Kynnen kehityshäiriöt liittyvät usein muihin synnynnäisiin kehityshäiriöihin, mutta osassa tapauksista muutoksia on vain kynsissä.

Kynnen puuttuminen

Yksi tai useampi kynsi voi puuttua syntymähetkellä (anonychia) eikä kynsiä myöhemminkään tule. Kyseessä on synnynnäinen häiriö, joka voi olla väistyvästi perinnöllinen (resessiivinen) ilmiö.

Poikittaiset vaot kynsissä (Beaun viivat)

Beaun viivat ovat poikittaisia vakoja yhdessä tai useammassa kynnessä yhdeksällä kymmenestä vauvasta noin kahden kuukauden iässä. Ilmiön syytä ei tunneta. Beaun viivat eivät edellytä hoitoa, ja ne ovat kasvaneet kynnestä ulos 4–6 kuukauden kuluttua.

Myöhemmässä iässä esiintyvät Beaun viivat liittyvät tavallisesti johonkin muuhun tautiin (ks. kuva ).

Kuva

Poikkiviivat kynsissä (Beaun viivat). Beaun viivoiksi kutsutaan kaikkien kynsien samatahtista poikkiuurretta. Sen syynä on raju, akuutti sairaustila: kuumetauti, verenhukka tai leikkaus, jonka aikana kynnen kasvu pysähtyy. Nämä häiriöt korjaantuvat spontaanisti.

Lusikkakynsi

Lusikkakynsi (koilonychia, koilonykia) on nimensä mukaisesti kuopalla kuin kahvilusikka (ks. kuva ). Sellaisia on etenkin isovarpaissa, mutta myös muissa kynsissä niitä esiintyy. Ilmiön syytä ei tunneta. Lasten lusikkakynsiä ei tarvitse hoitaa, sillä ne parantuvat omia aikojaan. Parantumista ei voida nopeuttaa.

Kuva

Lusikkakynsi. Lusikkakynnessä kynnen keskiosassa on kuoppa ja kynnen reuna nousee ylöspäin. Useimmiten ilmiölle ei löydy syytä, ja kyseessä on lähinnä esteettinen haitta. Lisää tietoa lusikkakynnestä ja muista kynsimuutoksista: ks. artikkeli Kynsimuutokset.

Kellonlasikynsi

Kellonlasikynsi on kupera kuin kellon lasi. Yleensä kaikkien sormien ja varpaiden kynnet ovat samanlaiset. Lapsilla kellonlasikynnet ovat harmiton kehityshäiriö, jonka syytä ei tunneta. Kehityshäiriöksi luettavia kellonlasikynsiä on etenkin sellaisilla lapsilla, joilla sormien tai varpaiden kärkijäsenet ovat suurentuneet ns. rumpupalikkasormiksi. Sekin on viaton kehityshäiriö, johon ei ole tepsivää hoitoa.

Aikuisilla kellonlasikynnet ovat usein merkki keuhkoahtaumataudista tai muusta taudista, joka haittaa kaasujen vaihtoa keuhkoissa.

Rosokynnet

Rosokynnet (trachyonychia, trakyonykia) lapsilla luetaan kehityshäiriöihin, joiden syytä ei tunneta.

Ektodermaalinen dysplasia

Ektodermaalinen dysplasia on perinnöllinen sairaus, jossa ihossa ja sen apuelimissä (hikirauhaset, hiukset, muut karvat, kynnet) sekä hampaissa on eriasteisia muutoksia. Joka toisella ektodermaalista dysplasiaa sairastavalla on hauraat, halkeilevat ja ohuet kynnet.