Markkinoija

ORION PHARMA

Vaikuttava aine

lidokaiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään sydämen kammioperäisten rytmihäiriöiden hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisesti sairaalassa.

Vaikutustapa

Lääke vaikuttaa sydämen ionikanaviin siten, että sydämen syke normalisoituu.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat huimaus, tuntohäiriöt ja uneliaisuus.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytetään huoneenlämmössä (15–25 °C) alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle

Ulkonäkö

Kirkas, väritön neste.

Hinta ja pakkaustiedot