Katkokävelyssä on kyse alaraajojen valtimoiden ahtautumisesta ja siitä johtuvasta alaraajojen verenkierron heikkenemisestä. Liikunnan aikana lihasten hapen tarve lisääntyy, mutta hapekasta verta ei ahtaumien takia virtaa riittävästi kudoksiin. Tällöin lihasten hapenpuute aiheuttaa kovan kivun pohjelihaksiin.

Useimmiten kipu ilmaantuu tietynpituisen kävelyn jälkeen. Kipu pakottaa hidastamaan vauhtia tai jopa pysähtymään. Kipu häviää yleensä lyhyen levon jälkeen. Levon jälkeen kävely taas onnistuu, mutta kipu saattaa uusiutua.

Katkokävelyä potevat sairastavat usein myös muita sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, kuten diabetesta, sydämen rytmihäiriöitä, sepelvaltimotautia, aivojen verenkiertohäiriöitä tai keuhkoahtaumatautia.

Liikunnan hyödyt

Katkokävelyä ehkäistään ja hoidetaan ensisijaisesti liikunnalla ja liikunnallisella elämäntavalla.

Säännöllinen kävely useita kertoja päivässä ja lihaskuntoharjoittelu

  • hidastavat taudin etenemistä
  • parantavat jalkojen lihasten verenkiertoa
  • parantavat päivittäistä toimintakykyä ja edistävät kivuttomuutta.

Yhtäjaksoinen kävelymatka voi moninkertaistua esimerkiksi 100 metristä 500 metriin.

Kävely pitää lisäksi hengitys- ja verenkiertoelimistöä kunnossa ja ylläpitää myös jalkojen lihaskuntoa.

Liiku näin

Kävely on katkokävelijälle parasta liikuntaa. Tehokkainta kävelyä on sauvakävely, sillä se lisää katkokävelymatkaa ja parantaa harjoittelukestävyyttä.

Tee kävelyharjoituksia vähintään kolme kertaa viikossa.

  • Kävelyharjoituksen kesto on aluksi 30 minuuttia, mutta toimintakyvyn parantuessa harjoituksen kestoa lisätään vähitellen 60 minuuttiin.
  • Harjoituksen aikana kävellään, kunnes kipu on kohtalaista, ja sitten levätään 5–15 minuuttia. Kun kipu on lievittynyt, aloitetaan kävely uudelleen kohtalaisen kivun tasolle niin monta kertaa kuin 30–60 minuutissa on mahdollista.

Tee kävelyn lisäksi lihaskuntoa parantavia harjoituksia viisi kertaa viikossa 15–20 minuuttia kerrallaan. Hyviä lihaskuntolajeja etenkin sairauden alkuvaiheessa ovat kuntopyöräily, uinti ja hiihto. Venyttele lihaksia ennen ja jälkeen liikuntasuoritusten.