Markkinoija

GHN PHARMA

Vaikuttava aine

klomipramiini

Käyttötarkoitus

Eri syistä aiheutuvan masennuksen sekä erilaisten ahdistus- ja pelkotilojen sekä paniikkihäiriöiden hoito. Lisäksi lääkettä voidaan käyttää pitkäaikaisten kiputilojen hoitoon.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota nostetaan asteittain. Annostus vaihtelee yksilöllisesti.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit niellään nesteen kera, depottabletit kokonaisina tai puolitettuina murskaamatta tai pureskelematta niitä rikki. Lääkkeen voi ottaa ruokailusta riippumatta. Depottabletteja käytettäessä päivän lääkeannos otetaan yleensä iltaisin, ellei lääkäri toisin määrää. Lääkehoitoa ei pidä keskeyttää äkillisesti.

Vaikutustapa

Klomipramiini kuuluu trisyklisiin masennuslääkkeisiin. Se kohdistaa vaikutuksensa useisiin keskushermoston toimintaa sääteleviin välittäjäaineisiin joko lisäämällä luontaisten aineiden määrää aivoissa tai pidentämällä näiden vaikutusta. Yleensä lääkkeen vaikutus alkaa kahden viikon kuluttua aloituksesta, mutta joskus tehon saavuttaminen voi kesää pidempäänkin.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat näön tarkkuuden heikkeneminen, pahoinvointi, suun kuivuminen, ummetus, väsymys, painon nousu, lisääntynyt ruokahalu, pyörrytys, vapina, päänsärky, lihasnykäykset, uneliaisuus, levottomuus, virtsaamishäiriöt, sukupuolisen halun tai kyvyn heikkeneminen sekä voimakas hikoilu. Piilolasien käyttö voi olla hankalaa, jos lääke kuivattaa silmien limakalvoa. Näitä ja muita mahdollisia haittavaikutuksia tarkkaillaan hoidon kuluessa ja lääkityksen voimakkuutta säädellään siten, että tehovaikutus saavutetaan pienimmillä mahdollisilla haittavaikutuksilla. Lääkitys voi voimistaa alkoholin vaikutusta. Kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä pitää sopia lääkärin kanssa. Anafranil voi aiheuttaa joillekin potilaille uneliaisuutta, huomiokyvyn heikkenemistä tai näön hämärtymistä. Jos näitä oireita esiintyy, ei tule ajaa autoa tai tehdä mitään, mikä vaatii täydellistä tarkkaavaisuutta.Jos psyykkiset oireet lisääntyvät tai ilmenee itsetuhoisia ajatuksia, tulee ottaa yhteys lääkäriin.

Raskaus ja imetys

Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa lääkärin harkinnan mukaan. Lääkettä ei tule käyttää imetyksen aikana.

Säilytys

25 mg: Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.Muut vahvuudet: Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ulkonäkö

10 mg tabl: vaaleankeltainen, kolmionmuotoinen.25 mg tabl: vaaleankeltainen, pyöreä, merkintä CG, FH.Retard 75 mg depottabl: vaaleanpunainen, kapselinmuotoinen, jakouurteinen, merkintä CG, GD.

Hinta ja pakkaustiedot