Vaihdevuosioireet liittyvät munasarjojen estrogeenituotannon vähenemiseen. Vaihdevuosioireiden tehokkain hoito on estrogeeni. Aina ennen vaihdevuosien hormonihoidon aloitusta suljetaan pois lääkityksen vasta-aiheet. Näistä tärkeimmät ovat sairastettu rintasyöpä sekä sairastettu syvä laskimotukos tai keuhkoveritulppa. Vaihdevuosioireiden hoitoa ei siis aina voida toteuttaa estrogeenillä. Osa naisista haluaa joka tapauksessa välttää hormoneiden käyttöä.

Tässä artikkelissa käsitellään vaihdevuosien tyypillisimpien oireiden eli kuumien aaltojen ja hikoilun hoitoa. Emättimen limakalvojen kuivuudesta, unihäiriöistä sekä mielialasta ja haluttomuudesta on lisätietoa muissa artikkeleissa.

Elintapamuutokset

Monipuolista ravintoa ja säännöllistä liikuntaa kannattaa suosia (ks. Vaihdevuodet ja elintavat). Esimerkkinä suositeltavista harjoitteluista voisi olla jooga. Oireet haittaavat vähemmän, kun yleiskunto on hyvä. Ylipainoisilla vaihdevuosihikoilua on enemmän kuin normaalipainoisilla, joten painonhallinta on tärkeää. Runsasta kahvinjuontia, voimakkaasti maustettua ruokaa ja tupakointia pitäisi välttää, koska ne pahentavat vaihdevuosioireita. Osteoporoosin ehkäisyssä tärkeitä ovat kalsium ja D-vitamiini. Jos niitä ei saa ruokavaliosta riittävästi, kannattaa käyttää apteekista saatavia valmisteita.

Kasviestrogeenit ja rohdosvalmisteet

Tunnetuimpia kasviestrogeeneja ovat lignaanit ja isoflavonit. Näitä saadaan ruokavalion mukana. Ravintolisinä myydään tuotteita, joiden kasviestrogeenit ovat peräisin soijasta, puna-apilasta tai humalasta.

Kasvituotteista soijaa sekä siitä eristettyjä kasviestrogeenejä on tutkittu runsaasti vaihdevuosioireiden hoidossa, mutta niiden tehoa ei ole tieteellisesti osoitettu varmuudella. Myös erilaiset rohdosvalmisteet, kuten tähkäkimikin juuriuute ja puna-apila, ovat suosittuja, mutta yksimielistä näyttöä niiden tehosta tai turvallisuudesta ei ole. Jos näistä kokee saavansa apua, voi tuotteita käyttää. On muistettava, että esimerkiksi rintasyövän sairastaneille näitä valmisteita ei kuitenkaan suositella. Aasialainen ruokavalio, jossa soijasta saadaan päivittäin 25–50 mg isoflavoneja, on turvallinen.

Muidenkaan niin sanottujen luonnonlääkkeiden ei ole havaittu tutkimuksissa helpottavan vaihdevuosioireita lumelääkettä paremmin. Tällaisia tutkimuksia on tehty esimerkiksi soijapuristeilla, helokkiöljyllä ja E-vitamiinilla. Internetin kautta tai vaikkapa ulkomailta ostettujen luontaisvalmisteiden sisällöstä ei ole takeita; tabletit voivat sisältää jotakin muuta kuin mitä paketin päällä sanotaan. Koska luontaistuotteiden tehoa vaihdevuosioireisiin ei ole voitu vakuuttavasti osoittaa, kannattaa aina kertoa lääkärille kasvirohdosvalmisteiden käytöstä.

Lääkehoidot

Bellergal® on valmiste, joka sisältää ergotamiinia, belladonna-alkaloideja (atropiinia) ja fenobarbitaalia. Näyttöä Bellergalin tehosta vaihdevuosioireiden hoidossa ei ole. Tästä syystä sitä ei ole kaupan myyntiluvallisena valmisteena, vaan sitä määrätään nykyään apteekissa valmistettavana ex tempore -lääkkeenä. Bellergal® on kuitenkin ongelmallinen lääke, koska se aiheuttaa yhteisvaikutuksia eri lääkkeiden kanssa. Näistä tärkein on vaikutus rintasyövän hoidossa käytettävän antiestrogeenin, tamoksifeenin, kanssa. Bellergal® heikentää sen vaikutusta, joten tamoksifeenia käyttäville rintasyöpäpotilaille tätä valmistetta ei suositella.

Varsinaisista lääkevalmisteista ainoat, joilla on osoitettu olevan jonkin verran tehoa kuumien aaltojen hoidossa, ovat niin sanotut serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI- ja SNRI-lääkkeet) sekä gabapentiini. Ne ovat reseptilääkkeitä. Esimerkkejä näistä lääkkeistä ovat venlafaksiini 37,5–75 mg:n, paroksetiini 20 mg:n ja sitalopraami 10–20 mg:n annoksilla. Paroksetiini ja venlafaksiini vähentävät kuumien aaltojen ilmaantumista ja voimakkuutta 40–60 %, mutta haittavaikutuksina esiintyy päänsärkyä, huimausta, suun kuivumista, pahoinvointia tai unettomuutta. Venlafaksiinin käyttöä suositaan rintasyöpäpotilailla. Sitalopraamista on näyttöä vaihdevuosiin liittyvien unihäiriöiden hoidossa. Gabapentiinin annostus on 300 mg kolmesti vuorokaudessa. Sen teho on verrattavissa SSRI-lääkkeisiin. Senkin kohdalla haittavaikutukset, kuten huimaus ja unihäiriöt, rajoittavat käyttöä. Mikäli päädytään kokeilemaan edellä mainittuja valmisteita kuumien aaltojen hoitoon, kannattaa aloittaa pienellä annoksella ja lisätä sitä tarpeen mukaan hankalien haittavaikutusten minimoimiseksi. Kokonaisuudessaan näiden lääkkeiden teho asettuu estrogeenin ja lumelääkkeen väliin.

Joskus estrogeenihoito päädytään aloittamaan riskeistä huolimatta. Silloin pyritään käyttämään mahdollisimman pientä annosta; riittää, että pahin terä oireista saadaan lievittymään. Ihon kautta annostellulla estrogeenillä tukosriskin lisäys on selvästi vähäisempi kuin tablettimuotoisella estrogeenillä.

Muita keinoja vaihdevuosioireiden lievittämiseen

Miten helpottaa vaihdevuosioireita, kuumia aaltoja ja hikoilua?

  • Liiku säännöllisesti ja monipuolisesti.
  • Vältä ruokia ja juomia, jotka laukaisevat kuumia aaltoja. Tällaisia ovat makeat, suolaiset, kuumat ja voimakkaasti maustetut ruoat, kahvi, tee, alkoholi ja kolajuomat.
  • Lopeta tupakanpoltto.
  • Yritä rentoutua. Itsensä rentouttaminen kuuman aallon aikana voi vähentää sen voimakkuutta.
  • Akupunktion hyödystä vaihdevuosioireiden hoidossa on ristiriitaisia tuloksia, mutta sitä voi kokeilla.
  • Keksi viilentymiskeinoja: vältä paksuja vaatteita yyöllä, tuuleta hyvin, pidä ikkunoita auki yöllä, ota viileitä suihkuja.

Kirjallisuutta

  1. Laine K, Korhonen T, Itkonen M. Pulmallinen Bellergal. Terveysportti / Duodecim Lääketietokanta. Julkaistu 28.9.2011
  2. Tiitinen A. Vaihdevuosioireet ja hormonihoito. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 13.9.2018.
  3. Suvanto-Luukkonen E, Tapanainen J. Serotoniinilääkkeistä hyötyä vai haittaa vaihde-vuosioireiden hoidossa? Duodecim 2006;122(17):2064–6.