Nikotiinikorvaushoidon ajatuksena on korvata tupakasta saatava nikotiini ja ehkäistä tai lieventää tupakkatuotteen käytön lopettamisen yhteydessä esiintyviä vieroitusoireita. Nikotiinikorvaustuotteiden käyttäjän veren nikotiinipitoisuus jää aina pienemmäksi kuin tupakkatuotetta käytettäessä. Ne sopivat vieroittautumiseen kaikista tupakkatuotteista. Selvitä nikotiiniriippuvuutesi yksinkertaisella testillä artikkelista tupakoinnin lopettaminen.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteita ovat purukumi, imeskelytabletti, kielenalustabletti, suusumute, inhalaattori, annospussi ja laastari. Korvaushoitotuotteita on monenlaisia, koska tupakkatuotteita on erilaisia. Savukkeita polttavat hakevat nikotiinipitoisuuden nopeaa nousua elimistössä, kun taas hitaasti nikotiinia vapauttavat tuotteet voivat lievittää oireita paremmin, kun halutaan korvata pitkään suussa pidettäviä tuotteita.

Korvaushoitoa tulee käyttää ohjeiden mukaan. Yleensä lopettajat käyttävät liian pieniä annoksia ja liian lyhyen ajan. Nikotiinikorvaustuotteisiin, yleensä purukumiin, voi jäädä koukkuun. Jos näin käy, vaihda purukumi miedompaan, vähennä annosta asteittain tai siirry toiseen tuotemuotoon tai nikotiinilaastareihin. Myös tavallista sokeritonta purukumia voi kokeilla, sillä osa jää kiinni pureskelutapaan. Purukumia ei tule käyttää, jos on jäänyt siitä riippuvaiseksi.

Happamat juomat, kuten tuoremehut, virvoitusjuomat ja kahvi, vähentävät nikotiinin imeytymistä suun limakalvolta, jos niitä nautitaan nikotiinipurukumin tai tablettien kanssa samaan aikaan. Happamien juomien nauttimista on hyvä välttää myös noin 15 minuuttia ennen purukumin tai tabletin käyttöä.

Purukumilla ja imeskelytabletilla on lieviä sivuvaikutuksia, joista tavallisimpia ovat nikottelu, närästys, kurkkukipu ja huimaus. Jos tunnet voimakkaita rintakipuja tai voimakasta närästystä purukumia pureskellessasi, ota yhteys lääkäriisi ja neuvottele tupakoinnin lopettamiskeinoista hänen kanssaan.

Nikotiinilaastari

Nikotiinilaastari sisältää hitaasti vapautuvaa nikotiinia, jolloin elimistön nikotiinipitoisuus nousee hitaasti, mutta pysyy vakaana noin 16 tuntia. Vaikeasti riippuvaisille on olemassa 24 tunnin laastari. Laastari ei siis ole tupakanhimon pika-apu, vaan se on tehokas vieroitukseen liittyvien oireiden ehkäisijä.

Laastari tulee kiinnittää kuivalle iholle ja vaihtaa kerran vuorokaudessa. Se pysyy paikallaan suihkussa ja uidessa. Laastaria ja sen paikkaa tulee vaihtaa joka päivä. Tupakointi tai muu tupakkatuotteiden käyttö laastarin käytön aikana on ehdottomasti kielletty. Nikotiinilaastarin voi yhdistää lyhytvaikutteiseen nikotiinikorvaushoitovalmisteeseen.

Nikotiinilaastarin tavallisimpia sivuvaikutuksia ovat iho-oireet ja univaikeudet. Univaikeudet voivat johtua myös tupakoinnin lopettamisesta, ei nikotiinilaastarista. Iho-oireisiin auttavat laastarin paikan vaihtaminen ja rasvaus. Univaikeuksia helpottaa laastarin lyhyempi käyttö vain päiväaikaan (esim. 12 tuntia). Laastaria ei voi käyttää raskausaikana, koska siitä vapautuu nikotiinia jatkuvasti ja pitoisuus elimistössä on tasainen.

Nikotiinipurukumi, nikotiinitabletit ja nikotiiniannospussit

Nikotiinipurukumi on eniten käytetty korvaushoitovalmiste. Purukumista nikotiini irtoaa hitaasti. Nikotiinin irtoamisen merkiksi tuotteessa on maku, jonka voimakkuuden avulla voi arvioida vapautuvan nikotiinin määrää. Purukumin pureskelutekniikka on tärkeää hallita. Purukumia pureskellaan ensin noin kymmenen minuuttia ja saadaan voimakas maku. Sitten se siirretään poskeen hetkeksi (10–15 minuuttia), ja kun voimakas maku häipyy, pureskelu aloitetaan uudelleen. Purukumia käyttävät valittavat usein leukojen kipeytymistä, sillä purukumin rakenne on sitkeä. Se ei ole tarkoitettukaan samanlaiseen jatkuvaan pureskeluun kuin tavallinen purukumi vaan kestämään pitempiä jaksoja.

Samasta purukumista irtoaa nikotiinia noin puolen tunnin ajan. Oikea pureskelutekniikka säästää paitsi leukoja myös rahaa. Älä käytä kuin yhtä purukumia kerralla. Vuorokaudessa ei tule ylittää 24 purukumin määrää.

Päivittäin poltettujen savukkeiden määrästä voi arvioida tarvittavan purukumin vahvuuden. Jos tupakoit alle 20 savuketta päivässä, suositellaan purukumin vahvuudeksi 2 mg, ja jos tupakkamäärä on yli 20 savuketta, on vahvuus 4 mg. Selvitä nikotiiniriippuvuutesi yksinkertaisella testillä artikkelista Tupakointi vai tupakoimattomuus – minkä tien sinä valitset?

Nuuskariippuvuuden voi arvioida vastaavalla tavalla Päihdelinkkistä. Yleisohjeena voi sanoa, että jos nuuskaa käyttää enemmän kuin kolme nuuskapurkkia viikossa, on todennäköisesti vahvasti riippuvainen ja tarvitsee 4 mg:n vahvuuden. Nuuskaajat hyötyvät laastarihoidosta, joka muistuttaa enemmän nuuskan tuottamaa nikotiinipitoisuutta elimistössä. Jos käyttää alle kaksi purkkia viikossa, vieroituksen voi aloittaa matalimmalla korvaushoitotuotteella.

Imeskelytabletista vapautuu nikotiinia, kun sen maku muuttuu voimakkaaksi. Sen jälkeen tabletti siirretään poskeen ja kun maku heikkenee, tablettia imeskellään uudelleen. Niitä suositellaan henkilöille, jotka tupakoivat alle 20 savuketta päivässä. Vuorokaudessa ei tulisi ylittää 25 imeskelytabletin määrää.

Kielenalustabletti sulaa hitaasti kielen alla. Sen vaikutus alkaa 2–3 minuutissa, ja se liukenee noin puolessa tunnissa. Se sopii lopettajille, jotka eivät pidä purukumista ja toivovat huomaamatonta tapaa korvata nikotiini tupakoinnin lopettamisen vaikeimpina viikkoina. Yksi tabletti vastaa 2 mg nikotiinipurukumia. Imeskelytabletin käyttö muistuttaa nikotiinipurukumin käyttöä.

Nikotiiniannospussit vastaavat vahvuuksiltaan nikotiinipurukumia (2 mg ja 4 mg). Ne kostutetaan ensin kielellä ja sijoitetaan sitten huulen alle. Annosten määrä on 8–12 vuorokaudessa, ja vuorokaudessa voi käyttää korkeintaan 24 annospussia.

Suusumute

Suusumute on uusin annostelumuoto. Siinä sumutetaan nikotiinia suun limakalvoille tupakanhimon yllättäessä. Sitä ei tule vetää henkeen, ja huulille annostelua tulee välttää. Annoksia otetaan ensin yksi, ja jos tupakanhimo ei häviä muutaman minuutin kuluessa, voi ottaa toisen annoksen. Jos tupakkariippuvuus on kova, voi alussa tarvita 2 kertaa kaksi annosta. Useimmat tupakoitsijat tarvitsevat 1–2 annosta 30–60 minuutin välein. Ennen lopettamista kuluneesta savukemäärästä voi arvioida ensimmäisten viikkojen annoksen, yleensä 1–2 sumutetta per savuke. Asteittain annosta lasketaan, ja viimeisillä viikoilla annos on korkeintaan 4 sumutetta, jolloin käytön voi lopettaa.

Inhalaattori

Inhalaattorista nikotiini annostellaan imemällä suukappaleen kautta suuhun, ei henkitorveen. Inhalaattoriin asetetaan kapseli, joka painuu rikki, kun inhalaattori sulkeutuu. Inhalaattorista ei ole tarkoitus vetää lääkettä henkitorveen ja keuhkoihin vaan pelkästään suuhun. Opiskele itsellesi sopiva imutekniikka. Kapseleita tarvitaan yleensä noin 6 päivässä, eikä 12 kappaletta tule ylittää.

Sähköisistä nikotiiniannostelijoista on erillinen artikkeli.

Nikotiinipitoisten tuotteiden nikotiinipitoisuus ja pitoisuus elimistössä

Nikotiini on myrkky. Käytännössä aikuisella 60 mg elimistöön imeytynyttä nikotiinia voi olla hengenvaarallista henkilölle, joka ei ole aikaisemmin altistunut nikotiinille. Lapsilla vaarallinen myrkytys voi seurata yhden savukkeen tai nuuskapussin syömisestä, ja sähkösavukkeen patruunat ovat aiheuttaneet kuolemaan johtaneita myrkytyksiä lapsilla.

Nikotiini lisää sympaattisen hermoston aktiivisuutta. Sen seurauksena sydämen syketiheys kasvaa, sydämen supistuvuus lisääntyy, pintaverisuonet ja sydämen sepelvaltimot supistuvat ja verenpaine nousee, mikä johtaa sydämen työmäärän kasvuun ja lisää haitallisen sydäntapahtuman riskiä. Nikotiini heikentää elimistön herkkyyttä insuliinille, mikä on yhteydessä kohonneeseen riskiin sairastua kakkostyypin diabetekseen. Nikotiinin on havaittu vaikuttavan verisuonten seinämän solujen toimintaan haitallisesti.

Nikotiinia saadaan elimistöön tupakkateollisuuden tupakkatuotteista, kuten savukkeista, nuuskasta ja sähkötupakasta sekä lääketeollisuuden nikotiinikorvaushoitotuotteista. Nikotiinipitoisuudet ovat korkeimmat tupakkatuotteissa. Vain lääketeollisuuden valmistamat tuotteet ovat tutkittuja, eikä niissä ole mukana muita elimistölle haitallisia aineita.

Kirjallisuutta

  1. Nicotine and health. BMJ 2014;349():2014.7.0264rep. PMID: 25428425
  2. Goniewicz ML, Kuma T, Gawron M ym. Nicotine levels in electronic cigarettes. Nicotine Tob Res 2013;15(1):158-66. PMID: 22529223