Markkinoija

JANSSEN-CILAG

Vaikuttava aine

haloperidoli

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään erilaisten psykiatristen sairauksien hoitoon, etenkin kun niihin liittyy kiihtyneisyyttä ja tuskaisuutta. Pieninä annoksina lääke soveltuu myös muun tuskaisuuden ja jännittyneisyyden hoitoon. Se tehoaa myös pahoinvointiin, oksenteluun ja nikotukseen.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee riippuen oireiden voimakkuudesta ja potilaan yksilöllisistä ominaisuuksista. Joissain tapauksissa lääkettä voidaan annostella ruiskeena pitkin väliajoin.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään vesilasillisen kera. Oraaliliuos annostellaan yleensä tipoittain, ja se on hyvä huuhtoa alas nesteen kera. Lääkäri tai hoitaja annostelee ruiskeliuoksen lihaksen sisälle.

Vaikutustapa

Lääke vaikuttaa keskushermoston välittäjäaineisiin siten, että aivojen ylikiihottunut toiminta rauhoittuu.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ahdistuneisuus, unettomuus, päänsärky ja liikehäiriöt. Joskus voi esiintyä myös masentuneisuutta, uneliaisuutta, vapinaa, huimausta, ummetusta, suun kuivumista tai painon muutoksia. Tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä etenkin hoidon alussa. Lääke saattaa voimistaa alkoholin vaikutuksia keskushermostossa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Tabletit ja oraaliliuos: Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.Injektioneste, liuos: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

1 mg:n tabletit:Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on ristikkäisjakouurre ja toisella merkintä ”JANSSEN”.Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

10 mg:n tabletit:Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja merkintä ”H/10” ja toisella puolella on merkintä ”JANSSEN”.Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Oraaliliuos:Kirkas, väritön liuos.

Injektioneste, liuos:

Kirkas, väritön liuos, jossa ei ole vierashiukkasia.

Hinta ja pakkaustiedot