Markkinoija

TEVA FINLAND

Vaikuttava aine

rivastigmiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään Alzheimerin taudista johtuvan lievän ja keskivaikean dementian oireiden hoitoon. Lääkettä voidaan käyttää vain tilanteessa, jossa potilaan vointia seuraa ja lääkkeen ottoa ohjaa omainen tai muu hoitaja.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella, jota nostetaan vähitellen tehoa ja haittavaikutuksia seuraten. Lääkehoitoa jatketaan niin kauan, kuin siitä on hyötyä. Lääkäri arvioi hyödyn säännöllisin välein. Hoitovaste lääkkeelle on yksilöllinen, ja sitä on vaikea etukäteen ennustaa. Jos lääkehoito keskeytetään, lääkkeen myönteiset vaikutukset häviävät vähitellen.

Lääkkeen ottaminen

Laastari kiinnitetään puhtaaseen, kuivaan, karvattomaan ja ehjään kohtaan selkään, olkavarteen tai rintakehään. Se vaihdetaan 24 tunnin välein. Kiinnitys- ja käyttöohjeet ovat pakkauksessa.

Vaikutustapa

Alzheimerin taudissa ja Parkinsonin taudista johtuvassa dementiassa aivojen toiminnalle tärkeän hermovälittäjäaineen (asetyylikoliini) pitoisuus on laskenut. Rivastigmiini kuuluu antikoliiniesteraaseihin ja se tehostaa asetyylikoliinin vaikutusta estämällä asetyylikoliinia pilkkovia entsyymejä. Lääke lievittää taudin oireita ja pyrkii hidastamaan taudin etenemistä. Lääke ei paranna sairautta, mutta se auttaa potilasta selviytymään paremmin päivittäisistä toimistaan.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat ruokahaluttomuus, huimaus ja mahavaivat. Joskus voi esiintyä myös vapinaa, päänsärkyä, mielialan muutoksia, sekavuutta, painajaisia, uneliaisuutta, unettomuutta, näköharhoja, sydämen hidaslyöntisyytta, syljen liikaeritystä, heikkoutta, painon laskua, voimakasta hikoilua, ihottumaa ja kävely- tai liikehäiriöitä, jotka voivat johtaa kaatumisiin. Laastari voi aiheuttaa ihoreaktioita sen kiinnityskohdassa (mm. punoitusta, kutinaa, turvotusta), virtsankarkailua, kuumetta ja ihottumaa.

Alzheimerin tauti saattaa aiheuttaa ajokyvyn asteittaista heikkenemistä. Lisäksi rivastigmiini voi heikentää ajokykyä.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä ja luontaistuotteista tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Lääkettä käytetään erittäin harvoin iässä, jossa raskaus tai imetys olisivat ajankohtaisia. Käytetään raskauden aikana vain erityistapauksissa. Lääkityksen aikana ei saa imettää.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Ota depotlaastari suojapussistaan vasta juuri ennen käyttöä.

Ulkonäkö

4,6 mg/24 h depotlaastari: Kolmesta kerroksesta koostuva, pyöreä matriksityyppinen depotlaastari, jossa on taustakalvo, (akryylistä valmistettu) lääkkeen sisältävä matriksikerros, (silikoni)liimakerros ja lisäksi suorakaiteen muotoinen suojakalvo.Taustakalvo on läpikuultavan valkoinen ja siihen on merkitty: Rivastigmine 4,6 mg/24 h

9,5 mg/24 h depotlaastari: Kolmesta kerroksesta koostuva, pyöreä matriksityyppinen depotlaastari, jossa on taustakalvo, (akryylistä valmistettu) lääkkeen sisältävä matriksikerros, (silikoni)liimakerros ja lisäksi suorakaiteen muotoinen suojakalvo.Taustakalvo on läpikuultavan valkoinen ja siihen on merkitty: Rivastigmine 9,5 mg/24 h  

13,3 mg/24 h depotlaastari: Kolmesta kerroksesta koostuva, ohut matriksityyppinen depotlaastari. Taustakalvon ulkopinta on läpikuultavan valkoinen ja siihen on merkitty: Rivastigmine 13.3 mg/24 h.

Hinta ja pakkaustiedot