Markkinoija

GLAXOSMITHKLINE

Vaikuttava aine

abakaviiri

Käyttötarkoitus

HIV-infektion hoito yhdessä muiden HIV-lääkkeiden kanssa. Soveltuu aikuisille, nuorille ja yli kolmen kuukauden ikäisille lapsille.

Annostus

Lääkäri määrää annostuksen.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti ja oraaliliuos voidaan ottaa ruokailusta riippumatta. Tabletti niellään kokonaisena vesilasillisen kera. Jos tablettien nieleminen on vaikeaa, tabletin voi murskata ja lisätä sen pieneen määrään puolikiinteää ruokaa tai nestettä. Seos otetaan välittömästi.

Tabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

Vaikutustapa

Immuunikatovirus eli HI (= Human Immunodeficiency) -virus aiheuttaa HIV-infektion. Abakaviiri estää HI-viruksen lisääntymiselle tärkeän entsyymin toimintaa ja vähentää HI-virusten määrää veressä. HIV-lääkkeet hidastavat taudin etenemistä eli AIDS-vaiheen tuloa, mutta ne eivät paranna tautia. Virus ei häviä elimistöstä ja tarttumisvaaraa muihin ihmisiin säilyy.

Haittavaikutukset

Yleisimipinä haittavaikutuksina voi joskus esiintyä päänsärkyä, väsymystä, mahavaivoja, ihottumaa, kuumetta ja anoreksiaa.

Lääke voi aiheuttaa joillekin käyttäjille vaarallisen yliherkkyysreaktion, jonka yleisimpiä oireita ovat hengenahdistus, pahoinvointi, lihassärky, ihottuma ja kuume. Jos yliherkkyysoireita ilmenee, pitää ottaa heti yhteys lääkäriin. Valmisteen pakkauksessa on tätä koskeva lisäohje ja varoituskortti. Lisäohje pitää lukea tarkasti ja varoituskorttia tulisi pitää aina mukana.

Lääkkeellä voi yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten muista lääkityksistä ja luontaistuotteiden samanaikaisesta käytöstä on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei tule käyttää raskauden aikana. HIV-infektion saanut nainen ei saisi imettää, koska virus voi tarttua äidinmaidon mukana lapseen.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C:ssa.

Ulkonäkö

ZIAGEN oraaliliuos 20 mg/ml

Oraaliliuos on kirkas tai melkein kirkas kellertävä vesiliuos, jonka väri saattaa muuttua ruskeaksi ajan myötä.

ZIAGEN tabletti, kalvopäällysteinen 300 mg

Jakouurteiset tabletit ovat keltaisia, kaksoiskuperia, kapselin mallisia ja niissä on molemmilla puolilla kaiverrus "GX623".

Tabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

Hinta ja pakkaustiedot