Kohonnut verenpaine on tupakoinnin ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ohella tärkein yksittäinen sydän- ja verisuonitautien syy. Mitä korkeampi verenpaine on, sitä suurempi on vaara sairastua tai kuolla aivoverisuonen tukokseen tai aivoverenvuotoon, sydäninfarktiin, rytmihäiriöihin tai sydämen vajaatoimintaan. Sairastumisvaara kasvaa jyrkästi, jos ihmisellä on kohonneen verenpaineen lisäksi muita verisuonitautien vaaratekijöitä (tupakointi, diabetes, korkea veren kolesterolipitoisuus).

Kohonneen verenpaineen toteamista ja hoitoa monimutkaistaa verenpaineen voimakas vaihtelu hetkestä toiseen ja tilanteesta toiseen. Verenpaineen mitattuun tasoon vaikuttavat monet arkielämään ja elimistön normaalitoimintaan liittyvät tekijät, mutta myös mittaustekniikka. Näiden tekijöiden tunteminen on tärkeää kaikille meille verenpainepotilaille, jotka seuraamme kotimittauksin verenpainehoidon toteutumista. Vaihtelua aiheuttavien tekijöiden vakioiminen helpottaa seurantaa ja auttaa oikean lääkityksen löytämisessä.

Verenpaineen mittayksikkönä on elohopeamillimetri (mmHg). Mittaustulos ilmaistaan lukuparilla, jossa ensimmäinen luku on ns. systolinen paine (yläpaine) eli verenpaine sydämen supistumisvaiheessa ja jälkimmäinen on ns. diastolinen paine (alapaine) eli paine sydämen lepovaiheessa.

Verenpaine vaihtelee voimakkaasti vuorokauden eri aikoina. Yöllä paine on matala, aamupäivällä se nousee ja on useimmiten korkeimmillaan iltapäivän ensi tunteina. Iltaa kohden paine hitaasti jälleen laskee. Ero yön, aamun, keskipäivän ja illan välillä voi olla kymmeniä elohopeamillimetrejä. Tyypillinen esimerkki vaihtelusta voisi olla: yöllä 90/65 mmHg, aamulla 115/75 mmHg, keskipäivällä 140/90 mmHg, illalla 130/85 mmHg. Korkea yöllinen verenpaine on erityisen merkittävä sydän- ja verisuonitautien syy.

Monet arkitoimet vaikuttavat verenpaineen tasoon. Vähänkin rasittavampi liikunta kohottaa verenpainetta liikuntasuorituksen aikana ja heti sen jälkeen, ja mitä rasittavampaa liikunta on, sen korkeammalle arvo nousee. Tämä nousu on normaali ilmiö eikä siitä tarvitse huolestua. Pitkällä aikavälillä säännöllinen liikunta alentaa verenpainetta. Runsas ateria alentaa verenpainetta 2–4 tunnin kuluttua aterioinnista veren siirtyessä ruoansulatuselimistöön. Muutos on suuruudeltaan luokkaa 5 mmHg. Kevyellä aterialla tai välipalalla ei ole vaikutusta. Alkoholinkäyttö ensin laskee ja sitten nostaa painetta, ja mitä runsaampaa käyttö on, sen suurempia ovat muutokset. Kahvinjuonti ja tupakointi kohottavat verenpainetta muutamalla elohopeamillimetrillä.

Suuret tunteet, ilot ja surut, kohottavat verenpainetta. Suuttuminen ja hermostuminen voivat nostaa systolista verenpainetta jopa kymmenillä elohopeamillimetreillä, ja lukema saattaa säilyä korkeana pitkään. Lääkärin vastaanotolla paine on yleensä kotimittauksia korkeampi. Tämä ns. "valkotakkiverenpaine" on yksi syy siihen, että kohonneen verenpaineen toteaminen ja seuranta perustetaan nykyään ensisijaisesti kotimittauksiin. On olemassa pieni ryhmä potilaita, joilla vaihtelu tapahtuu toisinpäin: kotipaine on selvästi korkeampi kuin lääkärinvastaanotolla todettu paine. Tämä ns. piilevä kohonnut verenpaine on yhtä vaarallista kuin tavallinen verenpaine ja erityinen ongelma, koska sitä ei ajoissa havaita.

Verenpaineen mittaustekniikka vaikuttaa tuloksiin monella tavalla. Verenpainemittarin tulee olla laadukas, ja sen käyttöön tulee huolellisesti paneutua virheiden välttämiseksi. Kotimaan markkinoilla myynnissä oleva automaattimittarit ovat yleensä luotettavia, jos niitä käyttää ohjeiden mukaan. Mansetin tulee olla riittävän pitkä (voi olla ongelma lihavien ihmisten kohdalla), ja se tulee asettaa paikalleen oikein. Hoidon seurannassa tulisi mittausolosuhteet pitää mahdollisimman vakioina (edeltävä liikunta, ateriointi, kahvi jne.).

Ennen mittausta kannattaa odottaa rauhallisesti noin viisi minuuttia. Mittaus toistetaan minuutin kuluttua. Hyvin hidas syke ja erilaiset rytmihäiriöt vaikeuttavat tulosten tulkintaa. Vasemmasta ja oikeasta kädestä mitatut arvot voivat erota toisistaan. Seurannassa tulee paine aina mitata samasta kädestä, yleensä siitä, josta arvo on korkeampi.

Mittausasennon tulee olla sama kerrasta toiseen. Istuvassa asennossa verenpaine on hieman alempi kuin makuusasennossa. Asentoon liittyy kolme tärkeää yksityiskohtaa. Olkavarren tulee olla sydämen tasolla, käsivarren on hyvä olla tuettuna pöytään, ja jalkojen tulee olla rennosti rinnakkain. Jos toinen jalka lepää ristissä toisen polven päällä estäen verenkiertoa, saattavat sekä systolinen että diastolinen paine nousta 5–10 mmHg. Kylmä kohottaa verenpainetta, ja tämä voi häiritä mittausta sekä kotona että vastaanotolla. Mittauksen aikana tulee välttää puhumista, sillä sekin kohottaa verenpainetta.

Kotimittausten tiheys riippuu potilaasta ja hoitovaiheesta. Hoidon alussa, olosuhteiden muuttuessa ja lääkitystä korjattaessa tarvitaan tiheitä mittauksia. Kun asiat ovat kunnossa, voi mittaustiheyttä vähentää. Huolellinen verenpaineen seuranta on onnistuneen hoidon yksi kulmakivi. Kun se yhdistetään lääkärin kanssa sovittuun hoitotavoitteeseen ja lääkityksen huolelliseen noudattamiseen, vältetään kohonneen verenpaineen seuraukset ilman elämänlaadun huononemista.

Lisää aiheesta

Kallioinen N, Hill A, Horswill MS ym. Sources of inaccuracy in the measurement of adult patients' resting blood pressure in clinical settings: a systematic review. J Hypertens 2017;35(3):421-441. PMID: 27977471

Verenpaineen kotimittaus: ks. Verenpaineen mittaaminen