Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

digoksiini

Käyttötarkoitus

Sydämen vajaatoiminnan ja rytmihäiriöiden hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen antaa lääkkeen suoneen.

Vaikutustapa

Digoksiini kuuluu ns. sydänglykosidien lääkeryhmään. Se vaikuttaa solunsisäiseen ionitasapainoon, korjaa epäsäännöllisen sykkeen normaaliin rytmiin, vahvistaa sykettä sekä lievittää sydämen vajaatoiminnan oireita.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä keskushermosto- näkö- tai rytmihäiriöitä, huimausta, mahavaivoja tai iho-oireita. Jos ilmenee keskushermosto- tai näköhäiriöitä, autolla ajamista on vältettävä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Alle 25 °C.

Ulkonäkö

Kirkas liuos.

Hinta ja pakkaustiedot