Markkinoija

MYLAN FINLAND

Vaikuttava aine

tsopikloni

Käyttötarkoitus

Lyhytaikaisen unettomuuden hoito ja kroonisten unihäiriöiden tukihoito rajoitetun ajan. Unettomuutta voidaan helpottaa myös lääkkeettömillä keinoilla, joista kannattaa keskustella lääkärin tai hoitajan kanssa.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen unettavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Heillä käytetään tavallista pienempiä annoksia. Lääkettä ei käytetä lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla.

Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön. Se tarkoittaa, että lääkettä käytetään muutaman päivän ajan tai enintään neljä viikkoa. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera. Lääke otetaan juuri ennen nukkumaan menoa, sillä sen vaikutus alkaa nopeasti. Lääkettä ei saa ottaa uudestaan saman yön aikana. Alkoholin samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Vaikutustapa

Tsopikloni on bentsodiatsepiinien kaltainen aine, joka vaikuttaa aivoissa siten, että se väsyttää ja edistää nukahtamista ja nukkumista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä päiväaikaista väsymystä, kitkerää makua suussa ja suun kuivumista. Jos lääkettä käytetään pitkäaikaisesti, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä lääkkeen unettavalle ja myös haitallisille vaikutuksille.

Lääke voi heikentää ajo- ja koneiden käyttökykyä, ja autolla ajamista ja koneiden käyttämistä on vältettävä erityisesti 12 tunnin ajan lääkkeen ottamisen jälkeen.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C:ssa. 

Ulkonäkö

Valkoinen pyöreä tabletti, jonka halkaisija on 7 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä Z05 ja toisella puolella G.

Hinta ja pakkaustiedot