Yleistä

Sydänpussitulehdus eli perikardiitti voi joskus olla nuorillakin, muutoin terveillä ihmisillä ylähengitystieinfektion yhteydessä esiintyvän rintakivun aiheuttaja. Tällöin aiheuttajana on virus, ja se paranee lähes aina kotihoidossa. Sydänpussi ja sydänlihas voivat tulehtua samanaikaisesti, jolloin puhutaan perimyokardiitista.

Varsinkin iäkkäillä ja monisairailla ihmisillä sydänpussitulehdus voi tulla monesta syystä. Syynä voi olla

  • bakteeri tai joskus sienieliö
  • syöpäsairaudet
  • reuma ja muut sidekudossairaudet
  • munuaisten vajaatoiminta.

Sydänpussi voi tulehtua myös sydänleikkauksen ja sydäninfarktin jälkeen, joskus myös sydämeen kohdistuneen katetritoimenpiteen (esimerkiksi pallolaajennuksen tai tahdistinasennuksen) jälkeen. Solunsalpaajalääkkeet ja sydämen alueelle kohdistettu sädehoito voivat myös aiheuttaa sydänpussitulehduksen, mutta läheskään aina tulehduksen syytä ei saada selville.

Sydänpussitulehduksen oireet

Varsinkin hengitystieinfektioon liittyvässä sydänpussitulehduksessa tavallisin oire on rintakipu, joka tyypillisimmillään tuntuu vasemmalla kyljellä maatessa ja etukumarassa asennossa istuessa. Kipu on pistävää tai kirvelevää eikä säteile yläraajoihin. Usein kuitenkin syyksi epäillään sepelvaltimotautikohtausta ja tehdään sen mukaisia alkututkimuksia.

Erityisesti muista kuin virusinfektioista aiheutuvassa sydänpussitulehduksessa sydänpussiin voi kertyä nestettä, joka voi aiheuttaa hengenahdistusta, sykkeen nousua ja turvotusta eli sydämen vajaatoiminnan oireita. Tällöin rintakipua ei läheskään aina ole.

Sydänpussitulehduksen toteaminen

Sydänpussitulehdus todetaan lääkärin kliinisellä tutkimuksella, sydänfilmillä (EKG:llä), sydämen ultraääni- eli kaikututkimuksella sekä tulehdusverikokeella ja sydänlihasvaurion merkkiainetutkimuksilla.

Joskus keuhkoröntgenkuvassa näkyy keuhkokuumeen eli pneumonian tai sydämen vajaatoiminnan merkkejä, tai sydänvarjo voi olla suurentunut sydänpussissa olevan nesteen takia.

Sydänpussitulehduksen hoito ja ennuste

Hengitystieinfektioon liittyvä viruksen aiheuttama sydänpussitulehdus paranee yleensä kotihoidossa levolla ja tulehduskipulääkkeen avulla alle viikossa. Jos sydänpussissa on runsaasti nestettä, tarvitaan usein aluksi sairaalahoitoa.

Muista syistä johtuva sydänpussitulehdus voi vaatia pitkääkin sairaalahoitoa. Varsinkin uusiutuva sydänpussitulehdus voi vaatia pitkää kortisoni- tai kolkisiini-lääkehoitoa.

Kirjallisuutta

  1. Kytö V, Niemelä M, Lehtonen J. Perikardiitti. Kirjassa: Airaksinen J, Aalto-Setälä K, Hartikainen J, ym. (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim 2016, s. 912–921.
  2. Lommi J ja Lehtonen J. Perikardiitti (Sydänpussitulehdus). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 5.12.2018.