Markkinoija

MCNEIL, A DIVISION OF JANSSEN-CILAG

Vaikuttava aine

nikotiini

Käyttötarkoitus

Tupakoinnin lopettamisen tukihoito. Lääke on itsehoidossa tarkoitettu yli 18-vuotiaille.

Annostus

Hoidon aikana tupakointi on lopetettava kokonaan tai lääkettä ei kannata käyttää.Valmisteen vahvuus valitaan poltettavan savukemäärän perustella: vähäinen riippuvuus (alle 20 savuketta/vrk) = 2 mg imeskelytabletti, vahva riippuvuus (yli 20 savuketta/vrk) = 4 mg imeskelytabletti.

Alussa otetaan yksi imeskelytabletti joka kerta, kun tuntee tupakanhimoa. Yleensä 8-12 imeskelytablettia päivässä riittää. Maksimiannos vuorokaudessa on 15 imeskelytablettia. Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta suositus on vähintään 6 viikkoa, minkä jälkeen imeskelytablettien määrää vähennetään asteittain. Hoito lopetetaan, kun annos on pienennetty 1-2 imeskelytablettiin päivässä. Imeskelytabletteja ei suositella käytettäväksi yli 9 kuukautta. Käyttämättä jääneet imeskelytabletit kannattaa säilyttää, sillä tupakanhimo voi palata yllättäen.

Valmisteita voidaan käyttää myös tupakoinnin lopettamiseen vähentämisen kautta. Silloin imeskelytabletteja käytetään tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia niin paljon kuin mahdollista. Jos päivittäin poltettujen savukkeiden määrä ei ole vähentynyt kuuden viikon kuluttua, on käännyttävä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tupakoinnin lopettamista on yritettävä niin pian kuin tupakoitsija tuntee olevansa valmis siihen, mutta ei myöhemmin kuin 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos lopettamista ei ole yritetty 6 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, on käännyttävä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Lääkkeen ottaminen

Imeskelytabletin annetaan liueta suussa. Sitä siirretään suussa säännöllisin välein puolelta toiselle, kunnes se on kokonaan liuennut (noin 16-19 minuutin ajan).  Syömistä ja juomista on vältettävä, kun imeskelytabletti on suussa.

Vaikutustapa

Nikotiinivalmisteiden avulla nikotiinin pitoisuus elimistössä nostetaan tasolle, jolla tupakoinnin lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet helpottuvat tai pysyvät poissa. Nikotiinivalmisteita käytettäessä monet tupakan savun terveydelle haitalliset aineet, kuten terva ja häkä, jäävät pois. Imeskelytabletista nikotiini imeytyy suun limakalvon kautta verenkiertoon.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat päänsärky, hengitystieoireet, pahoinvointi ja suun/nielun ja kielen ärsytys. Joskus voi esiintyä myös muita mahavaivoja, yliherkkyyttä, makuaistin häiriöitä, tuntoharhoja, suun kuivumista, syljen liikaeritystä, polttavaa tunnetta tai väsymystä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Alkuperäispakkauksessa, kosteudelta suojassa. Aikuiselle tarkoitettu nikotiiniannos voi aiheuttaa lapselle myrkytyksen, joten on tärkeää säilyttää valmisteet aina poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Ulkonäkö

2 mg imeskelytabl: Soikea, valkoinen tai melkein valkoinen, toiselle puolelle painettu ”n” ja toiselle puolelle ”2”.4 mg imeskelytabl: Soikea, valkoinen tai melkein valkoinen, toiselle puolelle painettu ”n” ja toiselle puolelle ”4”.

Hinta ja pakkaustiedot