Markkinoija

RATIOPHARM

Vaikuttava aine

parasetamoli

Käyttötarkoitus

Lievän tai kohtalaisen kivun lievitys ja kuumeen alentaminen.

Annostus

Pakkauksissa olevien annosohjeiden mukaan. Aikuisilla annostus on yleensä on 500–1000 mg 1-3 kertaa päivässä. Parasetamolin maksimiannos aikuisilla on 3000 mg päivässä. Lapsilla annos suhteutetaan painoon, tavallisesti 10-15 mg/kg 3 kertaa vuorokaudessa.

500 mg:n rakeet yli 8-vuotiaille ja 250 mg:n rakeet 4-8-vuotiaille.

Lääkkeen ottaminen

Rakeet kaadetaan suoraan kielen päälle suuhun ja niellään ilman vettä. Lääkettä ei tule ottaa ruokailun jälkeen. Antoväli ei saa olla alle 4 tuntia 250 mg:n rakeiden kohdalla ja alle 6 tuntia 500 mg:n rakeiden kohdalla.

Valmistetta ei tule käyttää yli kolmea päivää ilman lääkärin ohjeita.

Alkoholia tulee välttää hoidon aikana.

Vaikutustapa

Vaikuttaa keskushermostossa, jossa se lievittää kipua ja alentaa kuumetta. Ei kuulu tulehduskipulääkkeisiin.

Haittavaikutukset

Lääke ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia, jos annostusohjeita noudatetaan. Parasetamoli voi vaurioittaa maksaa, jos kerralla otetetaan huomattavan suuri annos tai jos suositeltua suurempia annoksia käytetään pitkään.

Raskaus ja imetys

Valmistetta voi käyttää tilapäisesti suositeltuina annoksina raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle

Ulkonäkö

250 mg: Valkoiset tai luonnonvalkoiset rakeet

500 mg: Valkoiset tai luonnonvalkoiset rakeet

Hinta ja pakkaustiedot