Markkinoija

TEVA FINLAND

Vaikuttava aine

diatsepaami

Käyttötarkoitus

Tuskaisuuden, levottomuuden ja jännittyneisyyden hoito. Lisäksi lihasspasmien, epileptisten kohtausten ja muiden kouristusten sekä vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden hoito. Myös esilääkkeenä leikkausten ja muiden toimenpiteiden yhteydessä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön. Pitkäaikainen käyttö heikentää lääkkeen vaikutusta ja aiheuttaa riippuvuutta.

Lääkkeen ottaminen

Ennen peräruiskeen antamista ruiskusta poistetaan kumitulppa ja pakkauksessa mukana oleva kärki kiinnitetään ruiskuun. Koko ruiskun kärki viedään peräsuoleen, vauvaikäisillä vain noin puolet kärkiosasta. Mäntä työnnetään pohjaan asti ja ruisku kärkineen vedetään varovasti ulos.

Alkoholi tehostaa lääkkeen vaikutuksia ja yhteiskäyttö saattaa johtaa yllättäviin reaktioihin.

Vaikutustapa

Diatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin ja se vaikuttaa aivoissa siten, että se rauhoittaa ja vähentää tuskaisuutta ja ahdistusta. Lisäksi se väsyttää, rentouttaa lihaksia ja estää kouristuksia.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat ihoreaktiot, väsymys, huimaus, kaatuilu, sekavuus ja muistihäiriö. Lääke voi pitkäaikaisessa käytössä johtaa lääkeriippuvuuteen ja tuottumiseen, joten äkillisen lopettamisen jälkeen voi esiintyä ohimeneviä lopetusoireita, muun muassa päänsärkyä, ärtyneisyyttä ja vapinaa.

Lääke voi heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Huoneenlämmössä (15-25 °C).

Ulkonäkö

Kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos.

Hinta ja pakkaustiedot