AIDS on HI-virusinfektion aiheuttama vakava sairaus (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus). Sitä luonnehtivat vaikeat tai poikkeavasti käyttäytyvät infektiot sekä syövät, jotka ovat muuten harvinaisia. Ne syntyvät vuosien kuluessa HIV-infektion hitaasti heikennettyä elimistön immuniteettia eli vastustuskykyä (ks. Elimistön vastustuskyky (immuniteetti) ja Infektioherkkyys aikuisilla).

Viruslääkehoito estää erittäin tehokkaasti taudin kehittymistä. HIV-infektio ei kuitenkaan parane itsestään, eikä virus häviä elimistöstä nykyisillä hoidoilla, joten lääkehoitoa tarvitaan pysyvästi. Tässä artikkelissa käsitellään HIV-infektiota sen aiheuttamien oireiden ja liitännäissairauksien osalta sekä HIV-infektion hoitoa. Virusta, sen esiintyvyyttä, tartuntaa ja tartunnalta suojautumista on käsitelty omassa artikkelissaan (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus)).

HIV-infektion kehittyminen taudiksi

Tartunnan edellytyksenä on, että HI-virus pääsee ihon tai limakalvojen läpi kudoksiin (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus)). HIV, kuten muutkin virukset, voi lisääntyä vain solujen sisällä. Jotta virus pääsisi solun sisälle, solun pinnalla on oltava rakenne (reseptori), johon virus voi tarttua. Tärkein reseptorimolekyyli on nimeltään CD4. Yleisin tämän rakenteen omaava solu on auttaja-T-lymfosyytti. Lymfosyytit eli imusolut ovat elimistössä kiertäviä valkosoluja, jotka ovat tärkeä osa ihmisen immuunipuolustusjärjestelmää. Auttaja-T-lymfosyytistä käytetään nimityksiä CD4-solu, auttajasolu (tässä artikkelissa) tai kodikkaasti "helpperi".

Auttajasolut ovat keskeisiä ihmisen infektiopuolustuksessa (ks. Elimistön vastustuskyky (immuniteetti)). HIV tuhoaa hitaasti useilla mekanismeilla CD4-soluja. Auttajasolujen tuhoutuessa infektio- ja syöpäriski kasvavat. Infektioriskit alkavat lisääntyä, kun auttajasoluja on normaalin yli 400:n sijasta vähemmän kuin 350 kopiota millilitrassa verta. Laboratorio voi ilmoittaa tämän myös muodossa 0,35 × 109/litra. Vakavimpia infektioita ja syöpiä ilmenee lähinnä silloin, kun auttajasoluja on alle 200, jolloin infektio luokitellaan AIDSiksi. Ihmisissä on perimänsä puolesta eroja HIVille kelpaavien reseptorien määrissä. Tästä seuraa eroja sekä herkkyydessä saada tartunta että siinä, miten nopeasti HIV-infektio johtaa AIDSin syntyyn. Pieni osa ihmisistä (luokkaa yksi sadasta) voi olla lähes suojassa HIV-tartunnalta, koska heidän solujensa pinnalta viruksen on vaikea löytää sopivaa tarttumapintaa, reseptoria.

Taudin vaiheet

Ensitauti, tuoreen tartunnan aiheuttamat oireet

Nopeasti tartunnan jälkeen tulevat oireet, ns. ensitauti (primaarisyndrooma), ilmaantuvat vain vajaalle puolelle tartunnan saaneista. Muut eivät tule tietoisiksi tartunnastaan elleivät käy laboratoriotutkimuksessa. Ensitaudin oireet alkavat 2–6 viikkoa tartunnasta. Ne kestävät viikon–pari, korkeintaan kuukauden, ja häviävät itsestään. Ensitaudin oireet ovat samankaltaiset kuin monessa tavallisessa virustaudissa, erityisesti mononukleoosissa Mononukleoosi (”pusutauti”) (taulukko HIV-infektion aiheuttamat yleisimmät oireet ja löydökset). Usein on kuumetta, imusolmukkeet suurenevat ja vartalolla on pieniä punertavia näppyjä. Jos ei ajattele hiljan altistuneensa tartunnalle (esimerkiksi suojaamattomassa seksissä), oireet eivät herätä omaa HIV-infektion epäilyä, eikä lääkärikään aina osaa sitä epäillä, ellei tartunnalle altistumista kerrota. Erityisesti käyttäytyminen seksissä on tärkeä tuoda esiin.

Taulukko 1. HIV-infektion aiheuttamat yleisimmät oireet ja löydökset
Ensitauti AIDSia ennakoiva vaihe (oireita esiintyy myös AIDSin alettua)
Oireet
Kuume Viikkoja kestävä lieväasteinen kuumeilu
Väsymys Yöhikoilua
Nivel- ja lihaskivut Epämääräinen uupumus
Päänsärky Tahaton laihtuminen
Kurkkukipu Vatsan löysyys
Ripuli Hengitysvaikeudet
Löydökset
Pikkupilkkuinen, usein nyhermäinen ihottuma vartalolla Ihon hilseilevää ihottumaa (etenkin kasvoissa); tali-ihottuma (seborrooinen ekseema), erityisesti kasvoissa (ks. Tali-ihottuma)
Imusolmukkeiden turpoaminen Suurentuneet imusolmukkeet
Emättimen (ks. Emättimen hiivatulehdus), suun sitkeä hiivatulehdus; sammas (ks. Suun sienitulehdukset)
Kohdunkaulan limakalvon muutokset (dysplasia; ks. Kohdunkaulan syövän esiasteet)
Ontelosyylät aikuisella (ks. Ontelosyylä eli molluska)
Vyöruusu nuorella henkilöllä (ks. Vyöruusu (Herpes zoster))
Poikkeavan laaja tai pitkään kestävä herpes

Oireeton välivaihe eli latenssi

Tartunnan jälkeen infektio jatkuu oireita antamatta, olipa henkilöllä ollut ohimenevästi ensitauti tai ei. Auttajasolujen määrä jatkaa kuitenkin latenssinkin aikana hidasta vähenemistään, kunnes saavutetaan raja, jolloin vastustuskyky on jo heikentynyt siinä määrin, että AIDSia ennakoivat oireet tai HIV-infektiolle tyypilliset liitännäissairaudet alkavat (taulukko HIV-infektion aiheuttamat yleisimmät oireet ja löydökset). Ellei HIV-lääkehoitoa aloiteta jo, kun CD4-solujen vähentyminen on huomattu, myöhäiselle HIV-infektiolle ja AIDSille tyypilliset oireet, infektiot ja syöpätaudit alkavat ilmaantua useimmille 6–10 vuoden kuluttua. Jos tartunta havaitaan ja lääkehoito aloitetaan jo oireettomassa vaiheessa, niin kuin nykyään valtaosin tapahtuu, sairastuminen AIDSiin voidaan todennäköisesti kokonaan estää.

Matkalla kohti AIDSia

Tartunnan jälkeisen oireettoman latenssin ja varsinaisen AIDSin välissä on vaihe, jossa ilmenee yleistä infektioherkkyyttä ja tavalliset infektiot käyttäytyvät poikkeavasti. Tässä vaiheessa on myös usein epämääräisiä sairauden oireita ja yleistä huonokuntoisuutta (taulukko HIV-infektion aiheuttamat yleisimmät oireet ja löydökset). Tällöin auttajasoluja on yleensä vähemmän kuin 350. Nämä oireet ovat varsin tavallisia muutenkin kuin HIV-infektiossa. Siksi lääkärikään ei osaa välttämättä epäillä HIV-infektiota, ellei hän tiedä henkilön altistuneen tartunnalle (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus)).

AIDS

Jo vuonna 1992 määriteltiin, milloin HIV-infektiota voidaan pitää AIDS-tautina. Edellytyksenä on erityisesti HIV-infektioihin liittyvien, muuten harvinaisten tartuntatautien ja syöpien ilmaantuminen (taulukot Pitkälle edenneeseen HIV-infektion liittyviä tauteja, joiden ja Infektioita, joiden syntyä ja vakavuutta HIV-infektio lisää ). HIV-infektion hoidon kannalta luokittelulla AIDSiksi ei ole enää merkitystä, koska HIV-lääkkeet aloitetaan heti, kun infektio on havaittu.

AIDSille tyypillisiä infektioita kutsutaan pyrkyri- eli opportunisti-infektioiksi. Nämä liitännäistaudit ilmaantuvat vasta, kun auttajasolujen määrä on hyvin matala, yleensä alle 200 (taulukko Infektioita, joiden syntyä ja vakavuutta HIV-infektio lisää ). Tällä hetkellä Suomessa ja muissa länsimaissa yleisimmät "klassiset" HIV-infektion liitännäistaudit niillä, jotka tulevat tutkimuksiin vasta AIDS-vaiheessa, ovat Pneumocystis jirovecii -sienen (aiemmin P. carinii) aiheuttama keuhkokuume (ks. Keuhkokuume aikuisilla (pneumonia)), ruokatorven hiivatulehdus (kandidiaasi) ja ns. HIV-näivetystauti lämpöilyineen, laihtumisineen ja uupumuksineen. Viimeksi mainittu johtuu usein Mycobacterium avium (MAC) -bakteerin aiheuttamasta hitaasti etenevästä verenmyrkytyksestä.

Taulukko 2. Pitkälle edenneeseen HIV-infektion liittyviä tauteja, joiden ilmaantuessa sitä kutsutaan AIDSiksi
Opportunistisia eli pyrkyri-infektioita (harvinaisia ilman HIV-infektiota) Muita AIDSiin liittyviä infektioita Pahanlaatuisia kasvaimia Muita AIDSiin liittyviä tauteja
Pneumocystis-sienen aiheuttama keuhkokuume Keuhkojen tai muiden elinten tuberkuloosi (ks. Tuberkuloosi) Kaposin sarkooma; usein iholla tai suun limakalvoilla (HHV-8-virusinfektio) Dementia nuoremmalla iällä; HI-viruksen aiheuttama (ks. Dementia)
Sytomegaloviruksen aiheuttama silmän verkkokalvon tulehdus (ks. Sytomegalovirusinfektio) Ruokatorven hiivatulehdus Lymfooma; joskus aivoissa
Burkittin lymfooma (ks. Imusolmukesyöpä (lymfooma))
Hauraus ja raihnaus -oireyhtymä
Toxoplasma-alkueläimen aiheuttama aivotulehdus (ks. Toksoplasmoosi) Pitkittynyt tai laaja-alainen herpesvirusinfektio; etenkin ruokatorven infektio (ks. Huuliherpes eli yskänrokko (Herpes simplex tyyppi 1)) Kohdunkaulan syöpä (papilloomavirusinfektio; ks. Kohdunkaulan syöpä) Lapsen erityinen keuhkokuume (lymfoidi interstitiaalinen pneumonia)
Mycobacterium avium -bakteerin aiheuttama yleisinfektio Uusiutuva bakteerikeuhkokuume; usein pneumokokkibakteerin aiheuttama (ks. Keuhkokuume (pneumonia) aikuisilla)
Monet Suomessa harvinaiset alkueläininfektiot Toistuva salmonellan aiheuttama verenmyrkytys
Taulukko 3. Infektioita, joiden syntyä ja vakavuutta HIV-infektio lisää (ns. opportunistisia infektioita), sekä niiden ehkäisyyn käytetyt keinot
Infektio Ehkäisy Milloin ehkäisy tarpeen (auttajasolujen määrä solua/mm3*)
* mm3 on millilitran tuhannesosa eli mikrolitra (µl).
Pneumocystis jirovecii -sienen aiheuttama keuhkokuume Keuhkokuume (pneumonia) aikuisilla Antibiootit < 200
Pneumokokin aiheuttama keuhkokuume (ks. Keuhkokuume (pneumonia) aikuisilla) tai verenmyrkytys Rokotus Heti kun HIV-infektio on todettu
Tuberkuloosi (ks. Tuberkuloosi) Antibiootit Jos altistuu tartunnalle tai aiempi tartunta todetaan verestä laboratoriotestillä
Mycobacterium aviumin (MAC:n) aiheuttama verenmyrkytys Antibiootit < 50
Toksoplasma-alkueläimen aiheuttama infektio, erityisesti aivotulehdus (ks. Toksoplasmoosi) Antibiootit < 100
Sytomegaloviruksen aiheuttama silmänpohjatulehdus (ks. Sytomegalovirusinfektio) Säännöllinen silmälääkärin tarkastus, todetun infektion aikainen viruslääkehoito Riski erityisesti, jos < 50 CD4-solua
Ei ehkäisyä, aikainen hoito
Herpes (Herpes simplex -virus; ks. Huuliherpes eli yskänrokko (Herpes simplex tyyppi 1)) Todetun infektion aikainen viruslääkehoito Ehkäisevä viruslääke, jos uusii usein
Vyöruusu ja vesirokko (varicella-zostervirus; ks. Vyöruusu) Todetun infektion aikainen viruslääkehoito
Rokotus
Ehkäisevä viruslääke ja rokotus, jos on altistunut vesirokolle
Papilloomavirus (mm. kohdunkaulan syövän aiheuttaja; ks. Kohdunkaulan syöpä) Säännöllinen gynekologinen seuranta; rokotus Heti kun HIV-infektio on todettu
Kaposin sarkoomaa aiheuttava HHV-8 virus Limakalvojen ja ihon säännöllinen tarkastaminen < 200
Hepatiitti B -virus (sama tartuntatapa kuin HIVillä; ks. Maksatulehdus (hepatiitti) aikuisilla) Rokotus
Lääkehoito, jos infektio todetaan seulonnassa
Heti kun HIV-infektio on todettu
Hepatiitti C -virus (sama tartuntatapa kuin HIVillä, yhteisinfektio lisää maksavauriota; ks. Maksatulehdus (hepatiitti) aikuisilla) Seulonta ja lääkehoito Heti kun HIV-infektio on todettu

Hoito

HIV-lääkehoito

Ensimmäinen HIV-lääke saatiin käyttöön vuonna 1987. Vuonna 1996 lääkkeitä oli jo niin monta, että nykyäänkin vallitseva kolmen lääkkeen yhteishoito tuli käyttöön. Tätä kutsutaan HAART-hoidoksi (highly active antiretroviral therapy, myös nimellä cART). Vuonna 2019 käytettävissä on jo 32 eri lääkeainetta, joiden joukossa on seitsemän eri tavalla virusta estävää aineita. Kaikki ovat tarpeen, koska lääkkeitä joudutaan joskus vaihtamaan viruksen kehitettyä vastustuskyvyn jollekin aineelle tai HIV-lääkkeiden suorien haittojen tai lääkeyhteisvaikutusten takia. Valintaan vaikuttaa myös se, miten henkilö pystyy sovittamaan lääkkeen ottoajat elämäänsä. Tällä tavalla huolehditaan potilaan sitoutumisesta hoitoon eli adherenssista (puhutaan myös hoitomyöntyvyydestä eli komplianssista). Lääkkeiden säännöllinen ottaminen on hoidon teholle aivan keskeistä. Parhaassa tapauksessa hoito voi olla yksi kolmen lääkeaineen yhdistelmätabletti kerran päivässä. Viruslääkkeitä käytetään joissain tilanteissa myös tartunnan ehkäisyyn, mutta sitä on käsitelty toisessa artikkelissa (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus)).

Hoito aloitetaan nykyään tartunnan toteamisen jälkeen eikä enää jäädä odottamaan auttajasolujen määrän laskua. Tämä koskee myös niitä, joilla tauti todetaan ensitaudin (ks. yllä) aikana eli siis jo muutaman viikon kuluttua tartunnasta. Paras pitkäaikainen hyöty saadaan, jos auttajasolujen määrä on aloitettaessa vielä normaali (yli 400). Vielä AIDS-vaiheessakin aloitettu hoito voi kuitenkin palauttaa immuniteetin normaalille tasolle. Kun hoito on kerran aloitettu, sitä ei missään vaiheessa keskeytetä tai lopeteta. Lyhyetkin katkot tai epäsäännöllisyydet lääkkeen otossa lisäävät riskiä siitä, että virus kehittyy lääkkeille vastustuskykyiseksi (resistentiksi), jolloin näiden lääkkeiden teho menetetään pysyvästi. Mikään nykyinen hoito ei poista virusta elimistöstä, ja hoito on siis elinikäinen.

Suomessa yli 90 % hoitoa saavista saavuttaa tilan, jossa virusten mittausarvo veressä pienenee alle 20 viruskopion (eli niin pieneksi, ettei sitä pystytä enää mittaamaan). Tällainen henkilö ei ole käytännössä enää tartuttava suojaamattomassakaan seksikontaktissa (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus)). Satunnaisten seksikumppaneiden kanssa kondomi on edelleen tärkeä muiden sukupuolitautien varalta (ks. Sukupuolitaudit, seksitaudit).

Muut hoidot

HIV-infektio ylläpitää hidasta jatkuvaa tulehdusta elimistössä, ja tämä altistaa monille kroonisille sairauksille (taulukko Sairauksia, jotka ovat yleisempiä tai kehittyvät aikaisemmin). Parhaillaan tutkitaan, voivatko tulehdusta hillitsevät lääkkeet, esimerkiksi ns. statiinit (ks. Verisuonisairauksien lääkehoito ja liikunta), hidastaa liitännäistautien kehitystä. Joskus myös lääkkeiden haittavaikutukset vaikuttavat terveydentilaan. HIV-potilas hyötyy muitakin enemmän terveyttä edistävistä elämäntavoista; tupakoimattomuudesta (verisuonitaudit), maltillisesta alkoholin käytöstä (maksan terveys), liikunnasta (luukato) ja terveellisestä ravinnosta (verisuonitaudit). Tartunnan jo saaneille annettavan, infektion kulkua hidastavan HIV-rokotteen tehoa tutkitaan parhaillaan kenttätutkimuksissa. HIV-infektioon liittyvien ns. opportunististen infektioiden ehkäisyä esitellään taulukossa Infektioita, joiden syntyä ja vakavuutta HIV-infektio lisää .

Taulukko 4. Sairauksia, jotka ovat yleisempiä tai kehittyvät aikaisemmin HIV-infektion kanssa elävillä kuin muilla
Lisää riskiä sairastua Lisääntynyttä riskiä ei ole todettu
Yleissairaudet
Sydän- ja verisuonitaudit, sydäninfarktit ja aivohalvaukset (ks. Sydäninfarkti ja sydänkohtaus, Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto)) Diabetes
Munuaisten toiminnan heikkeneminen (osittain lääkehaittana) Lihavuus ja metabolinen oireyhtymä (ks. Metabolinen oireyhtymä (MBO))
Luun haurastuminen eli osteoporoosi; siihen liittyvät murtumat (ks. Osteoporoosi (luukato)) Verenpainetauti
Maksasairaudet; yhteisvaikutus hepatiittivirusten (ks. Maksatulehdus (hepatiitti) aikuisilla) ja alkoholin (ks. Maksakirroosi) kanssa Autoimmuunitaudit (ks. Autoimmuunisairaudet)
Syövät
Peräsuolisyöpä (ks. Suolistosyöpä (ohutsuolen ja paksusuolen syövät)) Rintasyöpä (ks. Rintasyövän toteaminen, alatyypit ja ennuste)
Kohdunkaulan syöpä (ks. Kohdunkaulan syöpä) Eturauhassyöpä (ks. Eturauhassyöpä)
Maksasyöpä (ks. Maksan ja sappiteiden syövät) Paksusuolisyöpä (ks. Suolistosyöpä (ohutsuolen ja paksusuolen syövät))
Emättimen (vaginan) syöpä (ks. Emätinsyöpä) Ihosyövät, melanooma (ks. Ihon kasvaimet)
Hodgkinin lymfoomat (ks. Imusolmukesyöpä (lymfooma))
Keuhkosyöpä; yhteisvaikutus tupakan kanssa (ks. Keuhkosyöpä)

Pyrkyri-infektiot eli opportunistiset infektiot

Paras suoja HIV-infektioon liittyviä pyrkyri-infektioita vastaan on HIVin varhainen toteaminen ja tehokas viruslääkehoito. Opportunistisia infektioita alkaa ilmaantua erityisesti, kun auttajasolujen määrä on laskenut alle 200:n (taulukko Infektioita, joiden syntyä ja vakavuutta HIV-infektio lisää ). Opportunististen infektioiden ehkäisyyn käytetään infektiosta riippuen rokotuksia, lääke-ehkäisyä tai infektioiden varhaista toteamista ja hoitoa. Ehkäisevät lääkkeet voidaan usein lopettaa, jos auttajasolujen määrä on HIV-lääkehoidolla saatu nousemaan yli 200:n. Tarpeelliset rokotukset pyritään antamaan siinä vaiheessa, kun auttajasolujen määrä on yli 200, jolloin rokote vielä antaa suojavasteen. Ulkomaille matkaava, jolla auttajasolujen määrä on alhainen, tarvitsee eksoottisempiin paikkoihin suunnatessaan yksilöllistä ohjausta.

HIV-infektion vaikutus yleiseen terveyteen ja elossaoloon

Vaikutus kroonisiin sairauksiin

HIV-infektio ylläpitää elimistössä matala-asteista jatkuvaa tulehdusta silloinkin, kun infektio on hoidolla hyvin kontrollissa ja virukset veressä mittaamattomissa. Lisäksi HIV-lääkehoidot lisäävät monien kroonisten sairauksien riskiä (taulukko Sairauksia, jotka ovat yleisempiä tai kehittyvät aikaisemmin). HIV-potilaiden ikään suhteutettu kokonaissyöpäriski on 2–3-kertainen. Elimistön vanheneminen, ns. hauraus–raihnaus-oireyhtymä ("frailty"), näyttää kehittyvän keskimäärin useita vuosia varhemmin kuin ilman HIV-infektiota. Tähän oireyhtymään kuuluvat aistien, lihasten ja hermoston toimintojen heikentyminen ja huonompi suoriutuminen arkisista tehtävistä ja stressistä. Useimpiin taulukossa Sairauksia, jotka ovat yleisempiä tai kehittyvät aikaisemmin esitettyihin sairauksiin vaikuttavat myös henkilön perimä ja elämäntapa. HIVin kanssa elävät hyötynevät terveellisestä ravinnosta, riittävästä liikunnasta ja tupakoimattomuudesta muitakin enemmän.

Vaikutus elämän pituuteen

Aika tartunnasta AIDS-vaiheeseen on luonnostaan hyvin yksilöllinen. Ennen HIV-lääkkeiden aikakautta, 20 vuotta sitten, kului tartunnasta AIDSiin keskimäärin 8–10 vuotta. Joka kymmenes sairastui kuitenkin jo kolmen vuoden kuluttua tartunnasta. Ilman hoitoa aika AIDSista kuolemaan kesti 1–2 vuotta. Vielä 20 vuotta tartunnastakaan lääkehoitoa saamattomista 15 % ei ollut edennyt AIDS-vaiheeseen ja 5 %:lla kaikista ei ollut edes auttajasolujen määrän laskua.

HIV-lääkkeiden ansiosta tilanne on nyt aivan toinen. Suotuisimman tutkimuksiin perustuvan arvion mukaan 20-vuotias, joka saa tuoreen HIV-infektion ja siihen heti hoidon, tulee elämään lähes normaalimittaisen elämän, ehkä vain 4–8 vuotta lyhyemmän kuin henkilö, jolla ei ole HIV-infektiota. Valtaosan tästä ajasta hän elää aktiivista elämää. Jos virusmäärät veressä saadaan mittaamattomiin, ei ole rajoituksia myöskään esimerkiksi seksissä ja lasten hankinnassa (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus)).

AIDSiin on viime vuosina sairastunut 15–20 henkilöä (uusia HIV-tartuntoja todetaan noin 150). Suomessa HIVin kanssa eläneistä noin 2 500:sta kuoli vuonna 2017 kaikkiaan 26, mutta vain 9 (26 %) heistä AIDSiin. Vuosittain kuolevien määrä on pysynyt samalla tasolla koko 2010-luvun. HIV-potilaiden kuolemansyyt ovat nykyään yhä useammin muita kuin suoraan HIV-infektioon liittyviä, eli samoja kuin muidenkin ihmisten. AIDSiin kuolevat nykyään lähinnä ne, jotka tulevat hoitoon liian myöhään hyötyäkseen merkittävästi viruslääkehoidosta.

HIV-infektion hoidon järjestelyt

Kun HIV-infektio on todettu (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus)), henkilö ohjataan hoitoon infektiolääkärin vastaanotolle, tavallisimmin keskussairaalan poliklinikalle. Ensimmäisellä käynnillä tutkitaan viruksen ja auttajasolujen määrät veressä (taulukko ). Näillä selviää infektion vaihe. Myös viruksen herkkyys eri lääkkeille testataan laboratoriossa. Hoito aloitetaan heti, kun nämä tulokset ovat tiedossa. Jos henkilöllä on vastaanotolle tullessa haastattelun ja terveystarkastuksen perusteella jo HIV-infektioon mahdollisesti liittyviä oireita tai löydöksiä (taulukko HIV-infektion aiheuttamat yleisimmät oireet ja löydökset), näiden syyn selvittäminen voi vaatia hyvinkin laajoja tutkimuksia. Ensikäynnillä selvitetään myös, onko henkilöllä muita infektioita, esimerkiksi B- tai C-hepatiitti, jotka voivat vaikuttaa hoitoon (taulukko Infektioita, joiden syntyä ja vakavuutta HIV-infektio lisää ). Tarpeellisista rokotuksista päätetään. Tärkein on pneumokokkirokotus. Potilaan avulla pyritetään selvittämään tartunnan kulku, jotta tahatonta HIVin leviämistä ei enää tapahtuisi.

Lääkärin vastaanotolla HIV-potilasta seurataan infektion rauhallisessa vaiheessa muutamien kuukausien, usein puolen vuoden välein. Hoidon aikana seurataan veren viruspitoisuuksia ja auttajasolujen määriä. Niiden avulla varmistuu myös, että valitut HIV-lääkkeet ovat tehonneet, ja ilmenee mahdollinen tarve lääkevaihtoihin. Alkuvaiheessa ja lääkehoidon vaihtuessa seuranta on tiheämpää. Käynneillä tarkistetaan aina myös vointi ja tehdään terveystarkastus. Infektiopoliklinikoiden lääkärit pyrkivät auttamaan HIV-potilaita myös ongelmissa, jotka eivät suoraan liity HIV-infektioon.

Tärkeää on heti selvittää myös, mistä tartunta on saatu ja onko se voinut levitä edelleen muihin henkilöihin. Tämä voidaan tehdä vain tutkimukseen tulleen henkilön avulla, ja Suomessa tämä ns. kontaktien selvitys (contact tracing) on yleensä sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä. Tämä auttaa myös tartunnan lähdettä ja hänen kumppaneitaan.

Milloin pitäisi itse epäillä AIDSia?

Aina, jos arvelee, että on voinut saada HIV-tartunnan, tulisi asian selvittämiseksi mennä matalalla kynnyksellä laboratoriotestiin, vaikkei olisi mitään oireita (ks. HIV (ihmisen immuunikatovirus)). Varhainen diagnoosi turvaa parhaan loppuelämän ja ehkäisee tahatonta tartuttamista eteenpäin. Taulukossa HIV-infektion aiheuttamat yleisimmät oireet ja löydökset on esitetty oireita, joiden ilmaannuttua viimeistään tulisi hakeutua HIV-testiin, jos tietää olleensa tartunnan riskissä. Jos oireiden takia menee lääkärin, lääkärin tulisi aina tarjota testausta. Lääkäriä voi auttaa kertomalla HIV-tartunnan mahdollisuudesta, koska osa oireista on yleisiä muistakin syistä.

Suomessa HIV-infektio todetaan useimmiten oireettomilta joko seulontatesteissä tai niiltä, jotka hakeutuvat tutkimuksiin sen vuoksi, että arvelevat olleensa tartunnanriskissä esimerkiksi seksikäyttäytymisensä vuoksi. Suomessa on nykyään noin puolella tartunnan saaneista auttajasolujen määrä HIV-infektion paljastuessa alle 350 ja neljäsosalla alle 200. Varhaisempi infektion toteaminen olisi ensiarvoisen tärkeää.

Käytettyjä lähteitä

INSIGHT START Study Group., Lundgren JD, Babiker AG ym. Initiation of Antiretroviral Therapy in Early Asymptomatic HIV Infection. N Engl J Med 2015;373(9):795-807. PMID: 26192873

Kaplan JE ym; Centers for Disease Control and Prevention (CDC); National Institutes of Health; HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. MMWR Recomm Rep. 2009;58(RR-4):1-207.

Samji H, Cescon A, Hogg RS ym. Closing the gap: increases in life expectancy among treated HIV-positive individuals in the United States and Canada. PLoS One 2013;8(12):e81355. PMID: 24367482

Serrano-Villar S, Gutiérrez F, Miralles C ym. Human Immunodeficiency Virus as a Chronic Disease: Evaluation and Management of Nonacquired Immune Deficiency Syndrome-Defining Conditions. Open Forum Infect Dis 2016;3(2):ofw097. PMID: 27419169

Syrjänen J, Viskari H, Jämsen E. HIV ja vanheneminen. Duodecim 2018;134(20):2007-14