Terveyden edistäminen ja terveiden elintapojen suosiminen on terveydenhuollon ja terveyttä koskevien juhlapuheiden kestosuosikki. Voimavarojen jaossa se kylläkin jää usein sairauksien hoidon jalkoihin. Myös innokkuus terveyttä edistämiseen on vaihdellut huippukaudelta 1970-luvulta lamakausien laaksonpohjiin.

Terveyttä edistävien toimien vaikutukset tulevat esiin hitaasti. Yksilö ei niitä hevin havaitse omassa elämässään lainkaan. Jos esimerkiksi muuttaa ravitsemustottumuksiaan terveelliseksi eikä sairastu, ei voi olla varma, olisiko ilman muutostakin jäänyt sairastumatta. Silti väestötasolla elintapojen muutosten vaikutukset ovat suuria. Esimerkiksi suomalaisten terveys on kohentunut millä tahansa mittarilla mitattuna 1970-luvulta lähtien roimasti – paljolti ravitsemuksessa ja tupakoinnissa tapahtuneiden muutosten seurauksena.

1970-luvulla terveyttä edistettiin yhteisötoimilla ja joukkotempauksilla. Nykyinen aika vaatii yksilöllisempää motivointia ja yksilön omista tavoitteista lähtevää terveyden edellytysten parantamista. Siksi terveyden edistämisen parissa askaroivat etsivät jatkuvasti uusia keinoja, joilla herätettäisiin kiinnostus terveyteen ja kannustettaisiin terveyttä edistäviä valintoja arkitelämässä.

Sähköinen media on houkutellut muiden ohella terveyden edistäjiä. Ajatus on, että Internetin välityksellä tai mobiililaitteiden avulla ihmiset voisivat tarkkailla ja edistää terveyttään tai hoitaa sairauttaan. Uusilla välineillä voidaan yhdistää helppo saavutettavuus, pelinomaisuus, henkilökohtaiseksi räätälöity palaute ja asiantuntijoiden tuottamat aineistot. Tämä on melkoinen kehitysaskel paperille painettuihin esitteisiin verrattuna.

Terveyskasvattajat tietävät, että pelkkä tieto elintapojen terveellisyydestä ei yleensä riitä saamaan aikaan muutoksia. Lisäksi tarvitaan itse valittuja tavoitteita ja motivoivaa vuorovaikutusta. Kumppanina voi tosin monissa tilanteissa olla verta ja lihaa oleva henkilön sijasta tietokoneen välityksellä toimiva virtuaalivalmentaja. Ensi kuulemalta asiointi tietokoneen kanssa omaan terveyteen liittyvissä kysymyksissä saattaa kuulostaa kylmältä ja etäiseltä. Kokemus kuitenkin osoittaa, että toisinaan se saattaa olla yhtä tehokasta tai jopa tehokkaampaa kuin keskustelu kasvokkain ammattilaisen kanssa. Tietokoneelle voi luottamuksellisesti kertoa omat terveystottumuksensa tarvitsematta esittää minkäänlaista "parempaa minää" - itseänsähän siinä vain huijaisi. Nykyaikaiset riskilaskurit voivat antaa terveysriskeihin ja ennusteisiin perustuvaa henkilökohtaista palautetta, joiden perusteella saa räätälöityjä neuvoja elintapojensa muuttamiseksi. Kun sitten henkilö päättää omaehtoisesti muutostavoitteistaan, sähköinen terveysvalmentaja ei moralisoi vaan kannustaa ja neuvoo sekä kertoo edistymisestä.

Sähköiseen terveysvalmennukseen liittyy paljon odotuksia, ei vähinten siksi, että terveiden ihmisten terveysneuvonta perinteisen vastaanottotoiminnan puitteissa on kallista. Lisäksi aikaisemmin käytetty "ammattilainen neuvoo maallikkoa elämään terveellisesti" –menetelmä ei ole ollut kovin tehokasta. Sähköisessä terveysvalmennuksessa toimintamalli koetetaan kääntää suuntaan, joka muutenkin on havaittu tehokkaammaksi: henkilö asettaa omista lähtökohdistaan itselleen soveltuvat tavoitteet ja seuraa niiden edistymistä saaden välitöntä kannustavaa palautetta. Tietokone kulkee kiltisti rinnalla eikä syyllistä.

Kokemukset sähköisen valmennuksen tehosta ovat vielä vähäiset mutta rohkaisevat. Menetelmiä on käytetty mm. painonhallinnan, terveellisen ravitsemustottumusten, tupakoinnin vähentämisen, liikunnan lisäämisen ja jopa depression hoidon välineinä. Seuranta-ajat ovat toistaiseksi lyhyitä, mutta niistä saadut tulokset ovat voittopuoleisesti myönteisiä, olipa kyseessä valmennusohjelmien käyttökokemukset tai niiden avulla aikaansaadut muutokset.

Tulevaisuudessa ohjelmat kehittyvät ja mukautuvat yhä enemmän käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Yksi haluaa parantaa fyysisen terveytensä edellytyksiä, toinen keskittyä onnellisuuteen, kolmas parantaa työviihtyvyyttään – kaikille on tarjolla opastusta ja valmennustukea. Lisäksi jo sairastuneille voidaan tarjota ohjeita ja muistutteita sairauden omahoidon tukemiseksi. Sähkö ei ehkä tuo terveyttä, mutta terveyttä voidaan kyllä edistää sähköisin välinein.