Androgeenien eritys vaihdevuosien aikana

Naisen verenkierrossa on androgeeneja eli mieshormoneja. Voimakkain androgeeni elimistössä on testosteroni. Ennen vaihdevuosia nainen tuottaa noin 250 µg testosteronia päivässä, mikä on noin 5 % miehen testosteronintuotannosta. Munasarjat ja lisämunuaiset tuottavat yhteensä noin puolet verenkierrossa olevasta testosteronista. Toinen puolikas syntyy kudoksissa, erityisesti rasvassa, munasarjojen tai lisämunuaisen tuottamista niin sanotuista esihormoneista. Lisämunuaisten erittämä testosteronin esiaste on dehydroepiandrosteenidioni (DHEA), josta suurin osa erittyy sulfaattimuodossa (DHEAS). Pieniä määriä DHEA:ta erittyy myös munasarjoista. Munasarjojen erittämä pääasiallinen testosteronin esiaste on androsteenidioni. Itsessään nämä esihormonit ovat heikkotehoisia

Vaihdevuosien lähestyessä estrogeenieritys vähenee.

Haluttomuus

Naisen seksuaalisuutta ylläpitävät sekä androgeenit että estrogeenit. Testosteronitason laskun on epäilty aiheuttavan vaihdevuosien yhteydessä varsin usein esiintyvää naisten seksuaalista haluttomuutta, mutta olettamalle ei ole saatu luotettavaa näyttöä. Tutkimuksissa ei esimerkiksi ole pystytty selvästi löytämään yhteyttä veren testosteronipitoisuuden ja seksuaalisen halukkuuden välillä. Seksuaalisuuteen vaikuttavat hormonien lisäksi sekä elämäntilanne että parisuhteen tila. Muutoksia selittänee myös ikääntyminen.

Naisen androgeenihoito

Monet tutkimukset tukevat estrogeenihoidon positiivista vaikutusta naisen seksuaaliseen toimintaan, mikäli vaihdevuosioireet ovat yleisesti häiritseviä. Tällöin vaikutus kohdistuu kuitenkin lähinnä elämänlaadun paranemisen kautta myös seksielämään. Ei tiedetä, onko estrogeenilla suoraa vaikutusta seksuaaliseen haluun ja kiihottumiskykyyn.

Yksi vaihdevuosioireiden hoidon ohessa joskus käytetty valmiste on DHEA, joka siis on heikkovaikutteinen testosteronin esiaste. Tutkimustulokset DHEA:n merkityksestä lääkkeenä ovat kuitenkin olleet varsin vaihtelevia, eikä ole vakuuttavaa näyttöä sen hyödystä esimerkiksi vaihdevuosioireiden hoidossa. Yhdessä kuusi kuukautta kestäneessä tutkimuksessa DHEA yhdistettynä liikuntaan kohensi hauraiden, keskimäärin 76-vuotiaiden naisten alaraajojen voimaa ja toimintakykyä.

DHEA:n lisäksi on tutkittu testosteronin käyttöä. Joissakin tutkimuksissa sen on kuvattu kohentavan libidoa ja vaikuttavan mielialaan. Vaikutus nähdään lähinnä naisilla, joilta munasarjat on poistettu nuorena, ennen luonnollista menopaussi-ikää. On muistettava, että testosteroni lisää karvankasvua ja aiheuttaa muitakin haittoja, esimerkiksi haitallisia vaikutuksia kolesterolitasoihin. Useissa maissa testosteronia käytetään laajastikin myyntiluvasta poikkeavasti. Suomessa se ei ole vakiintunut hoitomuodoksi pitkäaikaiskäytön turvallisuusnäytön puuttuessa, eikä Suomessa toistaiseksi ole markkinoilla naisille tarkoitettua testosteronivalmistetta.

Emättimen limakalvojen kuivuuden hoitoon on käytettävissä paikallinen DHEA-valmiste, prasteroni. Sen käytön aikana veren estrogeeni- ja testosteronipitoisuudet voivat hieman suurentua, mutta pysyvät normaalilla vaihdevuosi-ikäisen naisen tasolla.

Kirjallisuutta

  1. Väisälä L. Haluttomuuden monet kasvot. Suomen Lääkärilehti 2011;66(35):2485–2491.
  2. Tiihonen M, Tiitinen A. Testosteronia menopaussin jälkeen? Suomen Lääkärilehti 2010;65(23):2085–2090.