Markkinoija

ABBVIE

Vaikuttava aine

lopinaviiri, ritonaviiri

Käyttötarkoitus

HIV-infektion hoito yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään kokonaisena vesilasillisen kera ruokailusta riippumatta. Tablettia ei saa pureskella, halkaista eikä murskata. Oraaliliuos otetaan ruokailun yhteydessä.

Vaikutustapa

Lääke sisältää kahta vaikuttavaa ainetta. Lopinaviiri on proteaasinestäjä. Se vaikuttaa HI-viruksen rakenteeseen siten, ettei se pysty infektoimaan uusia soluja, jolloin sairauden eteneminen hidastuu.  Ritonaviiri suurentaa lopinaviirin pitoisuutta, jolloin lopinaviirin vaikutus tehostuu. Lääke ei kuitenkaan estä käyttäjäänsä tartuttamasta muita.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ripuli, pahoinvointi ja hengitystietulehdukset. Joskus voi esiintyä myös muita mahavaivoja, ihotulehduksia, veriarvojen muutoksia, yliherkkyysreaktioita, diabetesta, painon laskua, ruokahaluttomuutta, ahdistuneisuutta, päänsärkyä, käsien tai jalkojen puutumista tai pistelyä, huimausta, unettomuutta, verenpaineen nousua, ihottumaa, kutinaa, yöhikoilua, lihas- ja niveloireita, erektio- tai kuukautishäiriöitä tai uupumusta. Mahdollinen pahoinvointi voi heikentää ajokykyä.Jos ilmenee nivelsärkyä ja -kipua, nivelten jäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia, on otettava yhteyttä lääkäriin.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana. Äitien, joilla on HIV-infektio, ei tulisi imettää, sillä lapsi saattaa saada rintamaidosta HIV-tartunnan.

Säilytys

Tabletit: Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita, joten voidaan säilyttää huoneenlämmössä (15-25 °C).

Oraaliliuos: Jääkaapissa (2-8 °C).Käytönaikainen säilytys: Jos valmiste säilytetään jääkaapin ulkopuolella, se on säilytettävä alle 25 °C ja käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä 42 päivän (6 viikon) kuluttua. Pakkaukseen on hyvä merkitä päivämäärä, jolloin se on otettu jääkaapista.Vältettävä altistusta voimakkaalle kuumuudelle.

Ulkonäkö

Tabletti: Vaaleankeltainen tabletti, merkintänä [Abbott logo] ja ”KC”.Oraaliliuos: Vaaleankeltainen–oranssi oraaliliuos.

Hinta ja pakkaustiedot