Markkinoija

ASTRAZENECA

Vaikuttava aine

felodipiini, ramipriili

Käyttötarkoitus

Unimax on verenpainelääke. Se otetaan käyttöön, kun potilaalla on ollut lääkityksenä samat määrät vaikuttavia aineita erillisinä valmisteina.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä otetaan yksi yhdistelmätabletti kerran päivässä, aamuisin.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään kokonaisena nesteen kera (vähintään puoli lasillista). Tablettia ei saa jakaa, murskata eikä pureskella.

Vaikutustapa

Valmisteen sisältämät lääkeaineet alentavat kumpikin koholla olevaa verenpainetta, mutta eri tavoin. Felodipiini kuuluu ns. kalsiumin estäjien ryhmään. Se vähentää ääreisverenkierron aiheuttamaa vastusta verenkierrolle, jolloin sydämen kuorma kevenee ja verenpaine alenee. Ramipriili kuuluu ns. ACE-estäjiin. Se estää angiotensiini -nimisen aineen muuttumista muotoon, joka supistaa verisuonia ja siten kohottaa verenpainetta.

Haittavaikutukset

Kumpikin lääkeaine voi aiheuttaa hoidon alkaessa huimausta, mikä saattaa heikentää ajokykyä ja tarkkaavaisuutta liikenteessä. Ne voivat aiheuttaa myös mm. päänsärkyä tai ihottumia. Felodipiini voi aiheuttaa etenkin hoidon alkuvaiheessa kasvojen punoitusta, sydämen tykytystä tai voimattomuutta. Joskus sen käytön aikana on ilmaantunut nilkkojen turvotusta tai vähäistä ienten paksuuntumista. Greippimehu voi voimistaa felodipiinin vaikutuksia, jolloin myös haittavaikutuksia voi ilmaantua tavallista herkemmin. Ramipriili voi aiheuttaa mm. kuivaa, itsepintaista yskää, pahoinvointia, ripulia tai heikotusta. Ramipriilihoidon aikana tarkkaillaan myös munuaisten toimintaa siinä joskus havaittujen muutosten varalta.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana eikä imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Ulkonäkö

Punaruskeita depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OE" ja toisella "5".

Hinta ja pakkaustiedot