Ihmisen mieli vaikuttaa monella tavalla terveyteen. Ystävällinen ja optimistinen ihminen elää pitempään kuin hänen kyyninen ja vihamielinen tuttavansa. Toivottomuus ja masennus lisäävät sydänsairauksien ja diabeteksen vaaraa ja huonontavat syöpäpotilaan ennustetta. Psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkitys sepelvaltimotaudin synnyssä saattaa olla yhtä suuri kuin vanhojen tuttujen kolesterolin ja verenpaineen.

Usko hoidon tehoon parantaa hoidon tuloksia. Kauan on tiedetty, että lumehoito – kalkkitabletti tai valetoimenpide – voi lievittää ja joskus jopa parantaa potilaan oireet. Lääkärit ovat kautta aikojen käyttäneet lumevaikutusta ("plaseboa") osana hoitoa: kalkkitabletteja saanut potilas voi paremmin ja vakavia haittavaikutuksia ei ole. Plasebon käyttöä on kuitenkin arvosteltu, koska oikeastaan siinä huijataan potilasta. Vaarana voi myös olla, että tehokas hoito viivästyy tai jää kokonaan antamatta.

Viime vuosina on julkaistu runsaasti tutkimuksia lumevaikutuksen synnystä. Ilmiö on todellinen, sitä ei kukaan kiistä. Usko edistää paranemista onpa kyseessä lääketieteellisesti tehokas hoito tai vain kalkkitabletti. Paras tulos saavutetaan, kun sekä lääkäri että potilas uskovat hoitoon ja kun lääkärillä on riittävästi aikaa kuunnella potilasta. Jos hoitoon liittyy joku toimenpide (esimerkiksi akupunktio), tehostuu vaikutus edelleen.

Lumevaikutus voidaan todeta myös objektiivisten tutkimusten avulla. Lumehoito lisää aivoissa elimistön omien kipua lievittävien välittäjäaineiden eritystä. Lumehoito vaikuttaa myös autonomisen, tahdosta riippumattoman hermoston toimintaan. Autonominen hermosto säätelee mm. verenpainetta, sydämen sykettä ja ruoansulatuskanavan toimintaa. Lumelääkkeet muistuttavat "oikeita" lääkkeitä jopa haittavaikutuksiltaan: monet potilaat saavat oireita, jotka he yhdistävät lumetablettiin tai -toimenpiteeseen.

Lumehoito tehoaa erityisesti psyyken sairauksiin ja kipuihin ja särkyihin, mutta myös monien muiden sairauksien oireisiin. Masennuspotilaille lumelääkkeestä voi olla lähes yhtä paljon hyötyä kuin tehokkaimmista depressiolääkkeistä. Potilaat, jotka luulevat saaneensa morfiinia, kokevat kivun lievittyvän selvästi enemmän kuin potilaat, jotka luulevat saaneensa aspiriinia, vaikka molemmat ovat saaneet vain kalkkitabletteja.

Äsken on julkaistu tutkimus, jonka tulokset ovat kiehtova esimerkki ihmisen mielen ja terveyden välisistä monimutkaisista yhteyksistä. Joukko haavaista paksusuolen tulehdusta sairastavia potilaita jaettiin tutkimuksessa kahteen ryhmän. Toiselle ryhmälle annettiin lumetabletteja, joiden kerrottiin olevan uutta tehokasta lääkettä, ja toisen ryhmän hoito säilyi entisenä. Ensivaiheen tulos oli odotettu: lumetabletteja saaneet potilaat voivat paremmin kuin ryhmä, joka ei saanut tabletteja. Tämän jälkeen kaikille kerrottiin, että tabletit olivat sisältäneet vain kalkkia. Tästä huolimatta lumetabletteja saaneet jaksoivat edelleen toista ryhmää paremmin. Lumevaikutus siis säilyi, vaikka hoito oli loppunut ja potilaat tiesivät "huijauksesta".

Lumevaikutus otetaan nykyään huomioon kaikessa lääketieteellisessä tutkimuksessa. Lääkkeiden teho selvitetään käyttäen kontrolloitua asetelmaa, jonka avulla voidaan erottaa toisistaan lääkkeen todellinen vaikutus ja lumevaikutus. Tutkimukseen osallistuvat ihmiset jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen saa aktiivista ja toinen lumelääkettä, ja lopuksi ryhmiä verrataan toisiinsa. Usein käytetään ns. kaksoissokkoasetelmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että osanottajat ja tutkijat eivät kummatkaan tiedä, kuka saa tutkittavaa lääkettä ja kuka lumelääkettä. Ulkopuolinen asiantuntijaryhmä seuraa tutkimuksen edistymistä ja keskeyttää sen, jos uusi lääke osoittautuu kiistatta tehokkaaksi tai sillä näyttää olevan terveyttä vaarantavia sivuvaikutuksia.

Vaihtoehto- ja uskomuslääkintä perustuu suureksi osaksi lumevaikutukseen. Homeopatia ja monet muut vaihtoehtolääkinnän menetelmät on toistuvasti osoitettu tehottomaksi, kun niitä on tutkittu huolellisesti kontrolloiduissa olosuhteissa. Tästä huolimatta monet ihmiset kertovat saaneensa pysyvän avun vaihtoehtolääkinnän piiriin kuuluvista hoidoista. Useimmiten kyse on lumevaikutuksesta, jota voimistaa se, että hoidon antajalla on aikaa kuunnella potilasta ja valaa uskoa hoitonsa onnistumiseen. Tässä asiassa monella virallisen lääketieteen edustajalla olisi varmasti oppimista vaihtoehtolääkinnästä.

Jussi Huttunen

Professori

Sisätautien erikoislääkäri