Markkinoija

SANOFI

Vaikuttava aine

perisiatsiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään vakavien psykiatristen häiriöiden, kuten skitsofrenian hoitoon. Lisäksi sillä hoidetaan vaikeita käytöshäiriöitä, joita voi esiintyä dementian ja kehitysvammaisuuden yhteydessä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus riippuu oireiden vaikeudesta sekä potilaan herkkyydestä lääkkeen vaikutuksille.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään runsaan nesteen kera.

Vaikutustapa

Perisiatsiini kuuluu klassisiin psykoosilääkkeisiin. Se vaikuttaa keskushermostossa muuttamalla siellä välittäjäaineiden, pääasiassa dopamiinin vaikutustapoja. Tila ja käytöshäiriöt alkavat parantua useiden päivien tai muutaman viikon kuluttua hoidon alkamisesta.

Haittavaikutukset

Etenkin hoidon alussa ilmenee usein väsymystä, joka menee ohi hoidon jatkuessa. Lääke voi aiheuttaa suun kuivumista, rintojen suurenemista miehillä, maidon erittymistä rinnoista, kuukautisten poisjääntiä naisilla tai impotenssia. Pitkään jatkuvassa hoidossa paino voi lisääntyä. Lisäksi saattaa esiintyä kyvyttömyyttä pysyä paikallaan, pakkoliikkeitä etenkin kasvojen alueella tai Parkinsonin taudin kaltaisia oireita, kuten vapinaa ja jähmeyttä.

Alkoholin käyttöä on syytä välttää, koska lääke voi voimistaa alkoholin haitallisia vaikutuksia. Lääke voi aiheuttaa huimausta ja väsymystä, mikä voi vaikuttaa ajokykyyn.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana. Lääkityksen aikana ei pidä imettää.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

2,5 mg: keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, jakouurteellinen, päällä merkintä Neulactil; 10 mg: keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, jakouurteellinen, päällä merkintä Neulactil 10;

Hinta ja pakkaustiedot