Yleistä

Koronavirukset aiheuttavat ihmisellä yleensä lievän hengitystietulehduksen. Uuden SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttama COVID-19-infektio on levinnyt maailmanlaajuiseksi vuoden 2020 aikana. Se julistettiin pandemiaksi maaliskuussa 2020.

Koronavirusinfektion oireet raskaana olevalla

Raskaus ei näytä altistavan koronavirustartunnalle. Toistaiseksi ei myöskään ole mitään näyttöä siitä, että tartunta vaikuttaisi hedelmällisyyteen tai lisäisi keskenmenon riskiä. Ainakaan lievään taudinkuvaan ei liity sikiöhaittoja.

Koronavirustartunta näyttää hieman vaikuttavan oirekuvaan: kuume ja lihassäryt ovat raskaana olevilla harvinaisempia kuin vastaavan ikäisillä ei-raskaana olevilla. Vaikean tautimuodon riski saattaa nousta varsinkin loppuraskaudessa: tehohoitoon joutumisen riski on suurempi. Raskaana olevalla on myös muita suurempi alttius saada laskimotukos, jos hän sairastuu koronavirusinfektioon. Vakavaa tautimuotoa on enemmän iäkkäämmillä ja lihavilla synnyttäjillä; lisäksi riskiä lisäävät diabetes ja verenpainetauti.

Ennenaikaisen synnytyksen riski on suurentunut. Myös vaikea tautimuoto voi edellyttää ennenaikaista synnytystä äidin voinnin heikentyessä. Tutkimuksissa on osoitettu, että myös pre-eklampsian riski suurenee tartunnan myötä. Kohtukuoleman ja vastasyntyneen kuoleman riski ei näytä olevan suurentunut.

Koronavirusinfektion vaikutus sikiöön ja lapseen

Laajoja tutkimuksia synnyttäjien koronavirustartunnoista ei vielä ole. Siten ei vielä ole tarkkaa tietoa taudin myöhemmistä vaikutuksista sikiön kasvuun ja kehitykseen. Uusimmissa tutkimuksissa on osoitettu, että koronavirus voi tarttua myös äidistä syntymättömään lapseen. Vastasyntyneillä ja pienillä imeväisillä oireisen taudin vaara on kuitenkin erittäin pieni. Tartunnan saaneiden vastasyntyneiden oireet ovat olleet pääosin lieviä, ja ne ovat menneet nopeasti ohi (ks. Koronavirusinfektio (COVID-19) lapsella).

Koronavirusrokotukset ja raskaus

Rokotteita pidetään yleensä turvallisina raskauden aikana, jos ne eivät sisällä eläviä viruksia. Uudet mRNA- ja adenovirusvektorikoronarokotteet eivät sisällä eläviä viruksia. Koska raskaus on riskitekijä vaikealle koronavirustaudille, ja koska raskaana olevat voivat kuulua myös muihin riskiryhmiin, rokottamista voidaan harkita tapauskohtaisesti. Imetyksen aikana rokotusten antaminen on yleensä turvallista ja näin on todennäköisesti myös koronavirusrokotteiden kohdalla.

Pienehköjen tutkimusten perusteella raskauden tai imetyksen aikana rokotetun äidin immuunivaste COVID-19 mRNA-rokotteille ei poikkea ei-raskaana olevista rokotetuista naisista. Epämuodostumien tai suorien tai epäsuorien sikiöhaittojen esiintyvyyden ei ole havaittu lisääntyneen eläinkokeissa. Eläinkokeissa ei ole myöskään tullut esiin erityisiä lisääntymiseen liittyviä riskejä. Tänä vuonna ilmestyi monikansallinen tutkimus, jossa mRNA-pohjaisen rokotteen todettiin olleen turvallinen 800:n naisen raskauden ja synnytyksen seurannan perusteella. Tutkimustietoa kertyy koko ajan lisää.

Raskauden aikana annettu koronavirusrokotus ei ole aihe erityiseen huoleen eikä tarkempiin sikiötutkimuksiin. Koronarokotteen voi ottaa imetyksen aikana. Imettävillä naisilla tehty tutkimus osoittaa, ettei mRNA-rokotteen ainesosia kulkeudu äidinmaitoon. Imetystä voi jatkaa normaalisti ilman taukoa rokotuksen jälkeen.

Teratologinen tietopalvelu kerää tietoa raskauden aikaisista koronavirusrokotuksista. Jos vähän ennen raskauden alkua tai raskauden aikana on annettu koronavirusrokote, kannattaa olla sinne yhteydessä.

Koronavirustartunnan ehkäisy raskauden aikana

Koronavirusinfektion (COVID-19) ehkäisyssä lähikontaktien välttäminen, maskien käyttö ja hyvä käsihygienia ovat keskeisiä.

Terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä voi syntyä oikeus erityisäitiysrahaan koronapandemian perusteella, jos henkilöä ei voida siirtää muuhun työhön. Oikeus erityisäitiysrahaan koronan perusteella päättyy siinä vaiheessa, kun pandemia päättyy eikä kyseinen sairaus ole enää työhön liittyvä riskitekijä.

Synnytyssairaalat antavat omilla alueillaan ohjeita raskaana oleville ja synnyttämään tuleville. Koska ohjeet saattavat muuttua, niitä kannattaa seurata säännöllisesti.

Käytettyjä lähteitä

Jernman R, Nelskylä K, Rahkonen L, Ulander V-M, Tekay A. COVID-19 ja raskaus. Duodecim 2020;136(15):1645-5.

Joseph NT, Rasmussen SA, Jamieson DJ. The effects of COVID-19 on pregnancy and implications for reproductive medicine. Fertil Steril. 2021 Apr;115(4):824-830.

Villar et al. Update to living systematic review on covid-19 in pregnancy. BMJ. 2021 Mar 10;372:n615. doi: 10.1136/bmj.n615

Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection: The INTERCOVID Multinational Cohort Study. JAMA Pediatr . 2021 Apr 22.

Raskaus ja koronavirus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/raskaus-ja-koronavirus . Päivitetty 31.10.2020.

Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana. Gravbase® Lactbace®-tietokanta. www.terveysportti.fi [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim.