Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjeen Suomessa toteutettavasta yleisestä rokotusohjelmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kokoaa päätöksenteon tueksi tarvittavat tiedot ja antaa suosituksensa rokotusohjelman sisällöksi kuultuaan eri tahojen asiantuntijoista koostuvaa kansallista rokotusasiantuntijaryhmää.

Rokotusasiantuntijaryhmä on määritellyt ehdot, jotka rokotteen on täytettävä, että se hyväksyttäisiin yleiseen rokotusohjelmaan:

  • Laajamittaiselta rokottamiselta on voitava odottaa, että tauti vähenee kansanterveydellisesti merkittävästi.
  • Rokotteen on oltava yksilötasolla turvallinen.
  • Rokotteen on oltava kansanterveydellisesti turvallinen.
  • Rokotteesta saadun hyödyn ja tarvittavan taloudellisen panostuksen suhteen on oltava kohtuullinen.

Yleisen rokotusohjelman rokotteet ovat maksuttomia sekä rokotettavalle että rokottavalle julkisen terveydenhuollon yksikölle. THL hankkii rokotteet keskitetysti; sekin osaltaan auttaa laadunvarmennuksessa. THL:n rokotussuositustyöryhmä vastaa yksityiskohtaisista ohjeista ja niiden päivittämisestä.

Rokotusohjelma muuttuu jatkuvasti. Taulukossa Vuonna 2019 voimassa oleva lasten ja nuorten kansallinen rok esitetty kuvaa tilannetta kesällä 2019. Taulukossa lueteltujen rokotusten lisäksi erityisryhmille tarjotaan maksuttomia lisärokotuksia (ks. Erityisryhmien rokotteet).

Rokotusohjelman aikataulu on tarkkaan harkittu. Rokote pyritään antamaan mahdollisimman varhain, jotta lapsi ei ehdi altistua taudille. Toisaalta aivan pienellä vauvalla ei ole vielä riittävää kykyä muodostaa vasta-aineita. Tästä syystä rokotusaikataulua ei voi kovin paljoa varhentaa. Etenkin täysiaikaisilla vauvoilla on äidiltä perittyä vasta-ainesuojaa esimerkiksi tuhkarokkoa vastaan, mikäli äiti on saanut tuhkarokkorokotuksen tai sairastanut taudin. Ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla tätä suojaa on vähemmän, koska vasta-aineet siirtyvät äidistä vauvaan vasta raskauden lopussa.

Jos lapsi tai nuori on saanut yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset, hän ei välttämättä tarvitse muita rokotteita edes matkustaessaan ulkomaille. Jos on lähdössä tavallista eksoottisempaan maahan, ajantasaiset suositukset kannattaa kuitenkin tarkistaa pari kuukautta ennen matkalle lähtöä. Ks. artikkeli Matkailijan rokotukset ja Matkailijan terveysopas .

Taulukko 1. Vuonna 2019 voimassa oleva lasten ja nuorten kansallinen rokotusohjelma
Ikä Tauti, jolta rokote suojaa* Rokote
2 kk Rotavirusripuli Rotavirus
3 kk Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus Pneumokokkikonjugaatti (PCV)
Rotavirusripuli Rotavirus
Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvotulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib)
5 kk Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus Pneumokokkikonjugaatti (PCV)
Rotavirusripuli Rotavirus
Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvotulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib)
12 kk Aivokalvotulehdus, keuhkokuume, verenmyrkytys ja korvatulehdus Pneumokokkikonjugaatti (PCV)
Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit, kuten aivokalvotulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib)
12–18 kk** Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko MPR
6 kk–6 v Influenssa (vuosittain) Influenssa
1,5–11 v Vesirokko Vesirokko***
4 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio DTaP-IPV
6 v Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, vesirokko MPRV
6 tai 12 v Vesirokko Vesirokko****
11–12 v tytöt Kohdunkaulan syöpä HPV
14–15 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä dtap
* Taudeista tarkemmin: ks. Yleisen rokotusohjelman avulla estettävät taudit
** THL suosittelee, että MPR-rokotteen ensimmäinen annos annetaan 12 kk:n iässä
*** Lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa
**** Vesirokkorokote-sivuston ohjeiden mukaisesti
Taulukko 2. Kansallisen rokotusohjelman rokotelyhenteet
Rokotteiden antigeenimääriä kuvaavat merkinnät: D, T, P = suurempi antigeenimäärä d, t, p = pienempi antigeenimäärä
BCG tuberkuloosirokote (Bacillus Calmette-Guérin)
DTaP-IPV-Hib kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton hinkuyskä (acellular pertussis = aP)-, polio (IPV)- ja Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote
DTaP-IPV kurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä (aP)- ja polio (IPV) -rokote
dtap kurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä (ap) -rokote
dT kurkkumätä (d)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote; tehosterokotuksiin
Hib Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote
HPV ihmisen papilloomavirus (human papillomavirus) -rokote
IPV inaktivoituja tyyppi 1, 2 ja 3 viruksia sisältävä poliorokote
MPR tuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko (rubella = R) -rokote
HAV hepatiitti A -rokote
HBV hepatiitti B -rokote
HAV ja HBV hepatiitti A ja hepatiitti B -rokote
TBE puutiaisaivotulehdusrokote (annetaan riskialueilla pitkään oleileville 3 v täyttäneille)  
PCV pneumokokkikonjugaattirokote

Rokotetyyppejä

Rokotteet sisältävät bakteerien osia tai tapettuja tai heikennettyjä viruksia. Kurkkumätä-jäykkäkouristus-hinkuyskä (DtaP)-rokotteen osat ovat kaikki bakteerien antigeeneja, toisin sanoen niissä on ainoastaan sitä osaa bakteerista, joka aiheuttaa immuunivasteen. Samantapainen rokote on Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote. Rokotteessa on sokeriyhdistettä, jota on kyseisen bakteerin pinnassa, liitettynä vaarattomaan kantajaproteiiniin.

Poliorokotteessa (IPV, inaktivoitu poliovirus) on tapettuja viruksia. Tapettuja, kokonaisia bakteereja sisältävien rokotteiden ongelmana on, että niissä on usein mukana suojan kannalta tarpeettomia osia, joista syntyy haittavaikutuksia. Ehkä siksi, että virukset ovat bakteereja huikeasti pienempiä, solun sisällä eläviä kappaleita, tapetuista polioviruksista tulee harvoin haittoja.

M tulee sanasta morbilli eli tuhkarokko, P sanasta parotitis eli sikotauti, R sanasta rubella eli vihurirokko. Sikotauti on englanniksi "mumps", mistä syystä MPR-rokote on englanniksi MMR. Rokote sisältää eläviä, taudinaiheuttamiskyvyltään heikennettyjä tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkoviruksia, jotka elimistössä lisääntyessään tuottavat varsinaiset immunisoivat virusantigeenit. Tehosterokote dtap sisältää antigeeneja kurkkumätää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää vastaan. Kirjainyhdistelmässä käytetään pieniä kirjaimia, millä osoitetaan, että rokotteessa on vähemmän antigeenia kuin isoilla kirjaimilla merkityssä.

Muut rokotusaiheiset artikkelit

Lue myös muut rokotusaiheiset artikkelit Kotineuvolassa: