Sikiötä pidetään poikkeavan kookkaana, jos sen paino ylittää täysiaikaisessa raskaudessa 4 500 grammaa. Määritelmiä on muitakin, ja sikiön koon merkitystä arvioitaessa pitäisi aina ottaa huomioon myös äidin koko. Vuonna 2019 Suomessa syntyneistä lapsista 2,4 % painoi yli 4 500 grammaa. Kuudesosa syntyneistä lapsista painoi syntyessään yli 4 000 grammaa.

Raskausdiabeteksen (ks. Raskausdiabetes) merkittävin seuraus on sikiön makrosomia. Tyypin 1 diabetesta sairastavien lapsista kolmasosa on makrosomisia. Sikiön liian suuri koko liittyy myös sekä naisen ylipainoon raskauden alkaessa että runsaaseen painonnousuun raskauden aikana, vaikka naiselle ei kehity raskausdiabetesta.

Makrosomian toteaminen raskauden aikana

Toteaminen perustuu kliiniseen tutkimukseen (kookas kohtu raskausviikkoihin nähden, kohdun nopea kasvu) ja kaikututkimuksella tehtyyn sikiön painoarvioon. Kaikututkimuksella tehtyyn sikiön painon arviointiin liittyy kuitenkin parhaimmassakin tapauksessa 10–15 prosentin virhemahdollisuus. Sikiön napasuonen ja mahalaukun tasolta mahdollisimman symmetrisesti mitattu vatsan ympärysmitta on tärkein mittaus. Ennen 30. raskausviikkoa ei painoarviolla ole kovin suurta merkitystä; puolet täysiaikaisen sikiön painosta muodostuu 8–10 viimeisen raskausviikon aikana.

Jos neuvolassa sikiö arvioidaan kookkaaksi ja herää epäily sikiön ja äidin lantion mahdollisesta epäsuhdasta, äiti lähetetään synnytyksen suunnittelua varten äitiyspoliklinikalle, mielellään 37.–38. viikolla.

Ehkäisy ja hoito

Jos tutkimuksissa on todettu sokeriaineenvaihdunnan häiriö, on ruokavaliohoito tärkeä. Aina ei makrosomiaa kuitenkaan voida estää tarkassakaan seurannassa.

Kookas sikiö altistaa synnytysvaurioille, voi aiheuttaa sikiön hapenpuutetta ja lisää jopa sikiökuolemia (ks. Kohtukuolema (sikiökuolema)). Tästä syystä sikiön vointia seurataan. Jos sikiö on kovin kookas, voidaan joutua harkitsemaan keisarileikkausta.

Muita raskauden komplikaatioihin ja synnytykseen liittyviä artikkeleita

Lääkärikirja Duodecimin artikkeleita:

Normaali raskaus:

Raskaus (normaali kulku)

Normaali synnytys:

Normaali synnytys

Käytettyjä lähteitä

Vääräsmäki M, Kaaja R. Diabetes ja raskaus. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 470.