Markkinoija

ORIFARM GENERICS

Vaikuttava aine

loratsepaami

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään lievittämään vaikeaa ahdistuneisuutta. Lisäksi sitä voidaan käyttää esilääkkeenä leikkausten yhteydessä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Iäkkäät ja heikkokuntoiset ovat herkempiä kuin terveet keski-ikäiset lääkkeen rauhoittavalle ja myös haitallisille vaikutuksille. Heillä käytetään tavallista pienempiä annoksia.

Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Se tarkoittaa, että sitä käytetään yleensä enintään pari kuukautta. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta. Lääkäri arvioi lääkityksen tarpeen säännöllisesti.

Lääkkeen ottaminen

Tabletti niellään nesteen kera.

Vaikutustapa

Loratsepaami on bentsodiatsepiini, joka vaikuttaa aivoissa siten, että se rauhoittaa ja vähentää tuskaisuutta.

Haittavaikutukset

Lääke voi aiheuttaa päiväaikaista väsymystä. Lisäksi etenkin iäkkäillä voi ilmetä huimausta, kaatuilua, sekavuutta ja muistihäiriöitä. Jos lääkettä käytetään päivittäin useita viikkoja, se voi johtaa lääkeriippuvuuteen. Tämä ilmenee yleensä siten, että äkillisen lopettamisen jälkeen esiintyy ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä, ärtyneisyyttä ja vapinaa. Lopetusoireita voidaan vähentää pienentämällä lääkeannosta vähitellen.

Lääke voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä, mitä alkoholi voimistaa. Lääkkeen käytön aikana pitää välttää alkoholin käyttöä. Alkoholi, psyykenlääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet tehostavat lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin. Mahdollisista muista yhteisvaikutuksista kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei yleensä käytetä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä. Lääkäri arvioi hyödyt ja riskit.

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Ulkonäkö

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, jakouurteellinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä L1.

Hinta ja pakkaustiedot