Markkinoija

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

Vaikuttava aine

hyytymistekijä IX

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään hemofilia B -verenvuototautiin liittyvien verenvuotojen hoitoon ja ehkäisyyn. Hemofilia B:ssa elimistössä ei ole hyytymistekijä IXaa tai se ei toimi riittävästi. Tällöin veri ei hyydy normaalisti ja siitä seuraa verenvuotoja.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Lääke annostellaan suoneen. Pakkauksessa on yksityiskohtaiset ohjeet lääkkeen käyttövalmiiksi saattamista ja ottamista varten sen jälkeen, kun terveydenhuollon ammattilainen on antanut perusteellisen ohjauksen lääkkeen annosteluun.

Vaikutustapa

Lääkkeen sisältämä hyytymistekijä IX korvaa elimistöstä hemofilian takia puuttuvan hyytymistekijä IX:n, jolloin veren hyytyminen normalisoituu.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käytön aikana voi joskus esiintyä päänsärkyä, suun tuntohäiriöitä, virtsatieongelmia, injektiokohdan punoitusta tai yliherkkyyttä.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C ‑ 8°C), ei saa jäätyä. Pidä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Valmistetta voidaan säilyttää myös huoneenlämmössä (enintään 30 °C:ssa) yksittäisen, enintään 6 kuukauden pituisen jakson ajan. Kirjoita pakkauksen päälle se päivämäärä, jolloin valmiste otettiin pois jääkaapista säilytettäväksi huoneenlämmössä. Valmistetta ei saa laittaa enää takaisin jääkaappiin huoneenlämmössä säilyttämisen jälkeen.

Kun olet valmistanut valmisteen käyttökuntoon, se pitää käyttää heti. Jos et voi käyttää käyttövalmista liuosta heti, se on käytettävä 6 tunnin kuluessa huoneenlämmössä säilytettäessä. Liuosta ei saa säilyttää jääkaapissa käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen. Suojaa valmiste suoralta auringonvalolta.

Ulkonäkö

Kuiva-aine on valkoinen tai luonnonvalkoinen jauhe tai kakku. Liuotin on kirkasta tai väritöntä liuosta.

Hinta ja pakkaustiedot