Bentsodiatsepiinilääkityksen lopettamisen syyt

Tavallisia bentsodiatsepiineja ovat diatsepaami, klooridiatsepoksidi, oksatsepaami, loratsepaami, tematsepaami ja alpratsolaami. Niitä myydään lukuisilla eri kauppanimillä.

Bentsodiatsepiineja suositellaan käytettäväksi vain tarvittaessa tai korkeintaan 3–4 viikkoa kestävinä kuureina, jotta vältetään lopetusoireet ja lääkeriippuvuuden kehittyminen. Lyhytaikaiseksi tarkoitetun hoidon pitkittyessä haittojen mahdollisuus kasvaa ja hyötyjen vähenee. Jos hoito pitkittyy, sen hyödyt ja haitat olisi hyvä arvioida huolellisesti lääkärin kanssa.

Pitkäaikainen bentsodiatsepiinien käyttö lisää mm. muistihäiriöiden, sekavuuden, kaatuilun ja luunmurtumien vaaraa. Haitat korostuvat ikääntymisen myötä. Haittojen todennäköisyys kasvaa myös, jos käytössä on samanaikaisesti muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiseen käyttöön tai käytön lopettamiseen voi liittyä masennusoireita. Masennus voi ainakin osittain liittyä bentsodiatsepiinien aivoissa aiheuttamiin biokemiallisiin muutoksiin. Bentsodiatsepiinit vähentävät serotoniinin ja noradrenaliinin vaikutusta, ja näiden välittäjäaineiden puutteen uskotaan liittyvän läheisesti masennukseen.

Käytön lopettamisesta saatavat edut eivät välttämättä tarkoita, että kaikkien pitkäaikaiskäyttäjien pitäisi vieroittautua kokonaan bentsodiatsepiineista.

Vieroitusoireet

Osa ihmisistä, joidenkin tutkimusten mukaan jopa puolet käyttäjistä, voi lopettaa bentsodiatsepiinien käytön saamatta minkäänlaisia vieroitusoireita. Silti ei yleensä ole viisasta lopettaa pitkään jatkunutta käyttöä yhtäkkiä.

Monet "vieroitusoireet" voivat johtua vieroituksen pelosta tai siitä, että vieroitusta on yritetty liian nopeasti ja ilman muuta tukea.

Pitkävaikutteiset bentsodiatsepiinit valtaavat monia elimistön luonnollisia rauhoitustoimintoja, joita välittää välittäjäaine GABA. Seurauksena tästä on, että aivojen GABA-reseptoreiden lukumäärä ja GABA-toiminnot vähenevät. GABAn tilapäinen vähyys on perussyy monille vieroitusoireille. Äkillinen vieroittautuminen bentsodiatsepiineista jättää aivot tilaan, jossa GABAn toiminta on liian vähäistä, mikä johtaa hermoston ylikiihtyneisyyteen.

Riittävän hidas ja tasainen bentsodiatsepiinien poistuminen elimistöstä antaa luonnollisille järjestelmille aikaa korjata toiminnot, joita bentsodiatsepiinit haittasivat.

Bentsodiatsepiinien aikaansaama uni ei ole normaalia unta. Bentsodiatsepiinit haittaavat sekä REM-unta (unien näkemisvaihetta) että syvää unta. REM-uni ja syvä uni ovat unen kaksi tärkeintä vaihetta, jotka ovat välttämättömiä terveydelle. Tavallisimpia lopettamiseen liittyviä oireita ovat ahdistuneisuus tai ärtyneisyys ja unihäiriöt, kuten tavallista vilkkaampi unien näkemien ja heräily. Uni palautuu vaiheiltaan normaaliksi, kun lääkkeiden vaikutus loppuu. Kun REM-unen puute on korvattu muutaman viikon jälkeen, värikkäät unet tai painajaiset vähenevät. Syvän unen paluu kestää usein kauemmin vieroitusvaiheen jälkeen.

Mahdollisia fyysisiä vieroitusoireita voivat olla mm. päänsärky, väsymys, lihasnykäykset, vapina, huimaus, sydämentykytys, ruokahalun muutokset ja tuntohäiriöt. Oireet eivät ole vaarallisia, ja voimakkaat oireet ovat hyvin harvinaisia.

Jos saat annoksen pienentämisen jälkeen vieroitusoireita, älä suurenna annosta takaisin ainakaan keskustelematta asiasta lääkärisi kanssa.

Bentsodiatsepiinilääkityksen pienentäminen

Vieroitusnopeus on yksilöllinen. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten käytetyn bentsodiatsepiinin tyyppi ja annos, käyttöaika, persoonallisuus, elämäntavat ja aiemmat kokemukset. Usein pyritään vieroitukseen muutaman viikon aikana, mutta nopea vieroitus ei ole välttämätöntä, jos olet käyttänyt bentsodiatsepiineja suurin annoksin vuosien ajan.

Bentsodiatsepiineista vieroittautuvien on viisasta vähentää annostusta hitaasti. Äkkinäinen tai liian nopea vieroitus, varsinkin jos on käytetty suurta annosta, voi johtaa vaikeisiin vieroitusoireisiin.

Hidas vieroittautuminen merkitsee sitä, että annostusta pienennetään asteittaisesti, muutamien viikkojen tai jopa kuukausien jaksoissa. Tarkoitus on saada aikaan veren bentsodiatsepiinipitoisuuksien tasainen ja hidas pienentyminen niin, että aivojen luonnolliset järjestelmät voivat palata normaaliin tilaansa.

Ole kärsivällinen ja luottavainen. Jos pelkäät lopettamista, tavoittele aluksi ainakin annoksen pienentämistä. Voit vähentää annosta ensin hieman muutaman päivän ajaksi puolittamalla tablettisi tai jakamalla neljään osaan. Saatat huomata, että olotilassasi ei tapahdu mitään muutosta.

On tärkeää, että vieroitus etenee koko ajan. Jos joudut vaikeuksiin, voit pysähtyä muuttamaksi viikoksi, mutta jos suinkin mahdollista, älä palaa taaksepäin lisäämällä annostusta uudelleen.

Triatsolaami, tsolpideemi ja tsaleploni poistuvat elimistöstä niin nopeasti, että käytännössä fyysinen vieroittautuminen tapahtuu joka päivä edellisen yön annoksen jälkeen. Niiden käyttö voidaan lopettaa nopeammin kuin pitkävaikutteisten bentsodiatsepiinien käyttö.

Unen saamisen helpottamiseen on paljon keinoja, kuten teen tai kahvin juonnin välttäminen ennen nukkumaanmenoa, rentoutusharjoitukset, makuuhuoneen viileä lämpötila, sopivasti rasittava liikunta ja jalat lämpiminä pitävät villasukat. Jos olet käyttänyt bentsodiatsepiinia muutenkin kuin unilääkkeenä eli päiväaikaan, annoksen vähentämisen aikana voi olla hyödyllistä ottaa suurin osa annoksesta tai koko annos illalla ennen nukkumaan menoa.

Vältä lisätablettien ottamista stressin takia. Opi ottamaan oireesi hallintaasi. Se antaa sinulle lisää itseluottamusta siihen, että voit selvitä ilman bentsodiatsepiineja.

Vältä bentsodiatsepiinien korvaamista alkoholilla tai reseptittömillä lääkkeillä. Toisinaan lääkärisi voi ehdottaa muita lääkkeitä tiettyjen oireiden hoitoon.

Jos jostain syystä et onnistunut vieroittautumaan bentsodiatsepiineista ensi yrittämällä, voit aina yrittää uudelleen. Ne, jotka tarvitsevat toisen yrityksen, ovat yleensä ensimmäisellä kerralla koettaneet vieroittautua liian nopeasti. Hidas ja vakaa vieroitus on lähes aina menestyksekäs.