Markkinoija

NOVO NORDISK

Vaikuttava aine

semaglutidi

Käyttötarkoitus

Tyypin 2 diabeteksen hoito.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkeannos otetaan pistoksena ihon alle kerran viikossa samana viikonpäivänä. Ruokavaliota pitää noudattaa myös lääkehoidon aikana.

Kussakin esitäytetyssä kynässä on 4 kappaletta lääkeannoksen suuruuden (0,25 mg; 0,5 mg tai 1 mg) mukaisia annoksia.

Lääkkeen ottaminen

Lääkeannos pistetään ihon alle reiteen, vatsaan tai olkavarteen. Lääkeannos voidaan pistää mihin tahansa vuorokauden aikaan ruokailusta riippumatta. Ennen ensimmäistä pistokertaa lääkäri tai hoitaja neuvoo, miten lääke pistetään. 

Jos annos unohtuu ja unohtuneesta annosteluajankohdasta on korkeintaan 5 päivää, annos otetaan heti muistettaessa ja seuraava annos otetaan normaaliin tapaan aikataulun mukaisena päivänä. Jos unohtuneesta annosteluajankohdasta on yli 5 päivää, unohtunut annos jätetään väliin ja seuraava annos pistetään normaaliin tapaan aikataulun mukaisena päivänä.

Pakkauksessa on yksityiskohtaiset ohjeet lääkkeen käyttöä varten.

Vaikutustapa

Diabeteslääkkeet alentavat veren kohonnutta glukoosi- eli sokeripitoisuutta. Semaglutidi lisää insuliinin eritystä haimasta, mikä laskee glukoosipitoisuutta. 

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat verensokerin liiallinen lasku yhteiskäytössä muiden diabeteslääkkeiden kanssa, pahoinvointi ja ripuli. Joskus saattaa esiintyä myös muita mahavaivoja, ruokahalun heikentymistä, painon laskua, huimausta, sappikivitautia tai uupumusta. 

Autolla ajoa on vältettävä, jos ilmenee matalan verensokerin oireita.

Raskaus ja imetys

Ei pidä käyttää raskautta suunniteltaessa, eikä raskauden tai imetyksen aikana.

Säilytys

Valolta suojassa. Kynän suojus on pidettävä paikoillaan. Ei saa jäätyä, eikä jäätynyttä valmistetta saa käyttää.

Ennen käyttöönottoa: Jääkaapissa (2-8 °C). Ei saa säilyttää lähellä jääkaapin kylmälevyä.Käyttöönoton jälkeen: Alle 30 °C tai jääkaapissa (2-8 °C). Injektioneula on poistettava aina jokaisen pistoksen jälkeen ja kynä on säilytettävä ilman neulaa. Käytettävä 6 viikon sisällä käyttöönotosta.

Ulkonäkö

Kirkas ja väritön tai melkein väritön, isotoninen liuos, pH=7,4.

Hinta ja pakkaustiedot