Markkinoija

INDIVIOR

Vaikuttava aine

buprenorfiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään opioidiriippuvuuden hoitoon osana lääketieteellistä, sosiaalista ja psykologista hoitoa. 

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Lääke annostellaan terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Sitä ei saa viedä kotiin eikä ottaa itse,

Lääkkeen ottaminen

Lääke annostellaan ihonalaisena pistoksena. Jos lääkettä ruiskutetaan vahingossa tai tahallaan verisuoneen, se voi aiheuttaa vakavan tukoksen.

Lääkkeellä saattaa olla yhteisvaikutuksia varsinkin muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa, joten kaikista muista lääkityksistä tulee neuvotella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Vaikutustapa

Buprenorfiini on opioidi, joka korvaa vahvempien, samaan lääkeryhmään kuuluvien lääkkeiden tarvetta.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat unettomuus, päänsärky, pahoinvointi, liikahikoilu, kutina, opioidivieroitusoireet, infektiot, vatsaoireet, ahdistuneisuus, masennus, huimaus, pyörtyminen, sydämentykytys ja pistoskohdan oireet,

Lääke saattaa heikentää ajokykyä varsinkin hoidon alussa ja annosta nostettaessa.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä 2 °C – 8 °C. Ei saa jäätyä.

Ulkonäkö

Kirkas, viskoosi, steriili liuos, joka on väritöntä, keltaista tai kullankeltaista.

Hinta ja pakkaustiedot