Markkinoija

LILLY

Vaikuttava aine

lisproinsuliini

Käyttötarkoitus

Diabeteksen hoito.

Annostus

Annostus on yksilöllinen, ja se sovitellaan yhteistyössä lääkärin ja potilaan kanssa. Jos ruokavalio tai liikunnan määrä olennaisesti muuttuu, myös veren sokeritaso voi muuttua. On mahdollista, että insuliinin annosta pitää säätää vastaamaan muuttunutta tilannetta. 

Lääkkeen ottaminen

Insuliinin etiketti on tarkistettava ennen jokaista pistosta, jotta vältetään sekannuukset eri insuliinien välillä. Myös valitut yksiköt on tarkistettava kynän annoslaskurista. Lääke pistetään vähän ennen ateriaa tai tarvittaessa pian sen jälkeen ihon alle olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle. Pistokohtaa on vaihdeltava niin, ettei samaa kohtaa käytetä kuin noin kerran kuukaudessa. Injisoitaessa on vältettävä pistämästä verisuoneen. Injektion antamisen jälkeen pistokohtaa ei saa hieroa. Pakkauksen mukana on yksityiskohtainen ohje valmisteen käytöstä.

Jos insuliinin annos on liian suuri, insuliini voi alentaa verensokeria liian paljon eli aiheuttaa hypoglykemiaa. Hypoglykemian oireet saattavat tulla äkillisesti ja se voi johtaa tajuttomuuteen. Alkoholi saattaa lisätä verensokerin alenemista. Jos havaitsee liian matalasta verensokerista varoittavia oireita, tulee nauttia sokeripitoinen välipala ja mitata sen jälkeen veren sokeripitoisuus. Potilaalla on hypoglykemiakohtauksen eli verensokerin liiallisen laskun varalta oltava aina mukana sokeria tai muuta verensokeria kohottavaa.

Jos unohtaa ottaa insuliinin, veren sokeripitoisuus saattaa nousta liian korkeaksi. Tämän ns. hyperglykemian oireet tulevat vähitellen. Jos havaitsee liian korkeasta verensokerista varoittavia oireita, tulee tarkistaa verensokeri ja hakeutua välittömästi lääkäriin.

Lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tai luontaistuotteista on neuvoteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. 

Vaikutustapa

Insuliini on haiman tuottama hormoni, joka on välttämätön ihmiselle. Insuliini säätelee elimistön sokeritasapainoa edistäen sokerin kulkeutumista verestä kudoksiin. Näin se pienentää veren sokeri- eli glukoosipitoisuutta. Etenkin tyypin I (nuoruustyypin) diabeteksessa haima tuottaa liian vähän insuliinia. Tämä voidaan korvata antamalla insuliinia pistoksina.

Lisproinsuliini on "pikainsuliini", jota käytetään yleensä ateriainsuliinina. Sen vaikutus alkaa noin 15 minuutissa ja kestää 2 - 5 tuntia. Se tasapainottaa aterian yhteydessä syntyvää verensokerin kohoamista. 

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on hypoglykemia eli verensokerin liiallinen lasku. Joskus saattaaa esiintyä myös paikallisia yliherkkyysreaktioita.

Raskaus ja imetys

Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Tällöin insuliinin annostarve voi muuttua, joten hoitotasapainoa on tarkkailtava huolella.

Säilytys

Ei saa jäätyä. Ei saa altistaa liialliselle lämmölle eikä suoralle auringonvalolle.

Käyttämättömät esitäytetyt kynät: Jääkaapissa (2–8 °C). Ensimmäisen käyttökerran jälkeen: Alle 30 °C. Ei saa säilyttää kylmässä. Esitäytettyä kynää ei pidä säilyttää neula kiinnitettynä. Käytettävä 28 vuorokauden kuluttua käyttöönotosta.

Ulkonäkö

Kirkas ja väritön vesiliuos.

Hinta ja pakkaustiedot