Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

nitratsepaami

Käyttötarkoitus

Lyhytaikaisen unettomuuden hoito. Lääkettä voidaan käyttää myös esilääkkeenä leikkausten yhteydessä. Lisäksi sitä käytetään eräiden vaikeasti hoidettavien epilepsiamuotojen hoidossa.

Unettomuutta voidaan helpottaa myös lääkkeettömillä keinoilla, joista kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen unettavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Vanhuksilla nitratsepaamia pitää käyttää erityisen varovaisesti.

Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön. Se tarkoittaa, että unettomuuden hoidossa sitä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään kaksi-neljä viikkoa. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen unettavaa vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään vesilasillisen kera. 

Vaikutustapa

Nitratsepaami vaikuttaa aivoissa siten, että se väsyttää ja edistää nukahtamista ja nukkumista. Lisäksi se estää kouristuksia.

Haittavaikutukset

Lääke saattaa joskus aiheuttaa väsymystä seuraavana aamuna. Jos lääkettä käytetään päivittäin useita viikkoja, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Tämä ilmenee yleensä siten, että äkillisen lopettamisen jälkeen esiintyy ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä ja ärtyneisyyttä. Lopetusoireita voidaan vähentää pienentämällä lääkeannosta vähitellen.

Lääke heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Lääkkeen käytön yhteydessä pitää välttää alkoholin käyttöä. Alkoholi, opioidit, psyykenlääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet tehostavat lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin. Mahdollisista muista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Alle 25 °C alkuperäispakkauksessa, valolta suojassa. Läpipainopakkaus pidettävä ulkopakkauksessa.

Ulkonäkö

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, läpimitta 7 mm, koodi ORN 14. Tabletti voidaan puolittaa.

Hinta ja pakkaustiedot