Markkinoija

BIOCODEX

Vaikuttava aine

valproiinihappo

Käyttötarkoitus

Epilepsian hoito joko yksinään tai yhdessä muiden epilepsialääkkeiden kanssa sekä manian hoito kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan useimmiten pienellä annoksella, jota vähitellen kasvatetaan tehoa ja haittavaikutuksia seuraten.

Lääkkeen ottaminen

Depotkapselit on nieltävä kokonaisina pureskelematta pienen nestemäärän kera. Kapselin voi myös avata ja sekoittaa sisällön pehmeään ruoka-aineeseen, etenkin nielemisongelmien yhteydessä.

Depotrakeiden kertakäyttöpakkauksen alumiinikansi vedetään auki ja rakeet kaadetaan ulos. Ne voidaan annostella suoraan suuhun tai kaataa lusikkaan ja niellä pienen nestemäärän kera. Ne voidaan nauttia myös sekoitettuna mehuun, veteen tai pehmeään ruoka-aineeseen (esim. viili, jogurtti).

Depotkapselit ja -rakeet vapauttavat lääkeainetta pitkän ajan kuluessa. Niitä ei saa pureskella, ettei pitkävaikutteisuus heikkene.

Alkoholin käytöstä on pidättäydyttävä hoidon aikana. Lääkkeen käyttöä ei saa keskeyttää äkillisesti eikä omin päin.

Vaikutustapa

Valproiinihappo on epilepsialääke, joka vaikuttaa keskushermostoon siten, että epilepsialle ominaiset hallitsemattomat sähköpurkaukset aivoissa estyvät tai vähenevät, ja siten kohtaukset vähenevät tai loppuvat.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat mahaivaivat ja vapina. Joskus voi esiintyä myös painon, ruokahalun tai mielialan muutoksia, raukeutta, uneliaisuutta, tuntoharhoja, muistin heikentymistä, huimausta, kouristuksia, väliaikaista hiustenlähtöä, hiusten haalistumista ja kihartumista, kynsioireita, yliherkkyyttä, verenvuotoa, kuukautisten poisjääntiä tai muutoksia laboratorioarvoissa. Valproiinihappo saattaa heikentää ajokykyä.

Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy itsetuhoajatuksia ja -käyttäytymistä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta raskaudenehkäisyä hoidon aikana. Ei saa käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

Alle 30 °C, alkuperäispakkauksessa, purkki/kerta-annospakkaus tiiviisti suljettuna.

Ulkonäkö

150 mg depotkaps: Kapseli (luonnonvärinen runko-osa, vaaleansininen yläosa, molemmat läpinäkyviä), joka sisältää noin 50 raetta (valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä).300 mg depotkaps: Kapseli (luonnonvärinen runko-osa, standardivihreä yläosa, molemmat läpinäkyviä), joka sisältää noin 100 raetta (valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä).Depotrakeet: Valkoisia tai luonnonvalkoisia pyöreitä, halkaisija noin 1,7 mm.

Hinta ja pakkaustiedot