Johtopäätökset tutkimuksesta

Tutkimus osoitti, että varsin kohtuullinen laihtuminen (alle 5 kiloa) vähentää huomattavasti diabeteksen vaaraa lihavilla henkilöillä, joilla on suuri riski sairastua. Tutkimuksessa ei käytetty mitään dieettiä, vaan laihtuminen toteutui järkevillä muutoksilla ruokavaliossa ja liikunnassa. Muutosten tavoitteet olivat samat kuin Valtion ravitsemusneuvottelukunnan yleisissä terveellisen ravinnon ja liikunnan suosituksissa.

Tutkimuksessa mainitut diabeteksen sairastumisluvut koskevat vain lihavia henkilöitä, joilla on ”esidiabetes” eli heikentynyt glukoosin sieto. Lihavilla henkilöillä, joilla glukoosin sieto ei ole heikentynyt, diabeteksen vaara on pienempi. Tällöinkin diabeteksen vaaraa voidaan vähentää laihduttamalla.

Tutkimusselostus

Suomalaisessa tutkimuksessa oli mukana 522 lihavaa henkilöä (painoindeksi keskimäärin 31), joilla oli heikentynyt glukoosin sieto eli sokerirasituskokeessa normaalia suurempi verensokein nousu, mutta paastoverensokeri normaali. Kyseessä on ”esidiabetes”, joka vuosien aikana etenee varsinaiseksi aikuistyypin diabetekseksi (tyypin 2 diabetekseksi). Koehenkilöt oli löydetty tutkimalla diabetes-potilaiden ylipainoisia sukulaisia.

Koehenkilöt arvottiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai asiantuntevaa ruokavalio-ohjausta ensimmäisenä vuonna 7 kertaa, sen jälkeen kolmen kuukauden välein. Ohjauksen tavoitteet olivat seuraavat:

  • Painon pudottaminen vähintään 5 prosenttia
  • Rasvan käytön vähentäminen (rasvasta korkeintaan 30 prosenttia ruoan energiasta)
  • Kovan rasvan osuus enintään yksi kolmasosa rasvan kokonaismäärästä
  • Kuidun käytön lisääminen
  • Liikuntaa ainakin puoli tuntia päivässä

Toinen ryhmä (kontrolliryhmä) sai alussa ainoastaan joitakin neuvoja.

Vuoden kohdalla tehokasta neuvontaa saanut ryhmä oli laihtunut keskimäärin 4.2 kg ja kontrolliryhmä 0.8 kg. Ryhmien välinen ero säilyi seurannan aikana. Neljän vuoden kuluttua tehokkaan ohjauksen ryhmässä diabetekseen sairastui 11 prosenttia (11 sadasta) ja kontrolliryhmässä 23 prosenttia (23 sadasta). Diabeteksen vaara pieneni alle puoleen henkilöillä, jotka saivat tehokasta ohjausta ja muuttivat elämänapojaan.

Tutkimusjulkaisu

  1. Tuomilehto J ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. The New England Journal of Medicine (N Engl J Med) 2001;344:1343-50