Mikä määrä alkoholia aiheuttaa haittoja?

Paljonko voi juoda haitatta? Kysymys, johon ei ole tarkkaa vastausta. Voidaan kuitenkin arvioida, mikä määrä keskimäärin voi olla haitatonta tavalliselle aikuiselle. Se selviää, kun eri alkoholimääriä käyttävien henkilöiden terveydentilaa verrataan raittiiden terveyteen. Vertailukelpoisuus varmistetaan tutkimalla joko elinikänsä raittiina pysyneitä tai poistamalla raittiiden joukosta ne, jotka ilmoittavat käyttäneensä aiemmin alkoholia. Jälkimmäisten joukossa voi olla terveydellisistä syistä alkoholin käytön lopettaneita ja entisiä alkoholisteja.

Vertailuja varten tehdään terveystarkastuksia ja kyselyjä suurille väestöryhmille, jonka jälkeen seurataan heidän terveydentilaansa. Muiden tekijöiden kuin alkoholin vaikutus poistetaan mahdollisimman hyvin tutkimusteknisin keinoin. Kun tällä tavalla jalostetut monen laadukkaan tutkimuksen tulokset yhdistetään, nähdään, että kuolemanvaara ei keskimäärin ylitä raittiiden tasoa, jos aikuinen mies käyttää alkoholia enintään noin 40 grammaa ja nainen enintään noin 20 grammaa vuorokaudessa. Yksi tavallinen alkoholiannos sisältää noin 10–14 grammaa alkoholia. Tämä vastaa noin yhtä pullollista (33 cl) keskiolutta tai siideriä, yhtä lasia (12 cl) mietoa viiniä, pientä lasillista (8 cl) väkevää viiniä tai ravintola-annosta (4 cl) väkeviä.

Muiden terveysvaikutuksien kuin kuolemanvaaran osalta alkoholin käytön haitaton enimmäistaso näyttää olevan samaa luokkaa. Alkoholin käyttötapa vaikuttaa myös. Jos juo paljon ja nopeasti yhdellä kertaa, se pahentaa terveydentilaa enemmän kuin jos joisi saman määrän hitaasti monen päivän aikana ja useassa erässä.

Yllä olevat arviot ovat monestakin syystä epävarmoja. Alkoholin käyttö ilmoitetaan yleensä todellista vähäisemmäksi. Kaikkia kuolemanvaaraan vaikuttavia tekijöitä ei kyetä ottamaan huomioon. Viisainta on juoda vähemmän kuin keskimäärin haitaton enimmäismäärä. Tai olla raittiina, jos sairaus tai muu syy antaa aihetta.

Onko alkoholista hyötyä?

Haitaton taso ei ole sama kuin edullisin taso. Pieni määrä alkoholia saattaa tuottaa terveysetua täysraittiuteen verrattuna. Edullisin määrä lienee noin 10–30 grammaa vuorokaudessa miehelle ja noin 5–15 grammaa naiselle. Parhaimmillaan pieni alkoholimäärä voi vähentää miesten kuolleisuutta keskimäärin 15–19 prosenttia ja naisten kuolleisuutta 13–22 prosenttia. Kuolleisuus on yhteydessä eliniän pituuteen.

Yllä esitetyt arviot ovat parhaat, mitä käytettävissä on. Tiedon perusteella ei kuitenkaan voi taata, että kaikille on etua pienistä alkoholimääristä. Kyseessä on ennuste siitä, miten ihmiselle todennäköisesti käy. Todellisessa elämässä kaikille ei käy niin kuin ihmiselle keskimäärin. Joku voi sairastua, vaikka juo vähemmän, ja joku voi säilyä terveenä, vaikka juo enemmän. Arvioissa on epätarkkuutta, koska ihmisten tutkimuksissa ilmoittamat alkoholimäärät ovat yleensä todellista kulutusta pienempiä. Todellisia määriä on vaikea muistaa. Etenkin pienet juomakerrat unohtuvat helposti. Joku voi haluta salata todellisia määriään. Juodun alkoholimäärän aliarvioinnin takia haitattoman määrän enimmäisarvioon sisältyy turvamarginaalia. Sinun tuskin tarvitsee olla huolissasi alkoholin käytöstä, jos et koe olevasi humalassa etkä seuraavana aamuna tavallista heikommassa kunnossa, jos painosi ja verenpaineesi pysyy normaalina eikä sinulla ole lääkitystä jonka yhteydessä alkoholia ei pidä käyttää.

Jos juot liikaa, kannattaa pitää tarkkaa kirjaa juoduista määristä, ettet aliarvioi kulutustasi. Sivustossa www.paihdelinkki.fi on monia hyödyllisiä neuvoja alkoholin käytön vähentämiseksi. Jos oma-apu ei riitä, tukea voit saada terveysasemilta, sosiaalitoimesta ja A-klinikoista.

Käytännön neuvoja juomisen hallintaan: Juomisen hallinnan opas (Mielenterveystalo.fi)

Kirjallisuutta

  1. Wood AM, Kaptoge S, Butterworth AS ym. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet 2018;391(10129):1513-1523. PMID: 29676281 (ks. eFigure 10, Supplementary appendix)
  2. Poikolainen K. Perfect Drinking and its Enemies. Minneapolis: Mill City Press, 2014.
  3. Poikolainen K. Alkoholin käyttö on taitolaji. Kirjassa: Huttunen J, Mustajoki P (toim.). Elämä pelissä. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2007, s. 95–104.