelmöityshoitolaki ja kudoslaki

Kirjallisuutta

  1. Tiitinen A, Savolainen-Peltonen H. Lapsettomuus. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 142-162.