Lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi seurataan neuvolakäynneillä kasvua säännöllisin mittauksin. Vaikka tietokoneistetut kasvukäyrät hälyttävät herkästi poikkeavasta kasvusta, tarvitaan yhä ammattilaista tulkitsemaan käyriä ja niiden merkitystä suhteessa kokonaistilanteeseen.

Ensimmäiset pituusmittaukset ovat epätarkkoja, koska jäntevää vastasyntynyttä on vaikeaa mitata tarkasti. Jos pituus on mitattu sentin väärin, pituuteen suhteutettu paino on myös väärä. Yksistään tämä voi aiheuttaa hämmennystä lapsen ensimmäisinä elinviikkoina. Siksi aluksi seurataan painon nousua grammoissa mieluummin kuin puhutaan pituuspainosta tai suhteellisesta painosta.

Lapsen painonnousu on ensimmäisten elinkuukausien aikana tärkein hyvinvoinnin mittari. Imeväisen kasvun vauhti määräytyy hyvin vahvasti saadun energian eli ruoan määrän ja laadun perusteella. Monipuolisen ravinnon lisäksi lapsi tarvitsee huolenpitoa ja rakkautta. Pohjoisilla leveysasteilla on tärkeää muistaa myös D-vitamiinilisä.

Jos lapsella on merkittävä sairaus, se yleensä hidastaa kasvua, ei juuri koskaan nopeuta sitä.

Jos lapsi on syntynyt poikkeavan pienenä, voi ensimmäisten elinvuosien aikana tapahtua kiinniottokasvua. Jos lapsi on syntyessään poikkeavan painava, hän yleensä "asettuu kasvukäyrille" pikkuhiljaa. Perimän merkitys alkaa näkyä kasvukäyrillä 1–2 ikävuoden välillä.

Suuntaa antavia sääntöjä vauvaiän painon kehitykselle

  • Paino laskee ensimmäisinä päivinä 5–10 prosenttia syntymäpainosta.
  • Syntymäpaino pitäisi saavuttaa uudelleen 7–10 päivän kuluessa syntymästä.
  • Ensimmäisen kolmen–neljän kuukauden aikana paino nousee noin 20–30 g/päivä.
  • Seuraavien kuukausien ja yksivuotissyntymäpäivän välillä paino nousee 15–20 g/päivä.
  • Paino kaksinkertaistuu syntymäpainosta 4–5 kuukaudessa.
  • Paino kolminkertaistuu syntymäpainosta 12 kuukaudessa.
  • Paino nelinkertaistuu syntymäpainosta 2 vuodessa.

Lähde: Sulkes SB. Developmental and behavioral pediatrics. Kirjassa: Behrman RE, Kliegman RM (toim.). Nelson Essentials of Pediatrics. Saunders 1998; s. 16.