Tyypin 2 diabetes on yksi maailman suurista terveysongelmista. Maapallon kaikista ihmisistä yksi yhdestätoista (noin 450 miljoonaa) sairastaa diabetesta, heistä yli 90 % tyypin 2 diabetesta. Diabetes yleistyy kaikissa maissa, nopeimmin Intiassa ja Kiinassa.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kulmakiviä ovat terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, liikapainon välttäminen, tupakoimattomuus ja tarvittaessa lääkitys. Lääkehoito on kehittynyt jättiaskelin. Tarjolla on suuri joukko uusia lääkkeitä, jotka alentavat verensokeria ja estävät diabetekseen liittyvää pienten verisuonten sairautta (mikroangiopatiaa). Osa uusista lääkkeistä vähentää myös sepelvaltimoiden, aivovaltimoiden ja alaraajojen valtimoiden ahtautumista.

Seurantatutkimuksiin perustuvaa tietoa terveellisten elintapojen merkityksestä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä on ollut kauan, mutta kontrolloituihin hoitokokeisiin perustuva lopullinen näyttö on saatu vasta 2000-luvulta. Satunnaistettuja tutkimuksia on julkaistu Suomesta, useista muista Euroopan maista, Yhdysvalloista ja Kiinasta. Tulokset ovat olleet yksiselitteisen positiivisia.

Kontrolloiduissa ehkäisykokeissa osanottajat satunnaistetaan kahteen ryhmään. Interventioryhmä osallistuu terveyskasvatusohjelmaan, jonka elementtejä ovat terveellinen ravinto, laihduttaminen ja liikunta. Verrokkiryhmään ei kohdisteta tehostettuja ehkäisytoimia. Molemmissa ryhmissä seurataan diabeteksen puhkeamista, lisäsairauksia ja kuolleisuutta.

Kaksi tunnetuinta ehkäisykoetta ovat suomalainen Diabetes Prevention Study (DPS) -tutkimus ja kiinalainen Da Qing -tutkimus. Suomalainen tutkimus osoitti, että terveiden elintapojen avulla voidaan tyypin 2 diabetes osalla kokonaan estää ja osalla lykätä sen alkua useilla vuosilla. Terveysohjelman vaikutukset olivat pitkäaikaisia: ero ryhmien välillä säilyi ainakin kuusi vuotta tehostetun terveyskasvatusvaiheen jälkeen.

Kiinalainen Da Qing -tutkimus julkaisi äskettäin 30-vuotisseurantatuloksensa. Terveysohjelma lykkäsi 30 vuoden seuranta-aikana diabeteksen puhkeamista keskimäärin neljällä vuodella. Sydän- ja verisuonitapahtumia oli terveyskasvatusryhmässä 25 %, pienten verisuonten muutoksia 35 % ja sydänkuolemia 33 % vähemmän kuin verrokeilla. Hoitoryhmäläiset elivät 1,5 vuotta pitempään kuin verrokkiryhmään kuuluneet. Tulokset ylittävät kaikki ennakko-odotukset.

Diabeteksen lääkehoito on sekin kehittynyt jättiaskelin. Vielä äsken käytössä oli vain muutama vaihtoehto, mutta viime vuodet ovat tuoneet käyttöön useita kokonaan uusia lääkeaineryhmiä ja kymmeniä uusia lääkkeitä. Niiden avulla on mahdollista räätälöidä tehokas ja turvallinen lääkehoito jokaiselle diabeetikolle, joka lääkehoitoa tarvitsee.

Lääkehoito kannattaa aloittaa herkästi potilailla, joilla hoitotavoitetta ei saavuteta elintapamuutoksilla. Lähes kaikille diabeetikoille löytyy lääke tai lääkeyhdistelmä, jolla saavutetaan hyvä tai vähintään kohtuullinen hoitotasapaino vähin haittavaikutuksin. Suuri osa tyypin 2 diabeteksen lisäsairauksista voidaan nykykeinoin ehkäistä.

Näköalat tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon suhteen ovat lyhyessä ajassa muuttuneet radikaalisti. Uudet havainnot osoittavat, että alkavaa diabetesta kannattaa etsiä ja että terveelliset elintavat ja oikein suunniteltu lääkitys todella estävät diabetesta ja sen lisäsairauksia ja parantavat elämän laatua.

Jussi Huttunen