Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

lisinopriili, hydroklooritiatsidi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään verenpainetaudin hoitoon, hoito pelkästään yhtä lääkeainetta käyttäen ei alenna riittävästi verenpainetta.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan, yleensä yksi annos kerran vuorokaudessa.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit otetaan runsaan nestemäärän kanssa.

Vaikutustapa

Lisinopriili kuuluu ACE-estäjiin, jotka estävät angiotensiini I -nimistä elimistössä syntyvää ainetta muuttumasta angiotensiini II:ksi. Tällöin verisuonet laajenevat ja verenpaine laskee.

Hydroklooritiatsidi poistaa nestettä elimistöstä ja tehostaa lisinopriilin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, päänsärky, pyörtyminen, liian matala verenpaine, yskä, ripuli, oksentelu ja munuaisten toimintahäiriöt.

Yhteiskäytöstä muiden lääkkeiden kanssa kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Alkoholi laajentaa verisuonia ja saattaa herkillä ihmisillä voimistaa haitallisesti verenpainelääkkeen vaikutusta. Verenpaineen tilapäinen lasku voi ilmetä huimauksena.

Hoidon alussa mahdollinen huimaus voi haitata keskittymiskykyä mm. liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tilanteissa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana. Lääkityksen aikana ei saa imettää.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).

Ulkonäkö

Keltainen, kuusikulmainen tabletti, jossa toisella puolella jakouurre ja toisella koodi MSD 140, halkaisija sivu/sivu 7,9 mm.

Hinta ja pakkaustiedot