Johtopäätökset

Erilaisten kiputilojen hoidossa akupunktuurin teho on joko lumehoidon luokkaa tai hieman sitä parempi. Kivun hoitoa koskevien tutkimusten arvioinnissa on tärkeää muistaa, että lumevaikutuskin vähentää potilaan kipuja ja sen merkitys on usein huomattava.

Tutkimusselostukset

Perinteistä kiinalaista neulahoitoa (akupunktuuri/akupunktio) on tutkittu useissa nykylääketieteen vaatimuksien mukaisissa vertailututkimuksissa. Useimmiten hoidettavana vaivana on ollut tuki- ja liikuntaelinten kipu, mutta tehoa on tutkittu myös mm. migreenin ja kuukautiskivun hoidossa. Kiinalaisien perinteen mukaisten pisteiden hoidon vertailuna on ollut hoito lumepisteisiin, siis muihin kuin perinteisillä meridiaaneilla sijaitseviin pisteisiin, "tavallinen hoito" (yleensä lääke- tai fysikaalinen hoito) tai ei hoitoa ollenkaan. Useista eri tutkimuksista suoritettujen yhteenvetojen mukaan hoidon tehoa voidaan kuvata seuraavasti:

Hoidettava ongelma Tieteelliset kriteerit täyttävät tutkimukset Tulos
Olkapään kipu (1) Yhdeksän tutkimusta, vertailuna ei hoitoa tai hoito lumepisteisiin Akupunktuurihoito ei vähentänyt kipua lumehoitoa enempää. Joissakin tutkimuksissa olkanivelen toimintakyky parani niukasti vertailuhoitoa paremmin 2-4 viikon aikana, mutta pitkällä aikavälillä tuloksessa ei ollut eroa
Tenniskyynärpääkipu (2) Neljä tutkimusta, pienet potilasmäärät, vertailuna lumehoito tai tavalliset hoidot Akupunktuurihoito vähensi kipua ensimmäisen 24 tunnin aikana, mutta ei eronnut lumehoidosta pitkällä aikavälillä.
Polven nivelrikkokipu (3) Neljä tutkimusta, vertailupotilaille ei lainkaan hoitoa Akupunktuuri oli tehokkaampaa kuin hoidotta jättäminen, mutta tuskin lumevaikutusta tehokkaampi.
Alaselän kivut (4,9) 35 tutkimusta, joissa yhteensä 2 861 potilasta, vertailuna hoito lumepisteisiin, tavallinen alaselänkivun hoito tai ei lainkaan hoitoa Akupunktuurihoito ei ole tavallisia hoitomuotoja tehokkaampi selkäkivun lievittämisessä tai toimintakyvyn parantamisessa. Lisättynä tavallisiin hoitoihin akupunktuurista saattaa olla vähäistä hyötyä. Akupunktuurihoito ja lumeakupunktuuri hammastikulla kosketellen olivat yhtä tehokkaita (9).
Päänsärky (migreeni ja jännityspäänsärky) (5) 16 tutkimusta, vertailuna hoito lumepisteisiin Neulahoito perinteisiin pisteisiin näyttää tehoavan jonkin verran lumepisteiden hoitoa paremmin päänsärkyyn
Niskakipu (6) 27 tutkimusta, joissa yli 10000 potilasta, vertailuna hoito lumepisteisiin, hieronta tai ei lainkaan hoitoa. Akupunktuuri vähensi kipua paremmin kuin lumehoito, hieronta tai ei lainkaan hoitoa. Hoidon teho oli kuitenkin lyhytaikainen.
Kuukautiskipu (7) 42 tutkimusta, yhteensä 4640 potilasta. Vertailuna lääkitys, lumehoito tai ei hoitoa Akupunktuurilla voi olla vähäinen, lumehoitoa parempi teho, mutta tutkimukset tai niiden raportointi oli heikkolaatuista.
Kipu eri paikoissa (jännityspäänsärky, migreeni, nivelrikko, alaselkäkipu, leikkauksen jälkeinen kipu, fibromyalgia) (8, 10, 12) Yhteenveto 13 tutkimuksesta (3025 potilasta), joissa oli vertailtu akupunktuurihoitoa perinteisiin pisteisiin, lumeakupunktuurihoitoa (yleensä muiden kuin perinteisten akupunktuuripisteiden neulotus) ja neulatonta hoitoa (yleensä kipulääke). Toisessa yhteenvedossa arvioitiin 16 tutkimusta, joissa 3498 nivelrikkopotilasta oli hoidettu akupunktuurilla ja lumeakupunktuurilla tai muulla hoidolla. Yhdeksän tutkimuksen (yhteensä 395 potilasta) tutkimusyhteenvedossa akupunktuurihoitoa oli verrattu normaaliin hoitoon. Akupunktuurihoidolla oli niukasti lumeakupunktuuria ja muuta hoitoa tehokkaampi, mutta ero oli käytännössä merkityksetön: kivun arvioinnin 100 millimetrin asteikolla ero oli 4 mm. Nivelrikon hoidossa akupunktuuri oli lumehoidon veroinen, mutta teho oli kuitenkin parempi kuin hoitamatta jättäminen. Fibromyalgian hoidossa akupunktuuri saattaa olla lievästi standardihoitoa tehokkaampi kivun ja jäykkyyden hoidossa, eroa ei sen sijaan ole oireiden hoidossa käytettiinpä normaalia akupunktuuria tai lumeakupunktuuria.
Neuropaattinen (esim. hermovaurion aiheuttama) kipu (13) Yhteenveto kuudesta tutkimuksesta (yhteensä 462 potilasta), joissa oli verrattu akupunktuurihoitoa lääkehoitoon tai lumepisteisiin annettuun neulahoitoon. Yhteenvedon tekijöiden mukaan kaikki tutkimukset olivat heikkolaatuisia ja niissä oli hyvin pieni potilasaineisto. Tutkimusten perusteella ei voitu sanoa, pitäisikö akupunktuurihoidosta pidättyä vai voiko sitä suositella neuropaattisen kivun hoidossa.

Vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa, jossa käytiin läpi yhteensä 57 tutkimusyhteenvetoa akupunktuurin käytöstä kivun hoidossa, tutkijat päätyivät lopputulokseen, että lukuisat tutkimukset ovat tuottaneet hyvin vähän vakuuttavaa osoitusta siitä, että akupunktuurilla olisi tehoa kivun hoidossa (Ernst, Meyong ja Tae-Young Choi 2011).

Tutkimusjulkaisut

 1. Green S, Buchbinder R, Hetrick SE. Acupuncture for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD005319. DOI: 10.1002/14651858.CD005319.
 2. Green S, Buchbinder R, ym. Acupuncture for lateral elbow pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 1. Art. No.: CD003527. DOI: 10.1002/14651858.CD003527.
 3. Ferrandez Infante A, Garcia Olmos L ym. Effectiveness of acupuncture in the treatment of pain from osteoarthritis of the knee. Aten Primaria. 2002;30:602–8.
 4. Furlan AD, van Tulder MW ym. Acupuncture and dry-needling for low back pain. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, DOI: 10.1002/14651858.CD001351.pub2
 5. Melchart D, Linde K ym. Acupuncture for idiopathic headache. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4.
 6. Trinh K, Graham N, ym. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD004870. DOI: 10.1002/14651858.CD004870.pub4.
 7. Smith CA, Armour M, Zhu X, Li X, Lu ZY, Song J.Acupuncture for dysmenorrhoea.Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD007854.DOI: 10.1002/14651858.CD007854.pub3.
 8. Madsen M, Gøtzsche P, Hróbjartsson A. Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomised clinical trials with acupuncture, placebo acupuncture, and no acupuncturwe group. BMJ 2009;338;a3115.
 9. Cherkin DC, Sherman KJ, ym. A Randomized Trial Comparing Acupuncture, Simulated Acupuncture, and Usual Care for Chronic Low Back Pain. Arch Intern Med. 2009; 169(9): 858–866.
 10. Manheimer E, Cheng K, Linde K, Lao L, Yoo J, Wieland S, van der Windt DAWM, Berman BM, Bouter LM. Acupuncture for peripheral joint osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD001977. DOI: 10.1002/14651858.CD001977.pub2.
 11. Ernst E, Myeong Soo Lee, Tae-Young Choi. Acupuncture: Does it alleviate pain and are there serious risks? A review of reviews. PAIN 2011; 152: 755–764.
 12. Deare JC, Zheng Z, Xue CCL, Liu JP, Shang J, Scott SW, Littlejohn G. Acupuncture for treating fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD007070. DOI: 10.1002/14651858.CD007070.pub2.
 13. Ju ZY, Wang K, Cui HS, Yao Y, Liu SM, Zhou J, Chen TY, Xia J. Acupuncture for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD012057. DOI: 10.1002/14651858.CD012057.pub2.