Jos sauna, viina ja terva eivät auta, on sairaus kuolemaksi, sanoo vanha sananlasku. Viina ja terva ovat osoittautuneet vaarallisiksi lääkkeiksi, mutta saunaa ylistäessään vanha kansa tiesi, mistä puhui. Aivan äskettäin on julkaistu mainio katsaus, johon on kerätty yhteen kaikki se tieto, mikä saunan terveysvaikutuksista on tähän mennessä kertynyt Laukkanen JA, Laukkanen T, Kunutsor SK.. Säännöllinen saunominen kuuluu katsauksen mukaan niihin elintapoihin, jotka erittäin todennäköisesti edistävät terveyttä.

Katsauksen (ja tämän kolumnin) päätelmät koskevat vain suomalaista löylysaunaa. Määritelmän mukaan suomalainen sauna on tila, joka lämmitetään n. 80–110 °C:n lämpötilaan hikoilua, rentoutumista ja peseytymistä varten. Sauna lämmitetään kiukaalla, kiviä sisältävällä uunilla, ja ilmasta saadaan kosteaa heittämällä vettä kiukaalle. Turkkilaisella höyrysaunalla ja amerikkalaisten kuntosalien lämmittelyhuoneella (60–80 °C) ei ole mitään tekemistä suomalaisen saunan kanssa.

Saunominen aiheuttaa runsaasti muutoksia elimistön toiminnassa. Se vaikuttaa verenpaineen säätelyyn, verisuonten seinämän ja sisäelinhermoston toimintaan, elimistön puolustusreaktioihin ja veren rasva-aineenvaihduntaan. Koettuja vaikutuksia ovat stressin väheneminen ja elämänlaadun paraneminen.

Säännöllinen saunominen (4–7 kertaa viikossa) näyttää Suomessa tehdyn tutkimuksen perusteella vähentävän sepelvaltimotaudin ja äkillisen sydänkuoleman vaaraa. Vaikutus oli erityisen selvä miehillä, jotka viihtyivät löylyssä pitkään (yli 20 minuuttia) kerralla. Toisessa suomalaisessa tutkimuksessa useita kertoja viikossa saunovat miehet sairastuivat aivoverenkierron häiriöihin selvästi harvemmin kuin huonommin saunassa viihtyvät miehet. Vähintään neljä kertaa viikossa saunovilla miehillä oli vähemmän myös muistihäiriöitä kuin vain kerran viikossa tai harvemmin saunovilla.

Suomalaistutkimukset ovat asetelmaltaan seurantatutkimuksia, joihin liittyy aina tulkintaongelmia. Himosaunojat poikkeavat muusta väestöstä monissa suhteissa, ja aina on mahdollista, että muut tekijät – ei saunominen – selittävät heidän hyvän terveytensä. Tulosten uskottavuutta lisää se, että saunomisen suojavaikutus säilyi, vaikka tutkijat ottivat analyyseissään huomioon kaikki tavanomaiset sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät.

Saunomisen vaikutukset verenkiertoon ovat samanlaisia kuin lievästi rasittavalla liikunnalla. Elimistön lämpötila nousee, veri virtaa ihon verisuoniin ja hikoilu lisääntyy. Syke nopeutuu ja verenpaine laskee säilyen alentuneena useita tunteja saunomisen jälkeen. Säännöllinen saunominen laskee ympärivuorokautista verenpainetta ja näyttää muuttavan veren rasva-aineenvaihduntaa terveelliseen suuntaan ja vähentävän tulehdusreaktioita. Kaikki ovat muutoksia, joiden tiedetään edistävän sydämen ja verisuonten terveyttä ja vähentävän sydäninfarktin, aivoverenkierron häiriöiden ja sydänperäisen äkkikuoleman vaaraa.

Runsaalla saunomisella saattaa olla myös muita terveellisiä vaikutuksia. Sen on raportoitu estävän päänsärkyä ja lihas- ja nivelkipuja (nivelreuma, fibromyalgia, krooninen kipuoireyhtymä), lievittävän masennusta ja erilaisia keuhkosairauksia (astma, krooninen bronkiitti, keuhkoahtaumatauti) ja ehkäisevän virusinfektioita. Näitä yhteyksiä koskevat tiedot ovat kuitenkin epävarmoja ja perustuvat pieniin potilasaineistoihin.

Saunomisella on oikein toteutettuna vain vähän haittavaikutuksia. Hyvässä hoitotasapainossa oleva sepelvaltimopotilas voi nauttia saunomisesta muiden ihmisten tavoin, kunhan välttää nopeita lämpötilan muutoksia ja äärilämpötiloja ("lauteilta avantoon"). Samat suositukset koskevat sydämen vajaatoimintaa sairastavia potilaita.

Sauna ja runsas alkoholi ovat vaarallinen yhdistelmä kenelle tahansa, mutta erityisesti sydänpotilaille. Vaarana ovat äkilliset rytmihäiriöt, jotka laukaisevat sydäninfarktin, aivoinfarktin tai ääritapauksessa sydänkuoleman.

Verenpainepotilaan kannattaa olla saunassa varovainen. Yksi tavallisimmista verenpainelääkkeiden haittavaikutuksista on asentoon liittyvä verenpaineen lasku (ortostaattinen hypotensio). Saunominen ja verenpainelääkkeet voivat yhdessä aiheuttaa voimakkaan verenpaineen laskun, ohimenevän tajunnan menetyksen ja pahimmassa tapauksessa kaatumisesta johtuvan palovamman tai luunmurtuman. Saunomisen yleisimpiä ja pahimpia "haittavaikutuksia" ovat itse asiassa kaatuminen ja kaatumiseen liittyvät vammat.

Uusin tutkimus näyttää vahvistavan sen, minkä me suomalaiset olemme aina tienneet. Löylysauna aiheuttaa mielihyvää, parantaa elämänlaatua, edistää terveyttä ja pidentää ikää. Vaikutukset välittyvät monen mekanismin kautta ja kohdistuvat moniin sairauksiin. Tietoa on eniten sydän- ja verisuonisairauksista, mutta saunomisesta voi olla hyötyä myös monissa muissa sairauksissa.

Jussi Huttunen

Kirjallisuutta

  1. Laukkanen JA, Laukkanen T, Kunutsor SK. Cardiovascular and other health benefits of sauna bathing: A review of the evidence. Mayo Clin Proc 2018;93(8):1111-1121.PMID: 30077204 [Lue artikkeli]