Markkinoija

NOVO NORDISK

Vaikuttava aine

aspartinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabetes mellituksen eli sokeritaudin hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Insuliinin annostus on yksilöllistä. Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä.

Lääkkeen ottaminen

Insuliinisäiliö on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisissa insuliinipumppujärjestelmissä, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän säiliön kanssa. Bolus- eli ateriainsuliiniannos otetaan yleensä juuri ennen ateriaa tai heti sen jälkeen. Pistos annetaan ihon alle, yleensä vatsan alueelle. Joskus lääkärin suosituksesta voidaan pistospaikkana käyttää myös reittä tai olkavartta. On varottava, ettei insuliinia mene verisuoneen. Vatsan alueelta insuliini imeytyy nopeimmin. Pistoskohtaa tulee vaihdella, jottei ihoon tule kohoumia. Pakkauksissa on yksityiskohtaiset ohjeet insuliinin ottamisesta.

Hypoglykemian eli verensokerin äkillisen laskemisen varalta tulee aina pitää saatavilla glukoositabletteja tai muuta makeaa. Insuliinipumppua käytettäessä saatavilla pitää olla vaihtoehtoisella tavalla annosteltavaa insuliinia siltä varalta, että pumppuun tulee toimintahäiriö.

Vaikutustapa

Insuliini on haiman tuottama hormoni, joka on välttämätön ihmiselle. Insuliini säätelee elimistön sokeritasapainoa edistäen sokerin kulkeutumista verestä kudoksiin. Näin se pienentää veren sokeri- eli glukoosipitoisuutta. Etenkin tyypin I (nuoruustyypin) diabeteksessä haima tuottaa liian vähän insuliinia. Tämä voidaan korvata antamalla insuliinia pistoksina.

Aspart-insuliini on nopea- eli pikavaikutteinen insuliinijohdos, jota käytetään yleensä ateriainsuliinina. Se valmistetaan synteettisesti geeniteknologian avulla ja se muistuttaa rakenteeltaan ihmisen haiman tuottamaa insuliinihormonia. Sen vaikutus alkaa noin 15 minuutissa ja kestää 3 - 5 tuntia. Se tasapainottaa aterian yhteydessä syntyvää verensokerin kohoamista. Tavallisesti käytetään myös säännöllisesti otettavaa perusinsuliinia.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on hypoglykemia eli tilanne, jossa veren sokeripitoisuus laskee liikaa. Hypoglykemian oireita ovat mm. ärtyneisyys, hikoilu, heikotus, näläntunne, päänsärky ja vapina. Nämä ns. insuliini- eli sokkituntemukset voi johtua esimerkiksi siitä, että insuliiniannos on liian suuri tai ateria on jäänyt väliin. Hypoglykemia voi olla myös täysin oireeton. Jos verensokeri on matala, pitää nauttia glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Vaikeita sokkitiloja voidaan hoitaa glukagoniruiskeella. Jos olo huononee, pitää ottaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Alkoholi lisää verensokerin alenemisen vaaraa ja tämän takia etenkin runsasta alkoholin käyttöä tulisi varoa.

Verensokerin liiallinen lasku voi heikentää keskittymis- ja reaktiokykyä, mikä voi aiheuttaa vaaraa esim. autolla ajettaessa tai käytettäessä koneita.

Raskaus ja imetys

Valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Raskauden aikana on syytä tarkkailla verensokeria huolellisesti.

Säilytys

Ennen avaamista: Jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä. Käytön aikana tai mukana kuljetettava varasäiliö: Alle 37 °C (käytön aikana) tai alle 30 °C (varasäiliö), valolta suojassa. Ei saa säilyttää jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Säiliö säilytettävä ulkopakkauksessa. 

Ulkonäkö

Kirkas, väritön vesiliuos.

Hinta ja pakkaustiedot