Yleistä

Koronavirukset aiheuttavat ihmisellä yleensä lievän hengitystietulehduksen. Uuden SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttama COVID-19-infektio on levinnyt maailmanlaajuiseksi vuoden 2020 aikana. Raskaana olevien riski saada koronavirusinfektion vaikea tautimuoto, joutua tehohoitoon ja synnyttää ennenaikaisesti on suurempi kuin raskaana olemattomien. Tutkimustieto ei herätä huolta koronavirusrokotteen turvallisuudesta lisääntymisterveyden kannalta. Rokote päinvastoin suojaa estämällä sairastumista vakavaan infektioon.

Koronavirusinfektion oireet raskaana olevalla

Raskaus ei näytä altistavan koronavirustartunnalle, mutta taudinkuva on erityisesti loppuraskaudesta vakavampi. Toistaiseksi ei ole mitään näyttöä siitä, että tartunta vaikuttaisi hedelmällisyyteen tai lisäisi keskenmenon riskiä. Lisääntyneistä sikiöhaitoista tai epämuodostumista ei ole viitteitä.

Koronavirustartunta näyttää hieman vaikuttavan oirekuvaan: kuume ja lihassäryt ovat raskaana olevilla harvinaisempia kuin vastaavan ikäisillä ei-raskaana olevilla. Vaikean tautimuodon riski saattaa nousta varsinkin loppuraskaudessa: tehohoitoon joutumisen riski on suurempi. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että koronaviruksen deltamuunnoksen aiheuttama tauti voi aiheuttaa raskaana oleville aiempia virusmuunnoksia vaikeampia oireita. Raskaana olevalla on myös muita suurempi alttius saada laskimotukos, jos hän sairastuu koronavirusinfektioon. Vakavaa tautimuotoa on enemmän iäkkäämmillä ja lihavilla synnyttäjillä; lisäksi riskiä lisäävät diabetes ja verenpainetauti.

Raskaana olevan koronavirustauti kasvattaa ennenaikaisen synnytyksen todennäköisyyttä.. Myös vaikea tautimuoto voi edellyttää ennenaikaista synnytystä äidin voinnin heikentyessä. Tutkimuksissa on osoitettu, että pre-eklampsian ja kohtukuoleman riski suurenee koronavirusinfektion myötä.

Koronavirusinfektion vaikutus sikiöön ja lapseen

Laajoja tutkimuksia synnyttäjien koronavirustartunnoista ei vielä ole. Siten ei vielä ole tarkkaa tietoa taudin myöhemmistä vaikutuksista sikiön kasvuun ja kehitykseen. Tutkimuksissa on osoitettu, että koronavirus voi tarttua myös äidistä syntymättömään lapseen. Vastasyntyneillä ja pienillä imeväisillä oireisen taudin vaara on kuitenkin erittäin pieni. Tartunnan saaneiden vastasyntyneiden oireet ovat olleet pääosin lieviä, ja ne ovat menneet nopeasti ohi (ks. Koronavirusinfektio (COVID-19) lapsella).

Vastasyntynyt saa koronainfektioon sairastuneelta äidiltä ennen syntymää verenkierron kautta suojaavia koronavasta-aineita. Myös rintamaidon on osoitettu sisältävän koronavasta-aineita. Äiti saa imettää lasta koronavirusinfektion aikana.

Koronavirusrokotukset ja raskaus

Rokotteita pidetään yleensä turvallisina raskauden aikana, jos ne eivät sisällä eläviä viruksia. Uudet mRNA- ja adenovirusvektorikoronarokotteet eivät sisällä eläviä viruksia. Koska raskaus on riskitekijä vaikealle koronavirustaudille, ja koska raskaana olevat voivat kuulua myös muihin riskiryhmiin, THL suosittelee koronarokotetta kaikille raskaana oleville. Imetyksen aikana rokotusten antaminen on yleensä turvallista ja näin on myös koronavirusrokotteiden kohdalla. Kertynyt tutkimustieto koronarokotteista raskauden aikana ei viittaa turvallisuushuoliin; mahdolliset sivuoireet ovat samanlaisia kuin ei-raskaana olevilla.

Pienehköjen tutkimusten perusteella raskauden tai imetyksen aikana rokotetun äidin immuunivaste COVID-19 mRNA-rokotteille ei poikkea ei-raskaana olevista rokotetuista naisista. Epämuodostumien tai suorien tai epäsuorien sikiöhaittojen esiintyvyyden ei ole havaittu lisääntyneen eläinkokeissa. Eläinkokeissa ei ole myöskään tullut esiin erityisiä lisääntymiseen liittyviä riskejä. Tutkimusten mukaan rokote on turvallinen ja tehokas myös raskauden aikana. Koronarokotteet suojaavat raskaana olevaa naista taudin vaikealta muodolta, sairaala- tai tehohoitoon joutumiselta sekä todennäköisesti myös ennenaikaisen synnytyksen ja keisarileikkaukseen joutumisen riskiltä.

THL suosittelee koronarokotusta kaikille raskaana oleville, koska raskaana olevat kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa. Ennen raskautta aloitetun koronarokotussarjan toisen tai kolmannen annoksen voi myös ottaa raskauden aikana. Raskauden yrittämistä tai hedelmöityshoitoja ei myöskään tarvitse siirtää koronarokotuksen vuoksi. Rokotettu äiti ei synnytyksen jälkeen tartuta koronavirusta vastasyntyneelle yhtä herkästi kuin rokottamaton.

Koronarokotteen voi ottaa imetyksen aikana. Imettävillä naisilla tehty tutkimus osoittaa, ettei mRNA-rokotteen ainesosia kulkeudu äidinmaitoon. Imetystä voi jatkaa normaalisti ilman taukoa rokotuksen jälkeen. Rokotuksen seurauksena äidin elimistössä muodostuu vasta-aineita, jotka siirtyvät äidinmaitoon ja suojaavat vastasynynyttä.

Koronavirustartunnan ehkäisy raskauden aikana

Koronavirusinfektion (COVID-19) ehkäisyssä lähikontaktien välttäminen, maskien käyttö ja hyvä käsihygienia ovat suositeltavia.

Kelan tiedotuksen (1.8.2022) mukaan koronavirusta ei enää pidetä erityisesti tiettyihin ammatteihin tai työtehtäviin liittyvänä työperäisenä riskinä raskaana oleville, koska riski koronavirustartunnan saamiselle on olemassa myös työpaikan ulkopuolella. Tästä syystä sen perusteella ei elokuun alusta alkaen myönnetä erityisraskausrahaa.

Synnytyssairaalat antavat omilla alueillaan ohjeita raskaana oleville ja synnyttämään tuleville. Koska ohjeet saattavat muuttua, niitä kannattaa seurata säännöllisesti.

Kirjallisuutta

  1. Jernman R, Nelskylä K, Rahkonen L, Ulander V-M, Tekay A. COVID-19 ja raskaus. Duodecim 2020;136(15):1645-5.
  2. Tekay A, Jernman R. Rokottamattomat raskaana olevat päätyvät herkemmin tehohoitoon ja ennenaikaiseen synnytykseen koronan vuoksi. Duodecim 2021;137:2365-6.
  3. Savolainen-Peltonen H, Perheentupa A. Koronavirusinfektion vaikutukset lisääntymisterveyteen - koronavirusrokotteista ilmeinen hyöty. Duodecim 2022;138:649-51.
  4. Joseph NT, Rasmussen SA, Jamieson DJ. The effects of COVID-19 on pregnancy and implications for reproductive medicine. Fertil Steril. 2021 Apr;115(4):824-830.
  5. Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection: The INTERCOVID Multinational Cohort Study. JAMA Pediatr 2021 Apr 22.
  6. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html (updated March 3, 2022)
  7. Raskaus ja koronavirus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/raskaus-ja-koronavirus. Päivitetty 20.1.2022.
  8. Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana. Gravbase® Lactbace®-tietokanta. www.terveysportti.fi [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim.