Markkinoija

GILEAD

Vaikuttava aine

efavirentsi, emtrisitabiini, tenofoviiri

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään HIV-infektion hoitoon aikuisilla.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Lääke otetaan tyhjään mahaan viimeistään tunti ennen ruokailua tai aikaisintaan kaksi tuntia sen jälkeen. Tabletti niellään kokonaisena veden kera. Lääkeannoksen ottaminen nukkumaan menon yhteydessä voi vähentää sen aiheuttamaa huimausta.

Vaikutustapa

Immuunikatovirus eli HI (= Human Immunodeficiency) -virus aiheuttaa HIV-infektion. Efavirentsi, emtrisitabiini ja tenofoviiri estävät kukin eri tavoin HI-viruksen lisääntymiselle tärkeän entsyymin (käänteiskopioijan) toimintaa ja vähentävät HI-virusten määrää veressä. HIV-lääkkeet hidastavat taudin etenemistä eli AIDS-vaiheen tuloa, mutta ne eivät paranna tautia. Virus ei häviä elimistöstä ja tarttumisvaaraa muihin ihmisiin säilyy.

Haittavaikutukset

Lääke aiheuttaa usein huimausta, päänsärkyä, ripulia, pahoinvointia, oksentelua, ihottumaa ja heikotusta. Se voi myös vaikuttaa veren fosfaatti- tai kreatiinikinaasiarvoihin, mikä voi aiheuttaa lihaskipua ja -heikkoutta.

Valmisteen sisältämillä lääkeaineilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Tämän takia muiden lääkkeiden käytöstä on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Naisten tulee välttää raskaaksi tulemista lääkityksen aikana ja 12 viikon ajan sen jälkeen. Mahdollisen raskauden aikana lääkäri harkitsee lääkkeen käytön tapaus kerrallaan. Lääkityksen aikana ei saa imettää.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Pidä purkki tiiviisti suljettuna.

Ulkonäkö

Vaaleanpunainen, kapselinmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti, kooltaan 20 mm x 10,4 mm, jossa toisella puolella painanteena merkintä ”123” ja toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Hinta ja pakkaustiedot