Koska lapsi kasvaa nopeasti, myös vaaratilanteet muuttuvat. Valtaosa alle kolmevuotiaitten lasten tapaturmista sattuu kodin sisätiloissa. Nelivuotiaasta lähtien ulkona sattuneiden tapaturmien osuus kasvaa.

Parasta tapaturmien ehkäisyä on käydä ennakolta läpi mahdolliset vaaratilanteet. Yleisiä tapaturmavaaroja pienokaiselle ovat putoamiset (mm. hoitopöydältä), palovammat (mm. ruokapöydän kuumat juomat ja ruoat) ja vierasesineet hengitysteissä.

Pieni lapsi on ns. oraalisessa kehitysvaiheessa. Lapsi tutustuu esineisiin laittamalla ne suuhunsa. Lapsen ulottuville ei saa jättää vaarallisia ainesosia sisältäviä materiaaleja kuten tupakkaa, nikotiinipurukumia, paristoja, lääkkeitä, vitamiineja eikä kemiallisia kodinpuhdistusaineita. HUS:n Myrkytystietokeskuksen sivuilla on tietoa aineista, joita lapsi saattaa syödä, miten myrkyllisiä ne ovat ja milloin pitää hakeutua lääkäriin tai sairaalaan.

Myrkytyksen aiheuttamia kuolemantapauksia ei ole lapsille sattunut viime vuosina, mutta myrkytystilanteita kodeissa syntyy usein. Myrkytystietokeskuksen tilastojen mukaan tavallisimpia pikkulasten myrkytystapaturmia on tupakan syöminen.

Lapsen ylenpalttinen suojeleminen ei ole hänelle hyväksi. Esimerkiksi mullan syöminen on pieninä määrinä vaaratonta. Monien allergiatutkijoiden ja infektiolääkäreiden mukaan on suorastaan lapsen terveydelle hyväksi saada kokemuksia monenlaisista bakteereista. Niitä on, paitsi mullassa, myös eläimissä ja ihmisen iholla. Bakteerit suussa eivät ole kovin vaarallisia vaiheessa, jolloin suu itse on terve, ei ole ientulehdusta eikä haavoja. Syljen entsyymit tappavat ja hajottavat bakteereja, ja immuunipuolustus saa koulutusta.

Huolehdi lapsen turvallisuudesta

Huolehdi, ettei lapsi

  • putoa korkealta
  • saa vakavia palovammoja
  • pistä suuhunsa myrkyllisiä aineita tai esineitä, joista saattaa irrota pieniä osia hengitysteihin. Muista, että pakkausmuovit eivät sovi leluiksi: niistä voi irrota pala, joka on hankala poistaa hengitysteistä. Muovipussin lapsi saattaa laittaa päähänsä ja tukehtua.
  • vahingoita itseään terävillä esineillä
  • ole koskaan liikkuvassa autossa ilman asianmukaista turvalaitetta.

Riippuu asuntotyypistä ja tilaratkaisuista, minkälaisia turvalaitteita kotiin tulisi hankkia. Suomen Punainen Risti on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tehnyt tarkastuslistoja eri ikäisille lapsille (esimerkki seuraavalla sivulla). Listat löytyvät osoitteesta www.kotitapaturma.fi.

Ennen kuin pikkulapsiperheeseen hankitaan kasveja, kannattaa tarkistaa, onko kasvi myrkyllinen. Myrkyllisten kasvien listan löydät esimerkiksi Myrkytystietokeskuksen sivuilta.

Kun lapsen leikit siirtyvät pihapiiriin, on syytä tarkastaa ympäristön turvallisuus. Ei ole mahdol­lista yksiselitteisesti sanoa, missä iässä lapsi voi leikkiä yksin tai kavereidensa kanssa. Fyysisen ympäristön ehdot on otettava huomioon. Kaupunkipihoilla parkkipaikkaliikenne ja autojen huoltoajo aiheuttavat vaaratilanteita. Pihaleikkivälineiden tyypillisimpiä puutteita ovat niiden kovapintaiset alustat ja huoltotoimien laiminlyönti. Leikkivälineiden tulisi olla EN-turvanormien mukaisia – tietoa turvanormeista saa Suomen standardisoimisliiton internet­osoitteesta www.sfs.fi.

Maaseudulla lasten ympäristöt antavat monipuolisia virikkeitä. Pihapiirissä lapsille voivat kuitenkin aiheuttaa vaaroja esimerkiksi työkoneet, työkalut, maatilan kemikaalit, eläimet, jokien ja järvien rannat sekä kaivot.

Tieliikennelaki määrää

  • Alle 135 cm:n pituisten lasten on käytettävä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoissa lapsen painon mukaan määräytyvää turvalaitetta.
  • Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa kuljettaa lainkaan turvalaitteettomissa autoissa.
  • Yli 3-vuotiasta lasta voi satunnaisesti kuljettaa lyhyitä matkoja takapenkillä turvavöissä, jos turvalaitetta ei ole.

Liikenneturvalaitteiden pitää olla E-hyväksyttyjä. E-hyväksyntä tarkoittaa, että laite täyttää Euroopan yhteisön asettamat yhtenäiset vaatimukset autossa käytettäville lasten turvalaitteille, jotka jaetaan paino- ja ikäryhmiin. E-kirjaimen vieressä on hyväksyneen maan numero. Liikenneturva suosittelee lisäksi T-hyväksyntää 1–3-vuotiaiden turvaistuimille. T-hyväksyntä tarkoittaa Ruotsin liikenneturvallisuusviraston tyyppihyväksymisvaatimusten mukaisuutta. Hyväksymisen edellyttämissä törmäystesteissä vaaditaan, että päähän kohdistunut kaula-rankaa venyttävä kiihtyvyysarvo ei ylitä 20 g. Toistaiseksi yksikään kasvot ajosuuntaan istuttava lastenistuin ei ole läpäissyt vaatimusta, ja siksi T-hyväksymisen on saanut vain selkä ajosuuntaan -mallinen turvaistuin. Lisätietoja Liikenneturvasta (www.liikenneturva.fi). Pyöräiltäessä tai luisteltaessa lapsella on syytä olla kypärä.

Jos lapsi on irrallaan autossa, hänellä on onnettomuuden sattuessa moninkertainen riski kuolla tai loukkaantua turvalaitteissa olevaan verrattuna. Hän voi vahingoittua jo voimakkaassa jarrutuksessa tai jos auto kääntyy jyrkästi.